Sol/bad och fiskebryggor i Lambergstjärn (Lamberget)

Beskrivning

I samband med att kommunen rensade bort ägarlösa båtar och bryggor som saknade bygglov omöjliggjordes i princip att landfiska för framförallt barn och unga i Lambergstjärn. Det är svårt att få ut sin rev då tjärnet är berikad med tät växtlighet. Och bad är av samma anledning omöjligt.

Som boende i området hade det även varit skönt att kunna nyttja tjärnet för rekreation: sol, bad och fiske.

I år renoverades båtplatserna/marinan i samma vatten och de gamla bryggorna ligger kvar, dessa ligger nu längst in i tjärnet. Då föddes idén att omvandla dessa till permanenta sol och bad- och fiskebryggor. Återbruk!

Efter flytten av de gamla bryggorna har dessa redan börjat att användas till just dessa ändamålen, vore synd om denna möjlighet enbart är tillfällig och plötsligt försvinner.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/1662

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Joakim Hed 2021-06-18
2 Li Larsson 2021-06-20
3 Maud Johansson 2021-06-22
4 Malin Millom 2021-07-28
5 Håkan Fallqvist 2021-08-25
6 Björn Zandén 2021-09-14 Detta förslag är bra och är det något som skulle lyfta det mysiga promenadstråket kring Lambergstjärnet så är det just lättåtkomliga bryggor med sittplatser där man kan njuta av den marina miljön. Lamberget har glömts bort i mångt och mycket så nu tycker jag att det är hög tid att området prioriteras vad gäller miljön kring tjärnet. Sätt upp lite bättre belysning i exempelvis träd, ordna med bryggor som ska va lättåtkomliga och vips så har vi nått lambergstjärnets fulla potential!
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Joakim Hed

Startdatum

2021-06-18

Slutdatum

2021-09-18

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

6 onlineunderskrifter