En bok om Stadsträdgården

Beskrivning

Bakgrund
Med mitt stora intresse för trädgård vill jag medverka till att något viktigt och spännande inte går förlorat, en inspirerande berättelse om Stadsträdgården i Karlstad. Stadsträdgården är en omvittnat viktig oas i Karlstad och är dessutom en kunskaps- och inspirationskälla för villaägare vid planering av trädgårdar. Det i sin tur bidrar till en stad i grönska. Ursprungligen byggdes den som en kombinerad park för rekreation och undervisningsträdgård för den där etablerade Värmländska Trädgårdsmästarskolan, den andra skolan i Sverige. Rosendal i Stockholm var först. Som det ser ut kommer kommunen att växa än mer åt det håll som Stadsträdgården ligger. Som jag förstår finns det även planer att i framtiden göra Stadsträdgården till ett än mer tillgängligt besöksmål via bättre kommunikation till den.
Det finns en omfattande dokumentation som Anders Blomqvist har nertecknat om Stadsträdgården. Jag känner Anders Blomqvist personligen, har tagit del av hans dokumentation, och ser som min angelägenhet att förmedla detta till kommunen. Anders Blomqvist är en välkänd profil inom trädgårdsområdet och inom kommunen. Han är den som bl a valt ut de unika träd och växter som finns där och både planerat och medverkat vid planteringen av dem. Hans guidade turer har försett många med rikliga botaniska upplevelser. Han har gjort en djupgående forskning kring Stadsträdgårdens tillblivelse fram till den nutida utformningen. Allt detta material torde vara högintressant för kommunen att publicera.
Anders Blomqvist ingår i en grupp som dokumenterar KMW:S historia. En del är publicerad och den andra delen är under bearbetande. Anders Blomqvist är författare i gruppen.
Mina förslag är
- Att kommunen omgående ekonomiskt och praktiskt bidrar till att Anders Blomqvists rika dokumentation av Stadsträdgården kan utges i en publikation. Denna publikation är synnerligen viktig för att bl a förstå det historiska perspektivet i kommunens utveckling men också för att den är en unik kunskapskälla inom trädgårdsområdet. Anders Blomqvist är villig att ytterligare bearbeta text och bilder till en god produkt. Kommunen kan även använda publikationen som en e-bok inom sitt arkiv.
- Att kommunen ger ett uppdrag åt någon kompetent person, som i samarbete med Anders Blomqvist, gör en tilltalande och fotografiskt fängslande bok om Stadsträdgården. En sådan bok kan bli attraktiv som presentbok och kan användas som en ypperlig gåva för både kommun och Länsstyrelse. Ur marknadsföringsperspektiv torde en sådan bok vara välkommen ur många perspektiv.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/141

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2017-06-14 15:35:46

Förslaget är inlämnat för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Emelie Nilsson 2017-03-13
2 Per Berggrén 2017-03-13 En dokumentation lika viktig och intressant som de som skrivits av Ronge och Nygren.
3 MArgareta Wallin Wictorin 2017-03-14 Jättebra förslag!
4 Thomas Olsson 2017-03-14
5 Lennart Hellqvist 2017-03-15 En alldeles utmärkt idé. Intressant också med tanke på att koppla ihop stadens centrum med stadsträdgården
6 June Miliander 2017-03-15
7 Uno Lindgren 2017-03-15
8 Mats Ekholm 2017-03-15 Jag stöder förslaget om att en bok bör tas fram om stadsträdgården.
9 Kerstin Lindvall 2017-03-15 Jag stödjer förslaget om boken om Stadsträdgården
10 Mårten Sjöwall 2017-03-15 Bra förslag!
11 Therese Jonsson 2017-03-15
12 Birgitta Hermansson 2017-03-15 Det är mycket önskvärt att den föreslagna boken om Stadsträdgården kan komma till stånd.
13 Ulrika Sjöwall 2017-03-15
14 Sven Nilsson 2017-03-16
15 Svetlana Lund 2017-03-19 Stödjer förslaget!
Jag var på en guidad tur igenom Stadsträdgården under Anders Blomqvists ledning för några år sedan och fick mycket intressant information av historisk, botanisk och geografisk innebörd om stadens gröna oas.
16 torsten Jakobsson 2017-03-22
17 Inga-Lill Fjällsby 2017-03-22 Stöder förslaget
18 Michael Winslow 2017-03-22
19 Erik Bonde 2017-03-23
20 Mikael Blomquist 2017-03-23
21 Ulla-Karin Wallin 2017-03-24
22 Ryno Gustavsson 2017-03-25 Ser fram emot utgivningen
23 Göran Engström 2017-03-27 Anders är den som kan Stadsträdgården.
Boken har varit klar länge.
24 Jan Johansson 2017-03-27
25 Eva Wikström Hallonstén 2017-03-30 Bra förslag
26 Marie Aakre 2017-03-30
27 Monica Elgh 2017-04-22
28 Sven Wallin 2017-04-22
29 Peter Kleve 2017-04-23 Ser fram emot en bok om Stadsträdgården.
30 Ingrid Skålén 2017-04-25
31 Niklas Övergaard 2017-04-26 Ett mycket bra förslag
32 Johanna Säfman 2017-05-14
33 Jerry Bergling 2017-05-14
34 Nils-Erik Säfman 2017-05-20
35 Birgitta Säfman 2017-05-20
36 Monica Eriksson 2017-05-23
37 Ragnar Johansson 2017-05-23 Stöder förslaget
38 Jenny Högberg 2017-05-31
39 Tobias Högberg 2017-05-31
40 Olle Österling 2017-06-01
41 Birgitta Österling 2017-06-01
42 Bengt Olof Lysell 2017-06-01 En bok om Stadsträdgården tillhör Karlstads kulturella intresse
43 Jonas Wall 2017-06-01 Det skulle vara intressant med en bok som denna.
44 Hans Erwald 2017-06-01
45 Kiki Gillenäs 2017-06-01
46 Eva Lejrin 2017-06-01
47 Börje Nygren 2017-06-02
48 Helen Holmgren 2017-06-03
49 Lennart Oxenstad 2017-06-05 Mycket bra förslag
50 Sylvia Gustavsson 2017-06-06 Ser fram emot utgivningen
51 Marianne Helliksson 2017-06-07
52 Sune Wendelsson 2017-06-10 Jag stöder gärna det förslaget!
53 Birgitta Castenvall 2017-06-11
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Emelie Nilsson

Startdatum

2017-03-13

Slutdatum

2017-06-13

Målgrupp

Kultur- och fritidsnämnden

Signaturer

53 onlineunderskrifter