Sänkt hastighet på Körkarlsvägen

Beskrivning

Sänk hastigheten på del av Körkarlsvägen från 70 km/h till 50 km/h. Det handlar om en sträcka på några hundra meter, mellan Fryksdalens bil och infarten till Nils Holgerssons väg och Hultsbergskolan, som är farlig på grund av rådande hastighet. Det har inträffat flera incidenter vid in- och utfarten till Nils Holgerssons väg pga dålig sikt mot Henstadhållet i kombination med höga hastigheter. Det kommer att bli ännu farligare i den här korsningen om en ny idrottshall byggs, då hallen medför ännu mer trafik. Detta är ett skolområde och det finns ingen anledning till att hastigheten ska vara så hög. Sänkt hastighet kommer att öka säkerheten och minska bullret vilket gynnar både skolan och alla som bor och rör sig kring den.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/138

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2017-06-20 14:00:41

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Annica Åman 2017-03-16
2 Ulrika Kristensson 2017-03-16
3 Lena Kindberg 2017-03-16 Lena Kindberg
4 Johan Åman 2017-03-16
5 Mikael Höglund 2017-03-16
6 Andrrs Mikaelsson 2017-03-16
7 Mikael Sjöström 2017-03-16 Väldigt bra förslag! Sett flera gånger som det varit nära att det blivit olyckor.
8 Therese Hall 2017-03-16
9 Anna Arlebrink 2017-03-16 Trafikfarligplats och öven om inga barn (eller få) passerar vägen så har majoriteten av bilarna som passerar vägen runt 7-30-8:30 plus 16-17 barn som passagerare.
10 hong Wang 2017-03-16
11 Björn Larsson 2017-03-16
12 Lars Lund 2017-03-16
13 Elisabet Ek 2017-03-16
14 Mattias Högberg 2017-03-17 Mattias Högberg
15 Mikael Granlund 2017-03-17
16 Gunnar Bark 2017-03-17
17 Sofia Forslund 2017-03-17
18 Stefan Edvinsson 2017-03-17
19 Kajsa Thorsander Hanold 2017-03-17 Skriver mer än gärna under detta förslag! Eftersom jag bor på Stor Ingmars väg har jag länge upplevt att det är med livet som insats att svänga ut på Körkarlsvägen...åt båda hållen. Just vid infarten görs dessutom många farliga omkörningar av de som inte ska svänga in mot skolan. Detta måste ses över! Hastigheten har ju nu tack och lov sänkts på vägen in mot skolan men det kanske behövs en skylt från andra hållet också - när föräldrar och personal lämnar skolan kommer man upp i väldigt höga hastigheter ändå ibland och 30 km/h bör väl gälla från båda hållen.
Tack för ordet! /Kajsa T Hanold
20 Peter Bolin 2017-03-17
21 Erik Norell 2017-03-17
22 Renée Weinhold 2017-03-17
23 Martin Weinhold 2017-03-17
24 Maria Nygren 2017-03-17
25 Mona Hermansson 2017-03-17 Man måste alltid vara rädd om varandra, och speciellt barn. Sänk hastighet är ett mycket bra sätt att minska olyckor.
26 christian Wennerstrand 2017-03-17 Mycket gott förslag som kommer att förbättra förhållandena runt lill ingmars väg och skolområdet
27 Ann-Charlott Boström 2017-03-17
28 Marcus Rundkvist 2017-03-17
29 Eva Bäckman 2017-03-17
30 Lars Nilsson 2017-03-17
31 Alexander Nilsson 2017-03-17
32 Jonas Wettergren 2017-03-17
33 Helene Axelsson 2017-03-17 Sänk hastigheten!
34 Lina Norsell 2017-03-17
35 Anna Hernström 2017-03-17 anna Hernström
36 Annica Beermann 2017-03-17 Ett steg i rätt riktning att sänka hastigheter.
37 Anette Karlsson 2017-03-17 Bra förslag.
38 Johannah Granlund 2017-03-17
39 Daniel Krantz 2017-03-17
40 Anna Asplund 2017-03-18
41 Malin Svensson 2017-03-18 Självklart ska hastigheten anpassas (sänkas till 50) vid bostadsområden som detta för att undvika olyckor.
42 Pia Frodeson 2017-03-18
43 Sara Westlindh 2017-03-19
44 Emil Karlsson 2017-03-19 Håller med
45 Pernilla Holst 2017-03-19
46 Mia Wiberg 2017-03-20
47 Christian Wikman 2017-03-20
48 Liza Ay Hermansson 2017-03-20
49 Victoria Lindblom 2017-03-20
50 Inger Jansson 2017-03-20 Parkeringsförbud på Nils Holgerssons väg vore också bra ur säkerhetssynpunkt.
51 Catharina Widlund 2017-03-21
52 Claes Lindblom 2017-03-21 Bra förslag!
53 Birgitta Levin 2017-03-22
54 Johanna Malefjord 2017-03-22 Någon form av hastighetssänkande åtgärd(er) skulle vara mycket bra tillsammans med sänkt hastighet.
55 Anna Konradsson 2017-03-30
56 Sofia Palmberg 2017-03-30
57 Jonas Arvidsson 2017-03-30
58 Åke Jonasson 2017-04-27
59 Ann-Louise Dixelius 2017-04-27
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Annica Åman

Startdatum

2017-03-16

Slutdatum

2017-06-16

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

59 onlineunderskrifter