Övergångställe Lantmannavägen-Stampvägen Alster

Beskrivning

Med anledning av mycket trafik vid korsningen Lantmannavägen-Stampvägen i Alster ger jag
ett e-förslag att ett övergångsställe markeras och iordningsställs vid cykel/gångbana vid nämnda korsning.
Kommer man från busshållplatsen på Lantmannavägen och ska passera vägen till cykel/gångbana på andra sidan mot Stampvägen och villaområdet, är det mycket riskfyllt att korsa vägen då farten hos de fordon som passerar ofta är mycket hög och ingen markering finns att det är ett övergångställe, som används av både gående och cyklister mycket ofta.
Det är ju en 90 graders sväng på gång och cykelbanan precis där man ska korsa vägen, Inget tillbud/olycka har hittills inte skett på denna utsatta plats/korsning, och det får ju heller inte ske. Vet inte om det är Kommunens ansvar eller Trafikverket men det måste ju kunna lösas oavsett. Det är ju en 50 km/tim sträcka men med tanke på hur många som korsar vägen borde det kanske vara lämpligare med en 40 km/tim sträcka.
https://goo.gl/maps/iz1Hw7hF6xGwyGAR9

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/1247

Skriv under e-förslaget

info

Du måste vara inloggad för att skriva under ett e-förslag.

Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Tommy Karlsson 2020-10-21
2 Moniqa Karlsson 2020-10-21 Mycket bra förslag med tanke på utsattheten för gående och cyklister i denna farliga korsning.
3 Ola Reimhult 2020-10-21
4 Fredrik Gullander 2020-10-21
5 Jessica Dimming 2020-10-21
6 Linda Larsson 2020-10-21
7 Lisa Eliasson 2020-10-21
8 Ingela Eriksson 2020-10-21
9 Jan Larsson 2020-10-21
10 Holger Bergqvist 2020-10-22
11 Kim Riemslag 2020-10-22
12 Linda Fredriksson 2020-10-22
13 Fredric Gånheim 2020-10-22
14 Kerstin Reimhult 2020-10-22
15 Henrik Sporre 2020-10-22
16 Gun Sporre 2020-10-22
17 Isa Karlsson 2020-10-24 Självklart behövs detta för säkerheten, speciellt med tanke på alla skolbarn som behöver korsa vägen.
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Tommy Karlsson

Startdatum

2020-10-21

Slutdatum

2021-01-21

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

17 onlineunderskrifter