STOPPA planerade HÖGHUS Byggnation intill Kvarteret ALMEN

Beskrivning

STOPPA planerade HÖGHUS Byggnation intill Kvarteret ALMEN ej högre hus än kvarteret Almen husen.
Gamla Almen husen kommer att hamna i skuggan av ett höghusen.
Ett höghus intill Kvarteret ALMEN kommer att med tiden att förstöra husfasader med påväxter.
Bygg ALLA Höghusen i Karlstad på ett område så att dom kan skugga varandra?
Finns ytor i Karlstad Norra Fältet

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/178

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2017-07-04 14:24:42

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Holger Bergqvist 2017-03-31
2 Gunnar Sanner 2017-03-31 Märkligt, olämpligt projekt! Den nu enhetliga miljön kommer att störas!
Gunnar Sanner
3 Karl Lindblad 2017-03-31 Tycker att det är ett katastrofalt förslag att bygga ett höghus där Karlstads äldst bevarade byggnader finns idag. bygg gärna detta höghus någon annanstans där det passar in bättre. Betyder dessa historiska byggnader ingenting för er?
Dessutom är det föreslagna höghuset väldigt fult.
4 Gunnar Gruvberger 2017-04-01
5 Bjarne Persson 2017-04-01
6 Anders Kolmodin 2017-04-03 Jag har Norden som arbetsfält och går ibland promenader och tittar på arkitektur i Stadsmiljö. Mycket fel har historiskt gjort av stadsarkitekter och att man 2017 diskuterar detta objekt är märkligt! Hela affären har varit märklig från början till slut och nu toppas det av ett förslag av en malplacerad byggnad.
Politikers iver att bygga i högkonjunktur är mycket kostsamt samt skapar problem för byggarbetskåren. När konjunkturen viker är det dags för stat & kommun att bygga billigare samt att yrkeskåren behålls till nästa högkonjunktur och inte som i dag göra tvärt om.
7 Anna Tarstedt 2017-04-03
8 Patrik Stensdahl 2017-04-03
9 Mikael Tuneld 2017-04-03 De planerade ny- och tillbyggena intill kvarteret Almen bör stoppas i sin helhet. Det 16-våningar höga glastornet är malplacerat i sig i stadsbilden och riksintresset behöver inte tornet som "markör" av kulturarvet Almen. Sedan bör kommunen fråga sig om inte tornet bara är en distraktion, ett sätt att flytta fokus från det större problemet som är tre ytterligare våningar på det f.d. stadshuset. Det är bara att gå älvpromenaden på andra sidan älven, där man upplever Almen-kvarteret tillsammans med Stadshotellet och Residenset, och se hur nuvarande stadshus smyger in i horisontlinjen medan påbyggnaden blir en koloss som kommer att dominera och förstöra upplevelsen av detta rum i stadsbilden.
10 Marianne Helliksson 2017-04-03 Marianne Helliksson
11 Camilla Gustafson 2017-04-03
12 Kerstin Persson 2017-04-03
13 Maria Ossowicki 2017-04-03
14 Christer Hällman 2017-04-03 Att förstöra Karlstads kulturarv är oåterkalleligt. Förstör inte kvarteret Almen. Säg NEJ till höghuset.
15 Christina Eriksson 2017-04-03
16 Benny Nilsson 2017-04-03
17 Ingalill Barthelson 2017-04-03 Blotta tanken är avskräckande i en så gammal och vacker miljö. Fint om det sunda förnuftet får tala.

Ingalill och Bengt Barthelson
18 Elisabeth Andersson 2017-04-03 Vill ej att det ska byggas nåt hus som är på förslag i kvarteret Almen.

M.V.H
Elisabeth Andersson
19 Lars Karlsson 2017-04-04
20 Gun Olsson 2017-04-04
21 Mikael Nilsson 2017-04-04
22 Christer Lundqvist 2017-04-04
23 Jenny Sjöstedt 2017-04-05
24 Leif Örnborn 2017-04-05
25 Erik Henriksson 2017-04-06
26 AnnChristine Tilly 2017-04-06
27 Gun-Britt Kihlman 2017-04-06 Höghus passar inte i området
28 Maria Rundberget 2017-04-06
29 Owe Englund 2017-04-07
30 Lena Granath 2017-04-07
31 Leif Axelsson 2017-04-08 Leif Axelsson
32 Bo Södergren 2017-04-09
33 Daniel Strand 2017-04-12
34 Birgitta Jonsson 2017-04-15 Bygg överhuvudtaget inget hus i kv Almen. Räcker det inte att man sålt gamla stadshuset för billigt ,måste man dessutom förstöra den nuvarande miljön.
35 lenah södergren 2017-04-18
36 David Ljunggren 2017-04-19
37 Torbjörn Sjöholm 2017-04-20
38 Olof A. Myrin 2017-04-23 Min synpunkt är att de äldre byggnaderna inom kvarteret Almen med Doktorsgården, Landshövdingegården och de två röda magasinslängorna bör stå i fokus innan någon påbyggnad på gamla stadshuset eller nya byggnader intill kan bli aktuellt.

I juni 2016 fanns ett förslag utarbetat av bl.a. en arkitektbyrå och Värmlands museum som handlade om att öppna upp och tillgängliggöra miljön med de gamla husen för en bred allmänhet. Förslaget kostade 22 miljoner plus en årlig driftkostnad på 3 miljoner att genomföra. Det förkastades av kommunstyrelsen och återremitterades till Kultur- och fritidsförvaltningen.

Jag tror att det för en betydligt blygsammare summa går att göra detsamma dvs. öppna upp gården med ett sommarcafé och en mindre scen, upplåta de röda magasinslängorna för konsthantverk, utställningar etc. Ett sådant förslag är inlämnat till Kultur- och fritidsförvaltningen hösten 2016 och kontakter har tagits av bl.a. undertecknad men det har ännu inte givit något resultat.

Först när de gamla byggnaderna med gården öppnas upp och får liv och attraktionskraft, när Karlstads befolkning och turister ser kvarteret Almen som ett självklart alternativ att besöka sommartid för att ta en fika, njuta av framträdanden från en mindre scen, ta en titt på utställare/hantverkare eller besöka bokantikvariatet. Först då är jag beredd att ta ställning till om kvarteret Almen behöver en tre våningar tillbyggnad på gamla stadshuset, ett höghus intill en av de röda längorna och ytterligare ett nytt hus inom kvarteret.

För mig är ett öppnande av den gamla miljön med sina hus en större tillgång för staden än de planerna på tillbyggnad och nya hus inom kvarteret. De senare kan byggas på flera ställen i staden men vi har bara ett kvarter med flera gamla byggnader bevarade efter den stora branden 1865 i Karlstad.

Med vänlig hälsning Handbokbindare Olof A. Myrin.
Etablerad 1989, sedan 2004 den enda kvarvarande privata handbokbindaren i Karlstad, som gärna tar ett magasinsrum i de röda längorna i anspråk för att inreda ett tidsenligt bokbinderi sommartid där besökare kan få se och pröva på hantverket!

39 Kerstin Lindvall 2017-04-25
40 Ingrid Skålén 2017-04-25
41 Karin Andersson 2017-04-26
42 Monika Sahlin 2017-04-26
43 Lotta Olse'n 2017-04-26 Lotta Olse'n
44 Lars Lindeberg 2017-04-27
45 Hans Kleine 2017-04-28
46 Susanne Pettersson 2017-04-28
47 Anders Eriksson 2017-04-30
48 Maria Nilsson 2017-05-05
49 Timothy Griffiths 2017-05-09
50 Leif Skymberg 2017-05-09
51 Niclas Haag 2017-05-11
52 Olof Malmlöf 2017-05-11 Helt galen idé
53 Kaj Branzell 2017-05-23 Skriver under på detta också, även om liknande förslag redan finns. Håller dock inte med om att alla höghus ska byggas på ett ställe - däremot att inga höghus bör vara högre än tre våningar för att bättre smälta in i landskapet och bland annan bebyggelse.
54 Viveca Wiendl 2017-05-23 Ett mycket bra förslag
55 Anna Maria Ekstedt 2017-05-24
56 Fredric Gånheim 2017-05-24
57 Anders Melin 2017-05-26
58 Cecilia Linde 2017-05-31
59 Mats Eklind 2017-06-04
60 Gunilla Westerlind Ericsson 2017-06-23
61 Susanne Pettersson 2017-06-25
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Holger Bergqvist

Startdatum

2017-03-31

Slutdatum

2017-06-30

Målgrupp

Stadsbyggnadsnämnden

Signaturer

61 onlineunderskrifter