Förädla Almentorget och stoppa det planerade höghusbygget i kv Almen

Beskrivning

Jag anser att det är fel att bygga ett hus vid Almentorget och på det viset proppa igen förbindelsen mellan Drottninggatan och Älvpromenaden.

Jag anser att det är ännu mera fel att bygga ett höghus med 16 våningar på platsen. De gamla husen behöver ingen konkurrens utan de dominerar området själva!
Jag tror inte att era arkitekter vill ha ett modernt höghus mitt i vårt kulturarv, eller tar jag alldeles fel?

Nej, förädla området med små medel, gör det till ett levande och grönt torg när ni nu ändå har lagt ner många miljoner på att få det bra från grunden! Hela kvarteret är ju bevarandevärt och alla de gamla husen från före stadsbranden 1865 är kulturminnen och av Länsstyrelsen klassade som byggnadsminnen.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/167

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2017-06-26 13:56:04

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Bjarne Persson 2017-03-22
2 Maria Nilsson 2017-03-22
3 Jakob Groth 2017-03-23
4 Erik Bonde 2017-03-23 Håller helt med!
5 Kurt Gydemo 2017-03-23
6 Ulla-Karin Wallin 2017-03-24
7 Anders Melin 2017-03-25
8 Patrik Magnusson 2017-03-27
9 Stefan Forsberg 2017-03-28
10 Frida Hansson 2017-03-28
11 Ann Gullbrandsson 2017-03-28
12 Elizabeth Pettersson 2017-03-28
13 Markus Lekman 2017-03-28 Håller med, bevara stadsbilden är känd för med mysiga trähus blandad med modern arkitektur och domkyrkan som dominerande höghus i staden.
14 Caroline Björkegren 2017-03-28
15 Ulla Svensson 2017-03-28
16 Siv Johansson 2017-03-28
17 Göran Eriksson 2017-03-28
18 Lars Lindeberg 2017-03-28 Rena dumheter att bygga ett höghus i stadens äldsta kvarter. Betänk också de förslag som finns på extremmodern bebyggelse från ett privat bolag i andra delar av kvarteret (Grevgatan/Drottninggatan).
19 Pia Andersson 2017-03-28
20 Mariann Lindstedt 2017-03-28
21 Jan Nilsson 2017-03-28
22 Hans Kleine 2017-03-28
23 Maria Nyström 2017-03-28
24 Susanne Aaes 2017-03-28
25 Kjell Haglund 2017-03-28
26 Eva Lejrin 2017-03-28
27 Kenneth Lill 2017-03-28
28 Kerstin Ekman 2017-03-28 Kerstin Ekman
29 Alain Lennquist 2017-03-28 1/ Ett höghus på denna plats är en ren skandal.
2/ Att bygga på fd Stadshuset med flera våningar är en extremt dålig idé.
Kvarteret Almen borde lyftas fram och göras till en "oas" där människor vill vistas. Verksamheter som passar in etc. (tänk gamla Wadköping el. liknande).
3/ Riv istället både gamla "Teliahuset" OCH fd Stadshuset helt och hållet. Skapa nya byggnader som passar in och bjuder in till Kv. Almen från Drottninggatan dvs. låga hus i "rätt" stil (ingen modernism gud förbjude!).
4/ Det nya förslaget kommer att innebära att hela stadsbilden förändras och att kvarteret läggs i total skugga större delen av dagen!
30 Tommy Säfströmer 2017-03-28
31 Jan Rosen 2017-03-28 Förstör inte Karlstads gamla kvarter genom ett höghus på den platsen.
Almen kvarteret skall kvarstå med sina gamla byggnader
32 Charlie Nyström 2017-03-28
33 Mari Emanuelsson 2017-03-28 Helt horribelt att bygga ett höghus i detta historiska kvarter. Gör om gör rätt. Tänk rätt. Är det verkligen till allmänhetens bästa eller bara ett kortsiktigt vinsttänk som i slutändan förstör mysfaktorn i det här kvarteret? NEJ till denna byggnad och ett JA till att göra det mysigare med grönområde, DET vinner vi alla på!
34 annika haglind 2017-03-28 Tycker inte att platsen är lämplig för ett höghus
35 Gunilla Sjöö 2017-03-28
36 Kristina Fridell Skoogh 2017-03-28
37 Olle Pettersson 2017-03-28
38 Elinor Carlsson 2017-03-28 Ett höghus just där ser verkligen konstigt ut. Jag vill att det lilla värdefulla gamla området vi har i Karlstad ska bevaras och skyddas och upplevas som en kulturhistorisk stadsdel utan intrång.
39 Marianne Fröding 2017-03-28
40 Lennart Sjöqvist 2017-03-28
41 Maria Möller 2017-03-28 Instämmer i att inget höghus passar här utan låt området vara i fred nu. Några gröna buskar i almenparken skadar inte i alla sten.
42 Monica Wigh Larsson 2017-03-28
43 Jan Löfvenholm 2017-03-28
44 Kristin Jonsson 2017-03-28
45 Johnny Bolund 2017-03-28
46 Ing-Marie Johansson 2017-03-28
47 Lotta Karnlind 2017-03-28 Ta intryck av f d länsarkitekten Inger Berggrén
48 Gunnar Gruvberger 2017-03-28
49 Kjell Nygren 2017-03-28
50 birgitta eberfors 2017-03-28
51 Eva Martinsson 2017-03-28
52 Lena Wahlgren 2017-03-28 Respektera gamla delar i Karlstad som aldrig går att återskapa. Bygg fula hus där de passar in i utkanten av city.
53 Robert Blom 2017-03-28 Är emot ett höghusbygge i den miljön och på den platsen.
54 Åsa Jansson 2017-03-29 Jag anser att kv Almen bör bevaras och eventuell nybyggnad i området bör passa in i den miljö det ska placeras i.
Ett glashöghus är som att ställa sig och kasta sten på Karlstads historia.
Vem kastar första stenen? Inte Kommunen själv, hade jag hoppats!

/En medborgare
55 Kent Fredholm 2017-03-29
56 Magnus Andersson 2017-03-29
57 Irmgard Lindh 2017-03-29 Bevara kv. Almen!
58 Tony Hagman 2017-03-29 Håller fullständigt med förslagsställaren!
59 Moniqa Svensson 2017-03-29 Det höga huset förstör kvarteret Almens dominans. Det har också lagts ut en massa pengar på att göra i ordning torget mellan Drottninggatan och Älvpromenaden, det är att kasta våra skattepengar i sjön om nu detta ska bort. Visst behöver Karlstad utvecklas men inte på bekostnad av att vårt äldsta kvarter ska förfulas. Det borde finnas andra platser att bygga på.
60 Gun-Britt Scherp 2017-03-29
61 Ann Ericsson 2017-03-29
62 Ina Johansson 2017-03-29
63 Jan Hedberg 2017-03-29
64 Börje Nygren 2017-03-29 Vi har ett område i Karlstad som överlevde branden 1865. Tack vare privat insats lyckades man rädda fastigheterna från att förstöras. Glädjande nog tycks våra beslutsfattare insett att stadsdelen är väl värd att bevara även för framtiden och stora pengar har lagts ner bl.a. genom att öppna upp mot Drottninggatan. Att nu bygga ett höghus som inte på något sätt harmonierar med övrig bebyggelse och kalla detta för någon slags "port" verkar helt befängt. Bygg i stället en välkomnande portal som entré mot "gamla stan".
65 Malin Zettergren 2017-03-29 Skär sig mot helhetsbilden. Bevara det i sitt rätta element.
66 Tommy Karlsson 2017-03-29 Så befängt att komma med förslag om att bygga ett höghus vid Karlstads enda bevarade byggnader efter branden, utnyttja den fina ytan som har anlagts till marknadsplats med torghandel, idag finns ingen torghandel i stan.
Att sträva efter 100 000 inv. kan väl inte innebära att allt skall se ut som det man bygger i Inre hamn och vid Tullholmsviken
67 Maud Spaander 2017-03-29 Maud Spaander
Trädgårdsgatan 3
65226 Karlstad
68 Olle Andersson 2017-03-29
69 Jimmy Stenström 2017-03-29
70 Björn Lindeberg 2017-03-29
71 Holger Bergqvist 2017-03-29 Hur tänker stadbyggnedstämden och politikerna?
Höghus kan byggas samlat på norra fältet eller norr om Tingalla Ip öster om motorvägen?
72 Madeleine Weinholm 2017-03-29
73 Dan Vendel 2017-03-29
74 Ewa Roberg 2017-03-29
75 Mårten Sjöwall 2017-03-29
76 Kristina Nilsson 2017-03-29 Skapa i så fall en visuell "fasad" på nybyggnation som utåt speglar den omgivning den står i. Vid kvarteret Almen skulle en fasad i så fall illustrera ett kulturminnesmärkt område för att smälta in och istället förhöja känslan av miljön. En fasad som skriker "här är jag - modern o fin" tar uppmärksamheten från den ursprungliga miljön istället för att bli ett komplement eller förhöja områdets identitet.
77 Linda Lehn 2017-03-29
78 Marie Henriksson 2017-03-29
79 Mats Eklind 2017-03-29
80 Peter Kalgraff 2017-03-29 Jag anser att det är direkt fel att placera en skyskrapa vid kvarteret Almen, det passar inte in och förstör den vackra miljön. Dessutom bör vi i Karlstad inte bygga några fler höghus än den höjd som är standard i respektive kvarter.
81 Henrik Nyberg 2017-03-29 Almenkvarteren skall bevaras och utvecklas med total anpassning till 17-1800-talsmiljöerna. Dessa kvarter skall accentuera den historiska stämningen för att ge en autentisk känsla som inte kan byggas upp någon annanstans i Karlstad. Kvarterens historiska värde är det enda som särskiljer Karlstad från andra moderna städer.
82 Emil Svensson 2017-03-29
83 Hildegun Martinsen Jones 2017-03-29
84 Mayny Endresen 2017-03-30
85 Lars Hollén 2017-03-30
86 Marie Aakre 2017-03-30
87 Mattias Jansson 2017-03-31
88 Lena Persson Sligman 2017-03-31 För att ändra en färg eller göra en altan, över en viss storlek, på en villa krävs bygglov för att bedömning ska göras att ändringarna inte ska störa uppfattningen om homogenitet! Att bygga ett 16-våningshus i vårt äldsta och enda bevarade kvarter kommer förändra statsbildning på ett icke tillfredsställande sätt. NEJ TACK!
89 Anja Hasselbjer 2017-03-31 Jag tycker inte om förslaget, är det ett aprilskämt ? M hur som helst satsa på ett inbyggt resecentrum istället. Med vänlig hälsning, Anja
90 Mikael Andersen 2017-03-31
91 Jonas Ekemark 2017-03-31
92 Owe Englund 2017-03-31 Viste Karlstad kommun om byggnadsplanerna vid försäljningen?
Varför såldes fastigheten till denna köpare när det fanns högre bud?
Varför ska det byggas ett höghus på en plats där man precis färdigställt en fin passage mellan Drottninggatan och kvarteret Almen?
93 Karl Lindblad 2017-03-31 Tycker att det är fel att bygga ett höghus intill Karlstads äldst bevarade byggnader. Dessa betyder mer än ett höghus, och det passar inte in i den historiska arkitekturen. Tyckte dessutom att det föreslagna huset var ganska fult.
Ni kan neka en privatperson en svart kulör på takpannorna på sitt hus liggandes på landet, eftersom där ska man ha röda pannor för att det ska passa in?? Där ingen annan bor eller bryr sig, men mitt i stan kan ni släppa igenom vilka bygglov som helst och klämma in ett höghus brevid kulturhistoriska byggnadder! Skäms
94 Helena Lindblad 2017-03-31 Synd att förstöra ett fint gammalt kvarter med ett höghus. Verkligen helt ogenomtänkt.
95 Märta Sjöberg 2017-04-01 Nej, inget höghus i det gamla vackra kv Almen.
Bygg höghuset på Rud i stället för den planerade moskèn.
96 Anders Kolmodin 2017-04-03
97 Barbro Thåström 2017-04-03
98 Kristina Holmgren 2017-04-03
99 Anna Tarstedt 2017-04-03
100 Marianne Helliksson 2017-04-03 Marianne Helliksson
101 Anders Lindhe 2017-04-03 Vi i Karlstad måste få ha ett "gamla stan" kvar, med gällande förslag blir nytt modernt insprängt i gammal orörd miljö.

Det går att utveckla befintlig gammal miljö med småskalig verksamhet.

Den befintliga lilla förbättring Karlstad kommun gjort i miljön har varit varsamt estetisk vacker.
102 Emma Andersson 2017-04-03
103 Maria Ossowicki 2017-04-03
104 Christer Hällman 2017-04-03 Att förstöra Karlstads kulturarv är oåterkalleligt. Förstör inte kvarteret Almen. Säg NEJ till höghuset.
105 Tobias Hallberg 2017-04-03
106 Lars Anderson 2017-04-03
107 Lena Saikoff 2017-04-03
108 Benny Nilsson 2017-04-03
109 David Sandeberg 2017-04-03
110 Hellen Andersson 2017-04-03
111 Maria Cooper 2017-04-03
112 Anna Kraatz 2017-04-04 Instämmer! /Anna Kraatz
113 Lotta Samuelsson 2017-04-04
114 Linnea Kvarnström 2017-04-04 Jag håller helt med! Området kring Almen är helt underbart med sina stora, gamla trähus och den vackra älvpromenaden. Ett höghus harmonierar illa med miljön då det tvingar blicken till sig. Det går liksom inte att bortse från ett 16-våningar högt glashus, varken en vill eller inte.
115 Christina Wejrum 2017-04-04
116 Mikael Nilsson 2017-04-04
117 Elin Karlsson 2017-04-04
118 Margareta Thuresson 2017-04-04
119 Kristine Johansson 2017-04-04
120 Lena Wanke 2017-04-04
121 Thomas Swenson 2017-04-04
122 Christer Lundqvist 2017-04-04
123 Jenny Sjöstedt 2017-04-05
124 Erik Henriksson 2017-04-06
125 Anders Carlsson 2017-04-06
126 Lennart Larsson 2017-04-06
127 Anita Hartman 2017-04-06
128 Maria Rundberget 2017-04-06
129 Mia Skogsberg 2017-04-07
130 Erland Bergqvist 2017-04-07 Helt felaktigt att förstöra Almen med höghus.
131 Britt-Louise Åsbom Kunze 2017-04-08
132 Carina Tildegård 2017-04-09 Bygg inte ett glashöghus i Karlstads älsta kvarter Det förstör totalt trevnaden och harmonin i kvarteret!!
133 Dan Jonsson 2017-04-09
134 Erna Hedberg 2017-04-09
135 Gunnel Austrin 2017-04-10
136 Kerstin Nilsson 2017-04-10
137 Charlotte Svensson 2017-04-12
138 Gunilla Bernholm 2017-04-12 Jag tycker inte att detta höghusbygge ska genomföras.
139 Larry Isaksson 2017-04-15
140 Richard Nordblad 2017-04-15
141 Kjell Eriksson 2017-04-15
142 P-G Thunström 2017-04-15 Karlstad centrum skall bebyggas med sans och måtta och helst ansluta till befintlig bebyggelse. Glaspelaren vid kv Almen är en katastrof.
143 Birgitta Jonsson 2017-04-15 Bygg inga nya fula hus i kv Almen. Räcker det inte att kommunen gjort bort sig när man sålde "stadshuset" alldeles för billigt skall man dessutom förstöra karlstads kulturmiljö.
144 Lars Erik Jönsson 2017-04-15 Om det ska bli ett höghus där vill jag se MINST 4 höghus i kvarteren närmast Mariebergsskogen också!
145 Gun-Britt Holmström 2017-04-15
146 Lars-Olof Ferm 2017-04-15
147 Ola Isaksson 2017-04-18
148 Benny Ljus 2017-04-18 Gärna höghus men inte där.
149 lenah södergren 2017-04-18
150 Lars Eriksson 2017-04-18 Att bygga en sådan styggelse på den platsen är ett brott mot Karlstads stads Kulturhistoria, det har rivits tillräckligt med vackra gamla historiska hus i Karlstad...

Om Stadshuset är värderat till 103 Miljoner, och en köpare är villig att betala 100 Miljoner i Köpeskilling....
Kan då någon förklara för mej hur det kommer sej att ett annat företag kan få Stadshuset för 51 Miljoner?

Vad säjs om att köpa Stadshuset för 100 Miljoner, men... man skriver 51 Miljoner i alla Papper, vilket blir den summa som går till våran Stad, resterande 49 Miljoner förs under bordet till dom som röstade för det köpet, vilket kan va 3 - 4 pers... varav Nisser är en.

Hur har det gått till när andra vackra och Kulturhistoriska hus har sålts för att sedan rivits för att bygga nåt nytt å fult...

Det var väl i mitten på förra seklet som rivningshysterin var som värst i vår vackra stad.

Jag anser detta som en vederstyggelse, dom som röstade för detta borde skämmas.

Tas denna Kommentar bort, så vet jag och många andra svaret på det jag skrivit, att det varit fulspel i detta ärende!
151 Kerstin Lindvall 2017-04-19
152 pentti karlsson 2017-04-19
153 Inger Boström 2017-04-19
154 Ulf Larsson 2017-04-19
155 Marie Wilhelmsson 2017-04-19
156 Torbjörn Sjöholm 2017-04-20
157 Mats Jansson 2017-04-20 Kvarteret Almen är en del av Karlstads "Gamla Sta'n" (Stockholm). Den äldre bebyggelsen och stadsmiljöerna i kvarteren längs Älvgatan, via Residentstorget och Museigatan upp till Värmlands Museum, och motsvarande på Klarasidan av älven är kulturhistoriskt oerhört värdefullt att bevara som helhet. Ett höghus skulle förstöra hela området eftersom det syns på långt håll och kraftigt bryter den nuvarande harmonin.
158 Bengt Olof Lysell 2017-04-20 Håller fullständigt med
159 Grip Eva 2017-04-20
160 Liselott Lindberg 2017-04-20 Låt oss slippa ett 16-våningars glashus. I alla fall i kvarteret Almen.
161 Hans-Åke Scherp 2017-04-20
162 Gunnar Johansson 2017-04-20 Hur kommer man på idén??
163 Eva Fredriksson 2017-04-20 Snälla - förskona oss!
164 Mats Ekholm 2017-04-21
165 Lotta Strömelius 2017-04-22 Vad finns det för mänskligt värde i ett högt smalt glashus i Karlstads ljusa öppna stadskärna? För vems skull skall det byggas? Stadshuset ska bli tre våningar högre och tydligen ska ett ytterligare hus byggas.Att täcka husen med glasade fasader som drar ljuset mot sig gör att husen helt tar över fokus från det vackra kvarteret Almen. De nya husen kommer att förändra Karlstads utseende för överskådlig tid. Tänk om i tid och förändra området i samklang med den bebyggelse som finns där idag. Inte ens i Stockholm bygger man höghus bland träkåkarna på söders höjer
166 Sven Wallin 2017-04-22
167 Olof A. Myrin 2017-04-23 Min synpunkt är att de äldre byggnaderna inom kvarteret Almen med Doktorsgården, Landshövdingegården och de två röda magasinslängorna bör stå i fokus innan någon påbyggnad på gamla stadshuset eller nya byggnader intill kan bli aktuellt.

I juni 2016 fanns ett förslag utarbetat av bl.a. en arkitektbyrå och Värmlands museum som handlade om att öppna upp och tillgängliggöra miljön med de gamla husen för en bred allmänhet. Förslaget kostade 22 miljoner plus en årlig driftkostnad på 3 miljoner att genomföra. Det förkastades av kommunstyrelsen och återremitterades till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Jag tror att det för en betydligt blygsammare summa går att göra detsamma dvs. öppna upp gården med ett sommarcafé och en mindre scen, upplåta de röda magasinslängorna för konsthantverk, utställningar etc. Ett sådant förslag är inlämnat till Kultur- och fritidsförvaltningen hösten 2016 och kontakter har tagits av bl.a. undertecknad men det har ännu inte givit något resultat.

Först när de gamla byggnaderna med gården öppnas upp och får liv och attraktionskraft, när Karlstads befolkning och turister ser kvarteret Almen som ett självklart alternativ att besöka sommartid för att ta en fika, njuta av framträdanden från en mindre scen, ta en titt på utställare/hantverkare eller besöka bokantikvariatet. Först då är jag beredd att ta ställning till om kvarteret Almen behöver en tre våningar tillbyggnad på gamla stadshuset, ett höghus intill en av de röda längorna och ytterligare ett nytt hus inom kvarteret.

För mig är ett öppnande av den gamla miljön med sina hus en större tillgång för staden än de planerna på tillbyggnad och nya hus inom kvarteret. De senare kan byggas på flera ställen i staden men vi har bara ett kvarter med flera gamla byggnader bevarade efter den stora branden 1865 i Karlstad.

Med vänlig hälsning Handbokbindare Olof A. Myrin.
Etablerad 1989, sedan 2004 den enda kvarvarande privata handbokbindaren i Karlstad, som gärna tar ett magasinsrum i de röda längorna i anspråk för att inreda ett tidsenligt bokbinderi sommartid där besökare kan få se och pröva på hantverket!

168 Eva Farup 2017-04-24
169 Christian Winslow 2017-04-25
170 Bo Skålén 2017-04-25
171 Ingrid Skålén 2017-04-25 Även påbyggnad med 3 våningar på stadshuset tycker jag är helt fel! De gamla byggnaderna i kvarteret Almen kommer att försvinna framför det mycket dominanta stadshuset sett från andra sidan älven.
172 Karin Andersson 2017-04-26
173 Anita Gullö 2017-04-26 Det kan inte vara nödvändigt med ett höghus i en sådan värdefull historisk miljö. Dessutom fult och berikar bara byggherren med hyresintäkter.. hoppas Byggnadsnämnden säger nej till detta hus.
174 Olga Jogeryd 2017-04-26
175 Monika Sahlin 2017-04-26
176 Margareta Modén 2017-04-26 En folkvald politiker ska förvalta, förbättra och ta historiskt ansvar för sin stad/kommun. När förvaltningen resulterar i fördärv är saken inte rätt hanterad. Var tar ansvaret vägen? Att förvalta innebär inte att bygga nytt på bekostnad av det gamla. Stadshuset i Karlstad är en fin representant för den tidens arkitektur och trots sin storlek väl anpassat i stadsbilden. Den lilla trädgården utanför matsalen var mycket fint anlagd men har successivt förändrats till det sämre. Som trädgårdsutbildad blir jag ledsen när jag tänker på att inte bara den platsen utan också hela trädgårdsdelarna vid Landshövdingehuset och Flachska gården kommer att totalförstöras av ett bygge. Det blir nämligen djup skugga av tänkta byggnader och det gör att gräsmattorna måste bort och gårdsmiljön förstörs och blir parkeringsplatser. En mardröm för staden. Förslaget är oförskämt och egoistiskt för vem bryr sig om oss som vill ha vår stad intakt och som vill sitta i parken med en kopp kaffe utan stoj från lekparker, cyklister som korsar parken eller bilar som baxar in. För det blir följder med bostadsbygganden. Det enda stadshuset skulle kunna duga till och där vi kan ha en riktigt livaktig del dessutom är ett studentboende. Nuvarande byggnad med små ettor och matsalen kan vara ett jazzkafé med möjlighet till utekonserter i parken. Förstör inte harmonin med huset och den fina grannen på andra sidan den lilla parkeringplatsen. Titta på byggnaderna med respekt och känsla och säg att här kommer stadens nya studentlägenheter att byggas, centralt som dom vill bo, nära tåg och buss med endast få bilplatser men möjlighet till cykel i källaren. Är inte det att förvalta ett arv? En påbyggnad ger skugga och en glaspelare är omodernt och oskönt i fel läge och kastar skugga över hela det gamla kvarteret och gör det dött! Förvalta inte fördärva!
177 Susanne Pettersson 2017-04-26 Bevara gamla Karlstad. Inga höghus som förstör kvarteret Almen.
178 Lotta Olse'n 2017-04-26 Lotta Olse'n
179 Boo Rudfeldt 2017-04-27
180 Janina Grim 2017-04-30 Absolut vidrig ide'. Det är så man misstänker vänskapskorruption....
181 Anders Eriksson 2017-04-30
182 Irene Englund 2017-05-06
183 Linda Rosenblad 2017-05-07
184 Karina Asker 2017-05-07
185 Svein Henry Mortensen 2017-05-09
186 Håkan Fallqvist 2017-05-10
187 Karl Rudling 2017-05-10
188 William Persson 2017-05-11
189 Leif Stenberg 2017-05-11
190 Johan Höwler 2017-05-11
191 Olof Malmlöf 2017-05-11 Ett ytterst märkligt hanterande. Sälja till underpris till ett start-up företsg med en ännu inte lanserad app. En startup behöver aldrig en fastighet utan detta är bara ett sätt att lura politiker. Att sedan ha fräckheten att komma med ett förslag som förfular det sista vi har i gamla kvarter och skyline från älven är otroligt. Vilken hållhake har Solberg och Co på kommunen? Glöm detta!
192 Bernt Aage Lindsjö 2017-05-13 Nejtack
193 Kaj Branzell 2017-05-23 Håller fullständigt med förslagsställarens beskrivning. Förstår inte att förslag om höghus här ens kommit med på agendan. Skulle ha slängts i papperskorgen direkt.
194 Björn-Åke Johansson 2017-05-23
195 Viveca Wiendl 2017-05-23 Det borde vara självklart att inte bygga ett höghus i kvarteret Almen. Och kommunen måste sluta gynna enskilda företagare. Det klias alldeles för mycket ryggar i kommunhuset.
196 Anna Maria Ekstedt 2017-05-24
197 Olle Hernegren 2017-05-25
198 Henrik Vesterberg 2017-05-25
199 Robert Haglund 2017-05-25
200 Hans Johansson 2017-05-25
201 Monica Lindström 2017-05-25 Håller med, inga höghus i kvarteret Almen
Det finns många andra ytor att bygga på, som dessutom get lägre hyror för unga, nystartade familjer och ensamstående, det byggs allt för många dyra skrytbyggen i nuläget.
202 Mia Toresson Runemark 2017-05-25
203 Carola Sivebro 2017-05-26 Jag anser det som en felbedömning att så starkt påverka en stor del av Karlstads historia med ett bygge i ett historiskt viktigt kvarter som kvarteret Almen.
Studera gärna andra städer där de bevarat den gamla kärnan av staden och även sett till att marknadsföra den. Det stora intresset från turism kan inte bortses från och den stora vinsten för hela staden påverkas således negativt av ett nybygge som inte alls främjar historian eller känslan för den med ett höghus i området.
Värnar inte ni beslutsfattare om vår stads historia värnar ni inte heller om staden. Det går inte att sälja ut allt nu och vara efterklok sedan.
Karlstads historia ska bevaras och inte bara beskådas som modeller och fotografier på museum.
204 Sören Persson 2017-05-27
205 Simone Saul 2017-05-27
206 Cecilia Linde 2017-05-31
207 Gunilla Westerlind Ericsson 2017-05-31
208 Peter Hultin 2017-05-31
209 Jonas Wall 2017-06-01 Bra förslag!
210 Camilla Collin 2017-06-05
211 Berit Eriksson 2017-06-11
212 Erika Persson 2017-06-12
213 Carina Andersdotter 2017-06-17
214 Kirsi Stenqvist 2017-06-19
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Bjarne Persson

Startdatum

2017-03-22

Slutdatum

2017-06-22

Målgrupp

Stadsbyggnadsnämnden

Signaturer

214 onlineunderskrifter