Grönområde-rekreationsområde MÅNSBERGET

Beskrivning

Gör Månsbergets gamla skog till ett rekreationsområde för alla att vistas i,anlägg stigar,bänkar och kanske nån grillplats,,varsamt, så folket kan få njuta av "orörd" natur och kunna varva ner lite,detta är helt i takt med tidens miljötänk.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/1785

Skriv under e-förslaget

info

Du måste vara inloggad för att skriva under ett e-förslag.

Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 peter andersson 2021-09-09
2 ewa wikström 2021-09-09 Vi vill inte ha ngt mer köpcentra område! Tänk på naturen, Vi behöver naturen för att må bra. Skogen är viktig för alla både barn o gamla. Tänk på kommande generation.
Sluta skövla !
3 Marianne Helliksson 2021-09-09
4 Irene Englund 2021-09-09 Irene Englund
5 Emma Franzen 2021-09-09
6 Anneka Bergqvist 2021-09-11 Ser fram emot att dettta förslaget godkänns. ska bli underbart att se hur vi kan få njuta av orörd natur på Månsberget!
7 Heidi Ekström 2021-09-11 Det behövs verkligen Inga fler köpcentrum!! Bevara skogen!
8 Ingalill Barthelson 2021-09-11
9 Leif Skymberg 2021-09-15
10 Tomas Eklund 2021-09-19
11 Annika Haglind 2021-09-19 Vi behöver inga fler köpcentrum det är alltför många tomma lokaler i centrum
12 Mariann Syvertsson 2021-09-19
13 Henrik Haggärde 2021-09-20
14 Björn-Åke Johansson 2021-09-20
15 Ebba Maddumage Larsson 2021-09-20 Ebba Maddumage Larsson
16 Lena Jonsson 2021-09-20 Bevara naturen för människors och miljöns skull.
17 Rose-Marie Sandin 2021-09-20
18 Petra Lilja 2021-09-20
19 Inger Larsson 2021-09-20 Förstör inte Månsberget med fler köpcentrum, bygg p välvsviken istället!
20 Lena Wahlgren 2021-09-20 Rör inte månsberget.
21 Petra Eriksson 2021-09-20 Forskning visar att vistelser i skog och natur minskar stress och ökar mental återhämtning och prestation.
22 Kajs-Marie Martinsen 2021-09-20
23 Holger Bergqvist 2021-09-21
24 Ulla-Karin Wallin 2021-09-21
25 Pia Hallberg 2021-09-21
26 Sören Persson 2021-09-22
27 Elizabeth Pettersson 2021-09-22
28 Monica Berglund 2021-09-22 Skogen är viktig för vår rekreation!
Vi behöver andningshål!
29 Sofia a Kleine 2021-09-22
30 Stina Johansson 2021-09-22 Ja, bevara skogen på Månsberget, och gör det lite mer tillgängligt för folk. Den sköra naturen bör inte skadas, men området behöver tas tillvara som rekreationsområde.
Shoppingcenter är helt emot den riktning som makthavare bör ta inför framtiden!
31 John Sundh 2021-09-22 Bra förslag! Vi behöver fler grönområden med biologisk mångfald, inte fler shoppingcenter.
32 Karin Vogt 2021-09-22 Bevara Månsberget och gör det till en skog för rekreation och kontemplation. Vi har nog med köpcentrum i Karlstad!
33 Conny Ludvigsson 2021-09-23 Mycket bra förslag!
34 Jan Andersson 2021-09-23
35 Kristin Persson 2021-09-23
36 Mattias Kareliusson Mattias Kareliusson 2021-09-23
37 Emma Tideström 2021-09-23
38 Tora Joby 2021-09-23
39 Anna Gustavsson 2021-09-23
40 Mona Aldrin 2021-09-23
41 Louise Laurenson 2021-09-23
42 Simon Eriksson 2021-09-23
43 Hilda Lerme 2021-09-23
44 Eva Lenell 2021-09-23
45 Maria Hedin 2021-09-23
46 Linn Leidzén 2021-09-23
47 Jonas Lagneryd 2021-09-23
48 Josefin Velander 2021-09-23
49 Lena Ransfeldth 2021-09-23
50 Magnus Byman 2021-09-23
51 Jan Ekelöf 2021-09-23 Lite grönt mellan två handelsområdena är en Lisa för själen.
52 Peter Sörensen 2021-09-23
53 Kjell Nygren 2021-09-23 Fritt,för alla
54 Susanne Boman 2021-09-23 Jag vill gärna ha ett rekreationsområde
55 Madeleine Grünewald 2021-09-23
56 Eva-Britta Johansson 2021-09-23 Som Karlstadbo känner jag att det får vara nog med att ta ner gammal urskog för att få plats för ytterligare Köpcentrum.
Oavsett vad som kommer att säljas där protesterar jag mot att förstöra ett nära friluftsområde!
57 Karin Svensson 2021-09-23
58 Lise-Lotte Berg 2021-09-23
59 Eva-Lena Andersson 2021-09-23
60 Pertti Palokangas 2021-09-23
61 Annkatrin Behm 2021-09-23
62 Marie Andersson 2021-09-23
63 Lotta Karnlind 2021-09-23 Nytt köpcentrum signalerar omodernt tänkande.
64 Sandra Karlsson 2021-09-23
65 Gunilla Sjöö 2021-09-23
66 Li Larsson 2021-09-24
67 Adam Wass 2021-09-24
68 Lars-Olof Åslund 2021-09-24
69 Catarina Hidén 2021-09-24 Ett rekreationsområde på Månsberget istället köpcentra.
Det skriver jag under på.
70 Lina Sundén 2021-09-24
71 Gun Olsson 2021-09-24 Ja tack till Månsbergets natur.
72 Robert Haglund 2021-09-24
73 Rita Skanslie 2021-09-24 Jag röstar JA till förslaget att göra Månsberget till rekreationsområde
74 Lena Steffner Starrin 2021-09-24
75 Pia Andersson 2021-09-24
76 Anna Lindmark 2021-09-24
77 Alessandro Monforte 2021-09-24
78 Eva Aleryd 2021-09-24
79 Thorbjörn Pettersson 2021-09-24
80 Jacob Wessmark 2021-09-24
81 Jörgen Näslund 2021-09-24
82 Lars-Åke Listén 2021-09-24 Skog med äldre träd viktiga för både skönheten och den biologiska mångfalden, och som är lättillgänglig och finns i Karlstads närområde, vill vi "alla" ha!
83 Kerstin Andeby 2021-09-24 Nej till handelsområde!!! Ja till rekreationsområde!!!
84 Fredrik Olin 2021-09-24 Vi behöver gammal skog för växt- och djurlivet, vi behöver inte ett nytt köpcenter på denna plats!
85 Elsie Asplund 2021-09-24
86 Helena Bengtsson 2021-09-24
87 Mikael Jansson 2021-09-24 Låter som ett jättebra förslag
88 Eva Backström 2021-09-24
89 Stefan Bjuréus 2021-09-24
90 Anna Sundell 2021-09-24
91 Johanna Hedqvist 2021-09-24
92 Mia Toresson Runemark 2021-09-24
93 Lena Johnson 2021-09-24
94 Mattias Hedlund 2021-09-24
95 SVEN HERTZBERG 2021-09-24 Månsberget med lång tradition i släktled. En historik som är ganska omfattande. Grymt- utan ansvar göra detta centrum till handelsområde. Besökare vill ha pulserande cityhandel- inte i utkanterna av centrum. Min förhoppning ett förändrat Månsberg som kommunens medborgare önskar. Tillsätt en grupp personer och utveckla samt konsekvensanalysera alla förslag som ligger till underlag för rätt beslut. Se Skutberget och dess resultat. Nu är det Månsbergets bevarande sympatisörer ska kämpa för. Utan kommersiella intressen. Nu får det vara nog med överilade substanslösa beslut utan sätta allt under lupp med förstoringsglas. Vänligen Sven Hertzberg.
96 Per Inge Bergh 2021-09-24 Spara de gamla träden på Månsberget istället för att skövla skogen och sälja virket på den planerade handelsplatsen.
97 Anna Erixon 2021-09-24
98 Åsa Jansson 2021-09-24
99 Lotta Håkansson 2021-09-24 Vi behöver värna om och vårda de grönområden vi har.
100 Nina Ståhl 2021-09-24
101 Sebastian Gustafsson 2021-09-25
102 Elisabeth Andersson 2021-09-25
103 Renée Weinhold 2021-09-25
104 Pär Eklund 2021-09-25
105 Ulf Larsson 2021-09-25
106 Sofia Mörtel 2021-09-25
107 Anna Mattsson 2021-09-25 Vi vill ha naturen kvar!!!!
108 Susanne Melin 2021-09-25
109 Maj Hellberg 2021-09-25 Självklart ska Månsberget bevaras! Karlstad kommun måste värna om den lilla del av natur som finns kvar för våra kommande generationer!
Om vi ska kunna leva upp till våra miljökrav, är Månsberget ett tydligt exempel på vad orörd natur kan betyda för oss människor om vi står upp för dess fantastiska värden. Människor behöver fler underbara naturområden som ger livskraft och sinnesro. /
Miljövän och naturälskare Maj Hellberg
110 Eva Götbrink 2021-09-25
111 Barbro Wikström 2021-09-25
112 Frida Didner 2021-09-26
113 Magnus Johansson 2021-09-26
114 Olle Olsson 2021-09-26
115 Johanna Gustafsson 2021-09-26
116 Marie Sjögren 2021-09-26
117 Julia Westergren 2021-09-27
118 Jenny Frimodig 2021-09-27
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

peter andersson

Startdatum

Slutdatum

Målgrupp

Stadsbyggnadsnämnden

Signaturer

118 onlineunderskrifter