Förslag till boll- och aktivitetsyta vid Strandgärdet lekplats

Beskrivning

Vi har ett förslag om att göra en "bollyta" vid Strandgärdets lekplats i Älvåker. I dagsläget finns en stor yta med gräs som kan nyttjas på ett bra sätt. Det finns en lekplats samt två fotbollsmål. Vår tanke är att bakom lekplatsen mot skogen göra en yta på ca 15x30 meter med asfalt så att barnen här i området kan sysselsätta sig med att till exempel spela bandy, basket och inlines. Vintertid kan vi spola ytan för att få en isplan.
Detta skulle få bort barnen från gatorna runt om i området som är väldigt trafikerade. Jag/vi tycker Råtorp/Älvåker har blivit så pass stort med många barnfamiljer så det vore ett bra alternativ till spontidrott förutom fotboll.
Överlag kan jag känna att Karlstad inte har många ytor där man kan bedriva spontanidrott. Detta blir en plats man kan nyttja utan att vara medlem i någon förening.
Jag har pratat med UTAB som ni samarbetare med och fått ett prisförslag. Priset gäller schaktning, bortkörning, uppgrusning och 50 mm asfalt. Priset är då 360 000+moms. Jag tycker inte man ska behöva köra bort matjorden. Det kan man använda som en vall eller "sarg" runt hårdytan. Priset gäller för ytan 15x30 m2 vilket blir 800 kr per m2.
Vi har pratat med många i området som tycker detta är en bra idé. Därför bifogar vi en namnlista av personer som stödjer detta förslag.

Bifogade filer

document Förslag till boll-och aktivitetsyta Strandgärdet lekplats.pdf Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/1217

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2021-01-04 14:25:36

Inlämnad för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Admin Karlstad 2020-10-01
2 Ingrid Timståhl 2020-10-01
3 Maria A Björk 2020-10-01
4 Siv Karlsson 2020-10-01
5 Göran Andersson 2020-10-01
6 Johan Elander 2020-10-01
7 Marius Holtet 2020-10-01
8 Mia Jönsson 2020-10-01
9 Paul 2020-10-01
10 Daniel Molander 2020-10-01
11 Eva Svensson 2020-10-01
12 Bo 2020-10-01
13 Carola Pettersson 2020-10-01
14 Peter Qvarfordt 2020-10-01
15 Åsa Qvarfordt 2020-10-01
16 Yvonne Karlsson 2020-10-01
17 Lisa Falk 2020-10-01
18 Lina Eng 2020-10-01
19 Stig S 2020-10-01
20 Eva Fantin 2020-10-01
21 Sara Holtet 2020-10-01
22 Anders Holmgren 2020-10-01
23 Danielsson 2020-10-01
24 Mavlina Holmlund 2020-10-01
25 Mikael Westlund 2020-10-01
26 Kia P 2020-10-01
27 Kim H 2020-10-01
28 Petter Sjungargård 2020-10-01
29 Anna Nyström 2020-10-01
30 Malcom Chapman 2020-10-01
31 Karin Jonsson 2020-10-01
32 Marica Axelson 2020-10-01
33 Olof Andreasson 2020-10-01
34 Maria Larsson 2020-10-09
35 Stefan Bolinder 2020-10-09
36 Daniel Monander 2020-11-09
37 Carl Jerenius 2020-11-09
38 Carl-Ola Petersson 2020-11-09
39 Katherine Monander 2020-11-09
40 Lina Persson 2020-11-09
41 Heiko Bubholz 2020-11-09
42 Klas Rhodiner 2020-11-10
43 Mathias Vikström 2020-11-10
44 Victor Magnusson 2020-11-10
45 Erik Jonsson 2020-11-10 Ett stort behov på området då tung trafik och hög fart är ett problem.
46 Karin Jonsson 2020-11-10
47 Jacob Bengtsson 2020-11-13
48 Martin Tjärning 2020-12-05
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Admin Karlstad

Startdatum

2020-10-01

Slutdatum

2021-01-01

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

48 onlineunderskrifter