Förläng GCväg på Fagerängsgatan

Beskrivning

På Romstad parallellt med Skoghallsvägen går Solviksgatan och Fagerängsgatan med ett par hundra meter GCväg mellan. Många barn har det som väg till skola och förskola, både förskolorna på området och fritids på Västerstrandsskolan går mycket där för att vara i den fina lilla skogen mellan Romstad och Skoghallsvägen.

Jag vill att en sträcka av Fagerängsgatan stängs för biltrafik, dvs görs om till GCväg, som förlängning av den befintliga GCvägen mellan Slåttergatan och Norra Karlsholmsgatan, fram till Stora Söderängsgatan. Det skulle då bli GCväg hela vägen från Västerstrands förskola till Stora söderängsgatan, förbi den fina lekparken som nu byggs om och rustas.

Som det är idag är det mycket biltrafik på Norra Karlsholmsgatan och Fagerängsgatan, hörnet mellan dessa gator har dålig sikt och utgör en risk för alla de barn som färdas där. Den trafiken skulle styras om till Romstadsvägen längs älven som är huvudled.

De 7 fastigheter som har tomtgräns mot den sträckningen av Fagerängsgatan har infarter från Södra Karlsholmsgatan eller Blomstigen och skulle följaktligen inte påverkas negativt.

Bifogade filer

document E-förslag_GCväg_Fagerängsgatan.pdf Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/2016

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2022-05-17 09:41:04

Inlämnad för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Markus Roskifte 2022-02-16
2 Christoffer Widjeback 2022-02-17
3 Kristin Savolainen 2022-02-17 Mycket bra förslag!
4 Anna Kraatz 2022-02-17
5 Sofia Widjeback 2022-02-17
6 Åsa Backmann 2022-02-17
7 Lena Åkesson 2022-02-17 Bra förslag. Trottoaren är även mycket smal och oskattad vintertid. Många både vuxna och barn går och cyklar mitt i vägen på Fagerängsgatan.
8 Eva-Lena Axelsson 2022-02-17 Eva-Lena Axelsson
9 Kajsa Pettersson 2022-02-17
10 Mikael Rundh 2022-02-17
11 Karin Björck 2022-02-17
12 Catharina Nilsson 2022-02-18
13 Mats Kvarnström 2022-02-18 Tycker inte detta är ett bra förslag , mer än halv Fagerängsgatan blir fortfarande blandad trafik. Mycket bättre är att anlägga en två meter bred G/S väg parallellt med fagerängsgatan. Inga barn använder ändå denna del för lek och vi får då längre sträcka med cykelväg. Och vi kan behålla biltrafik på Fagerängsgatan.
14 Annelie Brolinson 2022-02-19 Just denna sträcka bevittnade jag en olycka i vintras med sladdande EPA traktor. Jag hade med mig tre cyklande barn och hade vi kommit 30 sekunder tidigare hade vi utsatts för stor fara. Upplever dagligen ”onödig” biltrafik på sträckan när vi cyklar till skolan.
15 Per Hane 2022-02-21
16 Niclas Wall 2022-02-22
17 Robin Åkerberg 2022-03-04 Mycket bra förslag! Det är alldeles för mycket trafik på Norra Karlsholmsgatan/Fagerängsgatan som har det som ”huvudväg” går oftast alldeles för fort också. En avstängning där skulle göra säkerheten bättre längs hela Norra Karlsholmsgatan och Fagerängsgstan
18 Lina Johansson 2022-03-04 Mycket bra förslag! Det går i linje med planen om en ny kreativ lekpark samt säker väg till och från förskola/skola för flera områdens barn.
19 Ludwig Lindh 2022-03-04
20 Emma Bjerke 2022-03-04
21 Monica Fredriksson 2022-03-04
22 Sara Hammarström 2022-03-04
23 Madelene Breiling 2022-03-14
24 Siri Roskifte 2022-03-17
25 Staffan Thorling 2022-03-18
26 Elin Henrikson 2022-03-30
27 Christian Öqvist 2022-04-03
28 Lina Öqvist 2022-04-03
29 Tora Thunell 2022-04-04
30 Beatrice Jansson 2022-04-04
31 Katja Jonsson 2022-04-04
32 Karl-Johan Hellgren 2022-04-04
33 Isabell Berglind 2022-04-04
34 Christine Björn 2022-04-05
35 Fredrik Niklasson 2022-04-07
36 Johannes Persson 2022-04-11
37 Jennifer Olsson 2022-04-14
38 Anna Eriksson 2022-04-20
39 Frida Johansson 2022-05-02
40 Alexandra Ejner 2022-05-02
41 Gunnel Larsson 2022-05-02
42 Elin Sjövall 2022-05-02
43 anders östlund 2022-05-02
44 Tova Lönnberg 2022-05-02
45 Samir Defange 2022-05-02 Samir defange
46 Louise Andersson 2022-05-08
47 Annica Andersson 2022-05-09
48 Victor Ahlmark 2022-05-09
49 Åsa Hedeberg 2022-05-09
50 Andreas Hultkrantz 2022-05-09
51 Maria Hultkrantz 2022-05-09
52 Carina Tännström 2022-05-09
53 Olle Olsson 2022-05-09
54 David Larsson 2022-05-09
55 Fia Söderbäck 2022-05-09
56 Christer Jansson 2022-05-09
57 Anders Sjöqvist 2022-05-09
58 Emma Lindh 2022-05-09
59 Christine Öquist 2022-05-09
60 Robert Niklasson 2022-05-09
61 Elin Eldh 2022-05-09
62 Sören Widjeback 2022-05-10
63 Mattias Ferming 2022-05-10
64 Viola Bosäter 2022-05-10
65 Fredrik Axelsson 2022-05-10
66 Sara Kraatz 2022-05-10
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Markus Roskifte

Startdatum

2022-02-16

Slutdatum

2022-05-16

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

66 onlineunderskrifter