Hultsbergs infart- Övergångsställe och farthinder

Beskrivning

Det finns ett behov av farthinder, väggupp och/eller övergångsställe vid infarten till Hultsberg. Vid avfarten från Hagalundsvägen till Selma Lagerlöfsgatan, alldeles i början av Selma Lagerlöfsgatan är det en övergång för cyklister och gångtrafikanter som upplevs som osäker. För att sänka farten på bilisterna och göra dem uppmärksamma på att det nära korsningen, är en övergång för cyklister och gångtrafikanter, behövs någon form av farthinder och/eller markering/övergångsställe.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/1283

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2021-02-12 16:24:26

Inlämnad för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Christina Knutsson 2020-11-11
2 Eva Aleryd 2020-11-12
3 Anton Popov 2020-11-12
4 Lars-Eric Andersson 2020-11-12
5 Peter Borr 2020-11-12 Vore bra om ni bygger fartgubb eller liknande innan någon blir skadad allvarligt.
6 Åke Jonasson 2020-11-12
7 Peter Mogren 2020-11-12
8 Linda Chebbi 2020-11-12
9 Karin Bared 2020-11-12
10 Henrik Salomonsson 2020-11-12
11 Sara Westlindh 2020-11-12
12 Julia Fredriksson 2020-11-12
13 Christian Knutsson 2020-11-12
14 Matilda Stojic 2020-11-12
15 Emil Karlsson 2020-11-12 Håller helt med att något borde finnas vid överfarten.
16 Linda Hallgren 2020-11-12
17 Anna Palm Persson 2020-11-12
18 Annica Åman 2020-11-12
19 Made Väärt 2020-11-12 Helst tunnel till cyklister/fotgängare. Tunnel finns ju mot Hagalund vid samma korsning.
20 Andrrs Mikaelsson 2020-11-12
21 Maria Borr 2020-11-12
22 Stefan Bäcklund 2020-11-12 Belysning vore också bra. Många cyklister och fotgängare passerar här.
23 Torbjörn Andersson 2020-11-12 Eller varför inte en viadukt! Annars mer ljus och farthinder!
24 Rolf Jacobsson 2020-11-12
25 Victoria Lindblom 2020-11-12
26 Kerstin Ekblom 2020-11-12
27 Mikael Sjöström 2020-11-12
28 Maria Hansson 2020-11-12 Lampor vore en bra ide också
29 Liza Hermansson 2020-11-12 Även vid busshållplatserna vid Östra Gustavsbergsvägen känns det väldigt obehagligt, många ungdomar som åker i båda riktningar från Hagalund och Gustavsberg och måste korsa vägen. Vid Kaprifolgatan finns övergångsställe, det är bra, men hastigheten behöver sänkas generellt på Hagalundsvägen.
30 Mikael Granlund 2020-11-12
31 Anette Granlund 2020-11-12
32 Angelica Bäckström 2020-11-12
33 Rebecca Jonasson 2020-11-12 Rebecca
34 Camilla Collin 2020-11-12
35 Jonathan Otero 2020-11-12
36 Sara Molin 2020-11-12
37 Mikael Bertze 2020-11-12 Det är många barn som korsar denna väg på vägen till hultsbergsskokan. Både till fots och på cykel.
38 Lina Lindmark 2020-11-12
39 Kajsa Thorsander Hanold 2020-11-12 Något måste göras i denna korsning!
/Kajsa T Hanold
40 Maria Carman 2020-11-12
41 Åsa Bertze 2020-11-12
42 Elisabet Ek 2020-11-12
43 Åsa Isaksson 2020-11-12
44 Linnea Klasa 2020-11-12
45 Claes Lindblom 2020-11-13
46 Fredrik Albertus 2020-11-13
47 Malin Lindqvist 2020-11-13
48 Stefan Ekblom 2020-11-13 En gatubelysning vore bra att vid korsningen.
49 Per Johansson 2020-11-13 Per Johansson
Lövsjövägen 8
65346 Karlstad

Tillägg till förslaget: Förbättrad belysning skulle göra en klar förbättring.
50 Tobias Övergaard 2020-11-13
51 Marcus Jansson 2020-11-14
52 Lennart Jansson 2020-11-14
53 Jeanette Wern 2020-11-18 Viktigt att belysning är tillfredsställande.
54 Fredrik Hallgren 2020-11-20
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Christina Knutsson

Startdatum

2020-11-11

Slutdatum

2021-02-11

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

54 onlineunderskrifter