Förenkla trafikmiljön på Våxnäs industriområde

Beskrivning

Trafikmiljön på Våxnäs industriområde är förvirrande och inkonsekvent med en blandning av högerregel och väjningsplikt. Vid vissa tidpunkter är det svårt att komma fram och många olyckstillbud uppstår på grund av missförstånd mellan trafikanter.
1. Skylta väjningsplikt, vid alla T-korsningar, så att det framgår vem som ska vänta. Högerregeln höjer olycksrisken. Den fungerar dessutom inte bra vid högtrafik.
Samma system ska gälla i alla korsningar. Idag skiljer detta.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/116

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Ulrika Hagberg, 2017-05-15 16:51:15

Teknik- och fastighetsnämnden har fått e-förslaget för fortsatt handläggning.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Gunnar Gruvberger 2017-02-14
2 Anders Söderbäck 2017-02-16
3 Pia Frodeson 2017-02-21
4 Mats Eklind 2017-02-26
5 Ulla-Karin Wallin 2017-03-01
6 Anders Melin 2017-03-25
7 Örjan Almén 2017-03-27
8 Bengt Byström 2017-03-30
9 Mikael Tuneld 2017-04-03
10 Marianne Helliksson 2017-04-03 För cyklister är Våxnäs industriområde livsfarligt!

Marianne Helliksson
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Gunnar Gruvberger

Startdatum

2017-02-14

Slutdatum

2017-05-14

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

10 onlineunderskrifter