Så här fungerar det

Här får du information om hur det fungerar och hur ett e-förslag hanteras av kommunen.

Ditt e-förslag kan handla om allt som kommunen ansvarar för och har möjlighet att besluta om. Alla Karlstadsbor kan skicka in ett e-förslag, tycka till och stödja andras genom att skriva under. Det finns ingen åldersgräns - barn och unga kan också engagera sig.

Vill du lämna in e-förslag gör du det här.

Kommentera och skriva under andras förslag

Du kan också göra din röst hörd genom att kommentera och stödja andras förslag. För att kommentera och skriva under ett förslag som lämnats in före 31 mars måste du vara en registrerad användare. 

När du skriver under ett förslag har du också möjlighet att lämna en kommentar. Skriv din kommentar i kommentarsfältet. Du kan bara kommentera och skriva under ett förslag en gång. Alla som går in och läser e-förslaget kan se namnen på de som skrivit.

Vill du skriva under ett e-förslag som lämnats in efter 31 mars gör du det här.

Förslag som inte publiceras

Förslag kan inte lämnas i frågor som rör myndighetsutövning mot enskild, som till exempel bygglov eller bistånd. Vi hanterar inte heller ansökningar om bidrag i olika former. Det kan hända att ditt förslag inte publiceras överhuvudtaget, till exempel om;

  • Det finns en pågående parallell process eller rättsprocess.
  • Det finns ett liknande e-förslag som samlar underskrifter.
  • Kommunen har publicerat ett liknande e- förslag som inte har fått tillräckligt många underskrifter under de senaste tolv månaderna.
  • Kommunen har behandlat ett liknande e-förslag under de senaste tolv månaderna.
  • Förslaget bryter mot svensk lag, är diskriminerande eller på andra sätt olämpligt.
  • Förslaget handlar om lagar och regler som riksdagen beslutar om och ligger därför utanför kommunens ansvar.
  • Förslaget ligger i övrigt inte inom kommunens ansvar.

Om förslaget inte blir godkänt kommer du som skrivit förslaget att få information om varför förslaget inte har accepterats.