Förvandla gräsytorna längs stationsgatan i Molkom till en blommande parkmiljö

Beskrivning

När kommuninvånarna får rösta på sina favoritplatser är det nästan alltid fina parker som hamnar högst på listan. Och inne i kommunens centralort Karlstad finns flera exempel på fantastiskt fina parksatsningar. Stadsparken och Sandgrundsparken är två exempel. Och den nyanlagda och jättefina Våxnäsparken samt Frödingparken mittemot gamla Saluhallen två andra. I kommunens övriga orter lyser de ambitiösa parksatsningarna dock med sin frånvaro. Något jag tycker vi borde ändra på.

Jag förslår att man börjar i Molkom. Längs stationsgatan löper idag ett grässtråk som sträcker sig från det gamla trähuset som förut rymde ett café norrut bort förbi det gamla stationshuset fram till parkeringen för besökare till mossen.

Med enkla medel skulle man kunna förvandla dessa grönytor (se bifogad kartbild där ytorna är markerade med grönt) till en långsträckt parkliknande miljö med blommande buskar och stora träd.

Sträckan är redan idag ett populärt promenadstråk. Och här ligger flera av ortens allra äldsta och pampigaste hus, t ex Apotekarvillan, Läkarvillan samt stationen, som bidrar till miljöns attraktivitet.

Bifogade filer

document IMG_0435.JPG Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/parkimolkom

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2020-09-16 13:58:34

Inlämnad för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Peter Sörensen 2020-06-15
2 Ilona Solvalier 2020-06-15
3 Jessica Rammin 2020-06-16 Att få ett grönområde i parkmiljö skulle lyfta hela Molkom.
4 Heidi Ekström 2020-06-16
5 Anders Lindhe 2020-06-16 Bra, hela kommunen skall leva.
6 Anna-Karin Hörnlund 2020-06-16
7 Lena Johansson 2020-06-16
8 Lennart Karlsson 2020-06-17 Ett bra förslag. kommundelarna i periferin måste göras attraktiva för att få folk att bosätta sig i dessa områden.
9 Kirsi Stenqvist 2020-06-17 Skriver under
10 Holger Bergqvist 2020-06-17
11 Malin Wennerström 2020-06-17
12 Irene Englund 2020-06-17
13 Susanne Mellqvist 2020-06-18
14 peter andersson 2020-06-18
15 Ingela Andersson 2020-06-20
16 Ingela Arpi 2020-06-22
17 Linda Ganters 2020-06-24 Molkom behöver verkligen en satsning på trivsel och omsorg om de boendes välmående. En park som föreslaget skulle ge samhället något nytt och vackert att promenera på och låta de fina gamla byggnaderna komma till sin rätt.
18 Jonas Järpegård 2020-06-24
19 Johan Larsson 2020-06-29
20 Mattias Persson 2020-07-15 Väldigt bra förslag. Det skulle ge ett lyft till miljön i Molkom.
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Peter Sörensen

Startdatum

2020-06-15

Slutdatum

2020-09-15

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

20 onlineunderskrifter