Discgolfbana 9-Hål elljusspåret Kronoparken

Beskrivning

Jag håller själv på med discgolf och senaste året har jag kastat i princip varje dag.
Karlstad har i nuläget banor på Skutberget, Marieberg och Bomstad. Jag bor på Kronoparken och skulle vilja ha en bana närmare för att slippa allt resande med bil.

Jag har köpt en egen korg som jag använder för att kunna träna oftare. För de mesta ställer jag min korg på baksidan av huset som ligger vid en gångbana. Där har
förbipasserande stannat och pratat med mig och det har visat sig att det är många i närområdet som också kastar disc och som skulle vilja ha en bana närmare.

Så min idé är att man skulle kunna göra en 9-håls bana vid eller runt elljusspåret på Kronoparken. Då får vi mer aktivitet i den skogen som idag har ett utegym som följer elljusspåret. Om det visar sig bli väldigt populärt så kan man bygga på och utveckla till en 18-hålsbana där man kan ha tävlingar i framtiden.

Discgolf är en växande sport och passar för alla åldrar. Banor i skogen gör att vi kommer ut i naturen och får röra på oss och får en rejäl promenad vilket är bra för hälsan.

Jag tror att många på Kronoparken skulle uppskatta en discgolfbana plus att den skulle ligga nära Campus och därmed vara till nytta för studenterna.
Dessutom så skulle skolorna på Kronoparken kunna ha användning av banan som en ny sport att bli introducerad till. Skolorna kan även använda sig av banorna vid friluftsdagar som aktivitet.

Jag skickar med en länk till de som bygger många av Sveriges discgolfparker. De har byggt banan i Kil, Grums och Bomstadbaden mfl.
https://www.discgolfpark.com/sv/

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/Discgolf

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2022-03-09 08:17:33

Inlämnad för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Robert Forsberg 2021-12-08
2 Rebecka Olsson 2021-12-12
3 Mikael Forsberg 2021-12-12 Detta tycker jag låter som en toppen idé, då det är en växande sport
4 Daniel Ahvanainen 2021-12-13
5 Marcus Almström 2021-12-14
6 Kajsa Krigström 2022-01-16
7 Emelie Silvén 2022-01-17
8 Keyvan Shiri 2022-01-24 Mer discgolf åt folket!
9 Peter Olsson 2022-01-24 Toppen förslag! Registrerade just mitt eget förslag med samma ide och fick se att det fanns ett till.

Det här vore en riktigt bra satsning och rätt i tiden!
10 Lukas Pollack 2022-01-24 Karlstad är i ett akut behov av fler discgolfbanor. Det är alltid överfyllt på skutberget och det är en av Sveriges absolut snabbaste växande sporter. Medans grannkommuner som Kristinehamn och Filipstad utvecklar och skapar fler discgolfbanor står Karlstad kommun stilla inom discgolf, detta gör att man väljer att besöka grannkommunerna eftersom de har fler och bättre bannor. Jag studerar dessutom på Karlstad universitet och är övertygad om att en discgolfbana i närheten skulle vara mycket uppskattad och använd.
11 Marko Föhr 2022-01-24
12 Filip Jernberg 2022-01-24
13 Ola Blomgren 2022-01-24 Det tycker jag skulle vara lämpligt!
Ola blomgren
14 Max Khokhlov 2022-01-24 Undersök om det finns möjlighet att bygga ut anläggningen till 18 håls bana innan man anlägger första 9 hål.
Satsa på lite längre hål också, det i sin tur kan locka med erfarna spelare till banan även om det är en 9 håls bana.
Se till att banan inte kolliderar med befintliga verksamheten på området för att minimera säkerhetsrisker för andra som vistas i närmiljö.
Ta fram och utarbeta förslag på åtgärder som förebygger och minimerar skador på anläggningen och naturen.
Om det kommer finnas planer på att bygga ut 9 håls bana till en 18 håls tävlingsbana rimligt att undersöka om infrastrukturen tillåter ovanstående.
Med infrastruktur menas parkeringen, tillgänglighet till banan (buss, bil, cykel...), tillgång till vatten och toaletter, utplacerade sopkärl, m.m..
Om möjligt anlägga bana på det viset så det kan minimera underhållskostnader i framtiden (lätt att komma fram till olika områden på banan via grusvägar eller stigar för till ex. gräsklippning, röjning, byte av slitagematerial m.m.)
15 Dennis Oberg 2022-01-24
16 Anton Hellman 2022-01-24 Ja tack!
17 Pontus Näslund 2022-01-24
18 David Bengtsson 2022-01-24
19 Rose-Marie Blomgren 2022-01-24
20 Håkan Persson 2022-01-24
21 Bengt Olsson 2022-01-25
22 Martin Hagelin 2022-01-25
23 Tony Gustafsson 2022-01-25
24 Mikael Forseryd 2022-01-25
25 Karin Olsson 2022-01-25 Gärna 18 håls bana, Karin Olsson
26 Olle Nåhls 2022-01-25
27 Ulf Jonsson 2022-01-25 Så klart!
Bra förslag.
Ulf
28 Lars Nordström 2022-01-25 Låter som ett bra förslag!
29 Victor Svensson 2022-01-25
30 Mattias Olsson 2022-01-26
31 Filip nilsson 2022-01-26 Bygg fler banor
32 Nicklas Hedberg 2022-01-27
33 Susanne Forsberg 2022-01-29
34 Stig Forsberg 2022-01-29
35 Marcus Alperud 2022-02-14
36 Holger Bergqvist 2022-02-15
37 Pertti Palokangas 2022-02-21 Viktigt att banan inte kolliderar med befintliga verksamheter samt inte riskerar att förstöra träd, å andra sidan finns redan stora kalhyggen pga barkborreangrepp så kanske dessa delar av skogen skulle kunna användas för en discgolfbana.
38 Zarah Bengtsson 2022-02-25
39 Linda Karlsson 2022-03-02 Det vore kul
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Robert Forsberg

Startdatum

2021-12-08

Slutdatum

2022-03-08

Målgrupp

Kultur- och fritidsnämnden

Signaturer

39 onlineunderskrifter