Anlägg kommunal badplats vid sjön Alstern

Beskrivning

Hej! Varför finns det ingen kommunal badplats i sjön Alstern? I tidningen ”Vi i Karlstad” från maj 2020 radas alla kommunens badplatser upp. Det finns åtskilliga längs Vänerns stränder och några spridda åt nordost i kommunen, men däremellan vid en av kommunens största sjöar nära tätorten Karlstad finns ingen kommunal badplats. Varför?
I dagsläget expanderar Karlstad mer och mer åt detta håll och det byggs och planeras för bostäder. En badplats vid Alstern ge möjlighet till bad i närområdet för alla som bor på Stockfallet, Lorenberg, Vallargärdet, Ulvsby, Kronoparken och Edsgatan. Den skulle vara inom cykelavstånd till skillnad från t.ex. den kommunala badplatsen vid Killstad i sjön Gapern dit man måste ta sig med bil. En badplats vid Alstern skulle ge ett attraktivare Karlstad och kunna minska biltrafiken.
Jag har som önskemål att kommunen utreder förutsättningarna för att anlägga en kommunal badplats vi sjön Alstern. Lämpligt område att undersöka är sjöns nordvästra del där kommunen äger mark.

Bifogade filer

document Badplats Alstern.pdf Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/1119

Skriv under e-förslaget

info

Du måste vara inloggad för att skriva under ett e-förslag.

Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Mattias Persson 2020-07-02
2 Tomas Ohlsson 2020-07-04 Ett mycket bra förslag!!!
3 Lovisa Sköld 2020-07-05
4 Elias Persson 2020-07-05
5 Kenneth Persson 2020-07-10 Jättebra förslag!
6 Daniel Bhasin 2020-07-15
7 Radhika Bhasin 2020-07-15
8 Johanna Löfroth 2020-07-16
9 Annika Backman 2020-07-26 Bra förslag. finns verkligen ett behov av badplats vid sjön Alstern. Karlstads växer och vi blir fler och fler.
10 Susanne Mellqvist 2020-08-02
11 Frida Hammarström 2020-08-06
12 Lina Thåg 2020-08-09
13 Rasmus Alm 2020-08-09
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Mattias Persson

Startdatum

2020-07-02

Slutdatum

2020-10-02

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

13 onlineunderskrifter