Kommunal Stödperson

Beskrivning

Det borde finnas en Stödperson anställd på tex ASF vars syfte skulle vara att hjälpa till med att fylla i blanketter och ansökningar, tolka dokument från myndigheter, ex försäkringskassan, samt formulera personens vilja och hjälpa till med att hitta kontaktvägar i de fall man inte klarar detta själv.

Inte som en god man utan mer som ett stödperson.

Detta då det idag kommer många till receptionen jag jobbar i innom kummunen, både äldre och nyanlända som inte klarar detta och de vill ha hjälp men jag vet inte vart jag ska skicka dem.
Det känns inte bra att behöva skicka iväg människor och bara hänvisa till den information som de redan har men inte vet vad de ska göra med.

Ideellt arbete i all ära, men det räcker oftast inte i ett samhälle som blir allt mer individualistiskt, och vi förväntas klara av allt själva, vilket inte alla gör.

Jag ser ett behov för en funktion där man kan boka en tid för att tex få hjälp att skriva ett brev eller på andra sätt tolka handlingar utan att för den sakens skull behöva ha ett handikapp eller ligga i en tvist med ett företag.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/134

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2017-06-22 14:25:02

Förslaget är inlämnat för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Richard Rask 2017-03-21
2 Bernadette Landälv 2017-03-21
3 Maria Nilsson 2017-03-22
4 David Sandeberg 2017-04-03
5 Anders Carlsson 2017-04-06
6 Kenneth Lill 2017-04-22
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Richard Rask

Startdatum

2017-03-21

Slutdatum

2017-06-21

Målgrupp

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Signaturer

6 onlineunderskrifter