Stadsodling i Viken

Beskrivning

Ekologisk stadsodling i Viken

Jag är en Vikenodlare. Vi i odlingsgruppen vill bidra till att göra Karlstad till en grön och ekologisk kommun. Vi har ett stort engagemang, vi har bland annat anlagt en blomsteräng och byggt insektshotell för att värna om mångfalden. Många Karlstadsbor gläds över våra odlingar. Vi utgår från att ni som politiker stödjer oss.

Vi befarar bara ett problem. Trafiken på Sjömansgatan ökar. Det medför störande ljud och avgaser. Något som inte samverkar med vår stadsodling.
Vi har förslag som vi önskar att ni beaktar.

Någon form av ”vägg” mot trafiken bör byggas. Man kan tänka sig en grön vägg i form av en häck eller kanske en upphöjd ås med ängsblommor.
Vi är övertygade om att detta skulle ge stadsträdgården ett lyft. Landskapsarkitekten eller trädgårdsmästaren har säkert förslag som skulle passa in i miljön.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/Vikenodlarna

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2020-10-23 11:26:24

Förslaget är inlämnad för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Gunnel Tenhovaara 2020-07-22
2 Solveig Lundberg 2020-07-22
3 Karin Mörth 2020-07-28
4 Marianne Helliksson 2020-08-15
5 Maria Björklund 2020-08-17
6 Susanne Mellqvist 2020-08-17
7 Kristina Hasslevall 2020-09-09
8 Pia Hallberg 2020-09-10
9 Marcus Sjögren 2020-09-11 Den nya vägen kommer innebära stora förändringar i miljön i viken och orrholmsviken. Det borde göras något åt det.
10 Stefan Ek 2020-10-22 Vore superbra!
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Gunnel Tenhovaara

Startdatum

2020-07-22

Slutdatum

2020-10-22

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

10 onlineunderskrifter