Välkommen att lämna ditt e-förslag

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från en invånare till kommunen. Det ger dig som Karlstadsbo en möjlighet att påverka det som du tycker är viktigt.

Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Du måste vara en registrerad användare för att skicka in ditt förslag. Du registrerar dig första gången du använder tjänsten och ditt namn kommer att synas på det publicerade förslaget.

Alla som bor i Karlstads kommun kan skicka in ett e-förslag och det finns ingen åldersgräns. Barn och unga kan också engagera sig.

Förslaget finns sedan publicerat i 90 dagar så att andra kan läsa, kommentera och stödja förslaget. Får ditt e-förslag 50 underskrifter eller mer skickas det vidare till berörd nämnd och hanteras där som ett ärende. 

Ett e-förslag är en allmän och offentlig handling
När du skickar in ett e-förslag blir det en allmän och offentlig handling. Det betyder att den som begär att få ta del av ditt e-förslag också har rätt till det. Dina personuppgifter, till exempel ditt namn, kommer att finnas med på webbplatsen och i samband med administration av förslaget. 

Alla förslag behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. De personuppgifter som du lämnar behandlas endast för att administrera e-förslaget. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen. I samband med att du registrerar ditt konto godkänner du villkoren för behandlingen.


Senaste förslagen RSS