E-förslag i Karlstads kommun

Ett e-förslag är en idé eller ett förslag från en invånare till kommunen. Det ger dig som Karlstadsbo en möjlighet att påverka det som du tycker är viktigt.

Nytt system för e-förslag i april

I april byter vi system för inlämning och underskrifter av e-förslag. Den här sidan kommer att finnas kvar under en period för att de förslag som redan lämnats in ska kunna samla in underskrifter som vanligt.

Vill du lämna ett eget e-förslag gör du det här.

Ett e-förslag är en allmän och offentlig handling
När du skickar in ett e-förslag blir det en allmän och offentlig handling. Det betyder att den som begär att få ta del av ditt e-förslag också har rätt till det. Dina personuppgifter, till exempel ditt namn, kommer att finnas med på webbplatsen och i samband med administration av förslaget.

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna administrera ditt e-förslag. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden allmänt intresse.

Det är den nämnd som hanterar ditt e-förslag som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi hanterar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.karlstad.se /personuppgifter.


Senaste förslagen RSS
Populära förslag