Bygg ett boende på Älvkullen (Sundsta) i Karlstad

Beskrivning

Ett boende för äldre borde byggas på Sundsta i Karlstad. Det saknas ett boende för äldre medborgare i de centrala delarna av Karlstad.
Boendet skulle kunna erbjudas till personer med kognitiva nedsättningar samt personer med fysiska nedsättningar.
Det nya boendet skulle kunna ha ett liknande upplägg som boendet Djupängen i Hammarö kommun och en förskola skulle kunna finnas i samma byggnad.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/1707

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2021-10-14 14:09:58

Inlämnad för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Admin Karlstad 2021-07-13
2 Nina Ståhl 2021-07-13
3 Linda Karlsson 2021-08-05
4 Håkan Fallqvist 2021-08-25
5 Kristian Lindén 2021-09-01 Bra förslag
6 Tommy Karlsson 2021-09-01
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Admin Karlstad

Startdatum

2021-07-13

Slutdatum

2021-10-13

Målgrupp

Vård- och omsorgsnämnden

Signaturer

6 onlineunderskrifter