Utfarten vid Återvinningscentralen Wåxnäs

Beskrivning

Vid utfarten från återvinningscentralen är det väldigt begränsad sikt åt vänster. Sikten är begränsad på grund av stängsel, grind och belysningsstolpar är placerade alltför långt ut mot gatan. Mitt förslag är att flytta stängsel och övriga hinder in mot återvinningscentralen, det skulle räcka med en flytt på 1-2 meter. Plats finnes eftersom detta utrymme är gräsmatta. En ytterligare positiv effekt är att man skulle få mer plats för den busshållplats som finns efter gatan. Personer som idag står och väntar på bussen är i stort sett placerade i jämnhöjd med gatan, ingen bra position !

Jag blir påmind om detta varje gång som jag besöker återvinningscentralen.
Skulle någon olycka hända där är jag inte förvånad
Tommy Holmén

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/123

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Ulrika Hagberg, 2017-05-15 17:12:21

Teknik- och fastighetsförvaltningen har fått e-förslaget för fortsatt handläggning.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Tommy Holmén 2017-02-14
2 Peter Wigertoft 2017-02-16
3 Peter Bolin 2017-03-17
4 Malin Holmgren 2017-03-18
5 Linda Wendt 2017-03-22
6 Örjan Almén 2017-03-27
7 Gunnar Gruvberger 2017-03-28
8 Johnny Bolund 2017-03-29
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Tommy Holmén

Startdatum

2017-02-14

Slutdatum

2017-05-14

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

8 onlineunderskrifter