Inrätta ett röjningsteam för invasiva arter

Beskrivning

Under vår- och sommarmånaderna växer EU-listade invasiva arter till sig, som jättebalsamin, kanadensiskt gullris, lupin, gul skunkkalla, björnloka, parkslide m.fl. I Värmland är de vanligaste lupin, balsamin och gullris. Förr hade kommunerna personal som röjde i vägdiken och parker både i tätorter och ute på landsbygden men det försvann någon gång på 1980-talet av kostnadsskäl. Nu kan vi se att invasiva arter har tagit över ängar, dikeskanter och kalhyggen på allt fler platser.
Förslaget är att inrätta en pool med personal som arbetar med att röja och bekämpa invasiva arter under tidig växtsäsong. Det går inte att hinna med alla platser i Karlstads kommun på en säsong men man kan göra en prioriteringslista på platser och hur allvarliga växter som finns. Bekämpningen måste säkert pågår flera år för att få bort växterna permanent.
Vilka kan jobba med detta? På frivillig basis kan man anmäla sitt intresse och få en låg lön eller arbeta ideellt. Det kan också vara personer med låg eller ingen utbildning som är arbetslösa som får arbete under några veckor. Personerna får utbildning i hur man bekämpar invasiva arter och hurman hanterar till exempel röjsåg, lie eller gräv- och fräsmaskiner.
Uppskattningsvis skulle ett lag på 100 personer lyckas röja bort invasiva arter på 2-3 år i hela Karlstads kommun.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/1740

Skriv under e-förslaget

info

Du måste vara inloggad för att skriva under ett e-förslag.

Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Maria Sundström 2021-08-25
2 Marja Wagemans 2021-08-27 Bra, såg så mycket gullris på vägkanten
3 Emma Franzen 2021-09-09
4 Leif Skymberg 2021-09-15
5 Lotta Karnlind 2021-09-23
6 Li Larsson 2021-09-24
7 Anna Erixon 2021-09-24
8 Magnus Johansson 2021-09-26
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Maria Sundström

Startdatum

2021-08-25

Slutdatum

2021-11-25

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

8 onlineunderskrifter