Brygga Norsbron

Beskrivning

I samband med att skredriskerna för Norsälven i Norsbron åtgärdas skulle det kunna byggas en eller flera bryggor för både permanenta båtplatser och några tillfälliga förtöjningsplatser samt en plats med lämplig höjd att lägga i och ta upp kanoter mm. Några bänkar med bord och grillmöjligheter vore också trevligt.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/1460

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Mats Nilsson 2021-03-18
2 Robin Hassel 2021-05-31 Ypperligt förslag!
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Mats Nilsson

Startdatum

2021-03-18

Slutdatum

2021-06-18

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

2 onlineunderskrifter