Bullerplank östra infarten

Beskrivning

Utred möjlighet till bullerdämpande åtgärder på södra Kroppkärr från korsningen östra infarten/Talluddsgatan fram till Kroppkärrsmotet. Föreslår ett bullerplank som placeras längs med östra infarten från Kroppkärrsvägen 136 fram till de villor som ligger i korsningen Kroppkärrsvägen/Molkomsvägen, det vill säga fram till Kroppkärrsvägen 127. Det skulle medföra en stor förbättring avseende bullernivån, och ett bullerplank skulle smälta in naturligt mellan bebyggelsen och motorleden.

Vi villaägare som bor i de östra delarna av södra Kroppkärr störs påtagligt av trafikbuller, både inomhus och i våra trädgårdar. Vi upplever att bullernivåerna förvärrats. Flera av oss som har sovrummen orienterade mot östra infarten tvingas sova med öronproppar på grund av bullret. Och bullerproblemen kommer inte att bli mindre när trafiken utökas i samband med att det nya bostadsområdet östra Kroppkärr bebyggs och ytterligare 120 familjer och deras fordon ska trafikera huvudleden. Det störande bullret, som sedan länge, pågår dygnet runt, skulle enkelt kunna minskas genom att kommunen sätter upp ett bullerplank enligt förslaget ovan. Det skulle innebära en stor förbättring av livskvaliteten för oss som valt att investera i kolonilotter och villor på natursköna södra Kroppkärr. Det skulle även bli en tystare och lugnare miljö för alla som vill flanera i området.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/bullerplank

Skriv under e-förslaget

info

Du måste vara inloggad för att skriva under ett e-förslag.

Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anna Granberg 2020-10-15
2 Roland Berg 2020-10-15 Jag brukar promenera i området, ett bra förslag att sätta upp ett bullerplank för att minska allt oväsen från trafiken.
3 Lisbeth Lisshammar 2020-10-15
4 Nils Larsson 2020-10-15
5 Jenny Karlsson 2020-10-15
6 Anders Karlsson 2020-10-15
7 MATS NILSSON 2020-10-15
8 Kerstin Reiners 2020-10-15 Det behövs verkligen ett bullerplank. Bruset från vägen har ökat eftersom trafiken har ökat och värre blir det med fler boende området!
Kerstin Reiners.
9 Emma Torger 2020-10-15
10 Carl Reiners 2020-10-15
11 Tea Granberg 2020-10-15 Bor på området. Ett bra förslag med bullerplank!
12 Yvonne Stenbom 2020-10-15
13 Barbo Berg 2020-10-15
14 Siv Moström 2020-10-15
15 Liselotte Bäck 2020-10-15
16 Niklas Moström 2020-10-15
17 Jessica Näs 2020-10-15
18 Malte Andersson 2020-10-15
19 Martin Uhlin 2020-10-15
20 Fredrik Tegnhed 2020-10-15 Vi upplever starkt att ljudnivån från trafiken ökade i direkt samband med nedtagningen av träd. Jag jobbar också med buller problematik i mitt dagliga arbete med inom pappersindustrin så jag vet att det ni gjort har fått inverkan på ljudnivån hos oss. Detta torde ansvariga redan i en förstudie fått reda på.
21 Anders Olsson 2020-10-16
22 Pär Marcus 2020-10-16
23 Helen Marcus 2020-10-16
24 Jenny Tegnhed 2020-10-16 Sedan alla träd togs ned pga bygget av nya området Östra Kroppkärr har buller från motorväg ökat drastiskt. Vi bor på Sjöängsgatan56, med sovrumsfönster mot öster. Oljud nattetid har ökat och det är väsentlig skillnad att ha fönster öppet eller stängt. Detta har jag aldrig störts av innan. Ett bullerplank måste upp för allas skull.
25 Filippa Johansson 2020-10-16 Jag har bott vid vägen i 15 år och bullret har aldrig varit ett stort problem, men nu har det blivit betydligt värre.
26 Åse Lundell 2020-10-16
27 Cornelia Johansson 2020-10-16
28 Tobias Eriksson 2020-10-16
29 Lina Olsson 2020-10-16
30 Timo Karlsson 2020-10-16 Stödjer detta förslag. Bullernivån har också ökat markant sen vegetationen togs ned till förmån för nya bostadsområdet öster om Södra Kroppkärr.
31 Björn Larsson 2020-10-17
32 Linnea Larsson 2020-10-17
33 Roger Andersson 2020-10-18
34 Kristina Larsson 2020-10-18
35 Mathias Torger 2020-10-19
36 Frida Hammarström 2020-10-19
37 Magnus Johansson 2020-10-19
38 Evalena Karlsson 2020-10-19 Kommunen har gjort en utredning/mätning om att det blir ökat buller vid det nya området (som inte är byggt än) men inte någon utredning/mätning här vid befintligt boende,vilket är mycket underligt. Som en extrabonus får vi ljuset från alla bilar rakt in i sovrumsfönstren nu när inga träd finns som skydd.
39 Olof Karlsson 2020-10-19
40 Katrin Albinson 2020-10-20 Vi kommer bakom vårt hus (Kroppkärrsvägen 148) få en busshållplats och "gupp". Dessutom mer trafik, många kör redan fort och spelar hög musik (på helgkvällar) så vi kan knappt ha fönstren öppna. Med en ny busshållplats och nytt område kommer trafiken att öka så vi önskar ett bullerblank.
41 Fia Hedblom 2020-10-20
42 Johanna Dahlén 2020-10-20
43 Niklas Lindskog 2020-10-20 Bullret har ökat påtagligt är vissa tider även nattetid påträngande. Gissar att det är tunga trafkiken på nätterna som orsakar ljudet. Det borde ligga i även de nybyggda bostädernas intresse att ljudninvån blir acceptabel i deras bostäder. Det har visat sig bli olika former av plank eller bullervallar kring de flesta bostadsområdenena som ligger nära E18. Därför verkar det olämpligt att inte beakta det redan från start. Sundsta har en bullervall, Norra kroppkärr har staket. Hensta mm har bullervall. Det borde ingå vid nybyggnation som krav på ett byggentreprenören ska få bygga, dvs att ett nytt område inte orsakar störningar för befintligt boende och självklart ska även de nybyggda bostäderna ha en rimlig ljudnivå. Att inte utvärdera detta seriöst och jämföra med hur det är löst på andra områden nära E18 känns inte genomtänkt och rimligt. Jag utgår från att det görs en projektering.
44 Maria Johnsson 2020-10-20 Vi blir galna utan bullerplank
45 Bo Gessre 2020-10-20 Stödjer förslaget
46 Elisabet Gessre 2020-10-20 Stödjer verkligen förslaget.
47 Cecilia König 2020-10-20
48 Kent Fredholm 2020-10-20
49 Birgitta Ahlzén Norberg 2020-10-20 Mycket bra förslag och stödjer det till fullo.
50 Camilla könig 2020-10-20
51 Lily Karlsson 2020-10-20 Borde vara självklart med tanke på att skogen fungerat som dämpare till bullret och kommunen tog ned skogen.
52 Bo Ljung 2020-10-20
53 Ulrika Mellring 2020-10-20
54 Gunilla Runesson 2020-10-20
55 Åsa Carlqvist 2020-10-20
56 Malin Westerberg 2020-10-20
57 Birgitta Sohlberg 2020-10-21
58 Pernilla Aronsson 2020-10-21
59 Ann-Britt haraldsson 2020-10-21 Har en kolonistuga, där blir vi också störda av ljudet
60 Birgitta Segebring 2020-10-21 När kommunen ska bygga ett ”bullerplank” och plank för insyn - anser jag det samtidigt byggs ett skyddande plank utefter staketet till koloniområdet. Detta skulle vara mycket bra för de boende i det nya bostadsområdet och för koloniföreningens medlemmar.
61 Anders Jansson 2020-10-21
62 Birgitta Lindqvist 2020-10-21 Ljudnivån från motorvägen har blivit betydligt högre efter nedtagning av alla träd.
63 Ingela Boström 2020-10-24
64 Dan Boström 2020-10-24
65 Erik Björfelt 2020-10-24 Bor på Sjöängsgatan 62, ser rätt in i den nedtagna skogen, allt ljud från omkringliggande vägar färdas rakt in till oss/ vi som bor nära nya östra kroppkärr. Jag röstar starkt för Bullerplank!
66 Inger Karlsson 2020-10-26
67 Anna Larsson 2020-10-28
68 Elisabet Nilsson 2020-10-29
69 Susanne Karlsson 2020-10-29
70 Elin Moberg 2020-10-29
71 Ulrica Fransson 2020-10-30 Jag stödjer förslaget med bullerplank vid östra infarten
72 Michael Tinglöf 2020-10-30 Jag stöder absolut förslaget om bullerplank.
73 Christer Persson 2020-11-04 Håller fullständigt med om att det naturligtvis skulle gjorts en utredning och åtgärder innan man tar ner skogen. Istället så kom inte ens ett meddelande innan den togs bort utan senare. Så gör om och gör rätt för de som redan bor i området och de som ska flytta dit. Som det är och blir nu så påverkas hela området negativt vilket torde påverka hela områdets värde och dess fastighetsägare.
74 Anders.o Moberg 2020-11-07
75 Thomas Persson 2020-11-22
76 Lennart Sjöqvist 2020-12-30
77 Lars Erik 2021-01-02
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Anna Granberg

Startdatum

2020-10-15

Slutdatum

2021-01-15

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

77 onlineunderskrifter