Av- och påfart Knappstad

Beskrivning

Med tanke på det nya bostadsområdet på Knappstad vore det bra med en säkrare in- och utfart på Skoghallsvägen. Trots nyligen gjorda förbättringar är det fortfarande en begränsad sikt då det både är en kurva och ett krön vid in-utfarten. Då bilarna kommer i 80-90 km/h gäller det att ha full koll och ibland "chansa" när man kör upp på vägen. Liknande lösning som är vid Björkås skulle kunna vara en lösning, dvs sänkt hastighet och mittrefug.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/1811

Skriv under e-förslaget

info

Du måste vara inloggad för att skriva under ett e-förslag.

Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Lina Johansson 2021-09-15
2 Victor Johansson 2021-09-15
3 Niclas Carlsson 2021-09-15 Bra!
4 Sandra Larsson 2021-09-15
5 Hanna Jerkstrand 2021-09-15
6 Maria Rune 2021-09-15
7 per swartz 2021-09-15 Boende sedan mars 2019.
Väldigt orolig det kommer vara en allvarlig olycka på Knappstad snart.
Det är skymd kurva i bägge in och utfarterna. och 80km/h är alldeles för fort. Sänk till max 60km/h.
Tung trafik och andra trafikanter kommer inte hinna bromsa i 80km/h .
Många barn boende i området.
GÖR SÄKER PÅ OCH AVFART på Knappstads alla infarter längsmed Skoghallsleden.
Har själv fått köra ner i diket 2 ggr med barnen i bilen, då mötande bilar gjort omkörning eller kört för fort.
Snart ser vi en dödsolycka på Knappstad om inget sker.
8 Mikael Ebbnell 2021-09-15
9 Martin Liljemark 2021-09-15
10 Joakim Käll 2021-09-15
11 Carin Rune 2021-09-15 Dotter med familj kommer att bygga på Knappstad och detta är ett mycket bra förslag
12 Jonas Ullström 2021-09-16 Att förlänga sträckan där det är 70 samt bygga refuger vid utfarterna borde vara en självklarhet. När fler och fler flyttar ut dit kommer det bara vara en tidsfråga innan något allvarligt händer. Folk kör otroligt fort där.
13 Alexandra Bergling 2021-09-16
14 Britt-Marie Johansson 2021-09-16
15 Emma Hedlund 2021-09-16
16 Sara Lindmark 2021-09-16 Även en säker passage över Skoghallsvägen vid Knappstad vore högst önskvärt!
17 Mattias Lindmark 2021-09-16
18 mikael jerkstrand 2021-09-17
19 Angelica Hult 2021-09-18
20 Annica Harrison 2021-09-18 Skulle stärka trafiksäkerheten på en mycket trafikerad väg med tung trafik och farlig last.
Mer bilar på grund av ny bebyggelse.
21 Mathias BUCHT 2021-09-18
22 Martin Melin 2021-09-19
23 Bengt Carlsson 2021-09-19
24 Cecilia Friberg 2021-09-19
25 anna bucht 2021-09-19
26 Annika Haglind 2021-09-19
27 Caroline Silvén 2021-09-20
28 Marianne Nyström 2021-09-20 Hoppas på en tryggare utfart!
29 Marianne Helliksson 2021-09-20
30 Lena Wahlgren 2021-09-20 Livsfarlig korsning
31 Niclas Larsson 2021-09-20
32 Evert Larsson 2021-09-20
33 Triumf Elshani 2021-09-24
34 David Harrison 2021-09-24
35 Felix Andersson 2021-09-24
36 Jonas Carlsson 2021-09-25
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Lina Johansson

Startdatum

2021-09-15

Slutdatum

2021-12-15

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

36 onlineunderskrifter