Ta bort parkeringsförbuden

Beskrivning

Varje jämn vecka, mellan klockan 10 – 12, är det parkeringsförbud på Muraregatan i Karlstad. Enligt uppgift är det för att kommunen ska kunna sopa gatan. Jag har nu bott här i ett år och än har jag inte sett någon sopbil! Däremot kommer parkeringsbolagets bil vid varje tillfälle. Och bötfäller alla som inte har haft möjlighet eller glömt bort att flytta bilen. Förfarandet är enligt mig synnerligen fräckt. Vad jag förstår gäller detta i hela Vikenområdet och kanske hela kommunen.
Själv bor jag i en bostadsrättsförening med 131 lägenheter men bara 78 parkeringsplatser! Hur kan detta komma sig? De flesta människor år 2022 har åtminstone en bil. Detta kan omöjligt vara en nyhet för kommunen. En fråga är då; vart ska de 53 som saknar parkeringsplats göra av sin bil?
Enligt mejl från kommunen gäller att parkering på gatan inte är till för boende, boendeparkering ska skötas på egen fastighetsmark och anser driften att de behöver de timmarna även om de inte är där varje gång kommer förbudet förbli kvar.
Vår Brf bebyggdes 1985. Jag har talat med en före detta tjänsteman i kommunen, som då arbetade med ärendet. Hen påstår att det skedde förhandlingar mellan kommunen och byggherren, om att få minska antalet parkeringsplatser. De var ju inte särskilt lönsamma. Detta beviljades av kommunen. När jag kontrollerar hur dagens nybyggen går till, förstår jag att tillvägagångssättet alltjämt är i bruk.
Förfarandet förorsakar invånarna oerhört mycket onödigt arbete och tidsspillan. För att inte tala om det allt överskuggande problemet med klimatförändringar. Här rör det sig om tusentals människor, som i princip varje dag ska åka omkring och spana efter en parkeringsplats. Detta kan inte vara optimalt.
Mejlet från kommunen antyder, att kommunen i första hand, vill se till att det blir så bekvämt som möjligt för kommunens anställda. Detta är dock en felsyn, som dessvärre visar sig allt för ofta. Faktum är att det är vi invånare som har anställt dem för att underlätta för oss kommuninvånare. Inte tvärtom.
Förmodligen är det så att gatan behöver sopas någon gång på våren, för att ta bort sand. Mitt förslag är att kommunen sätter upp skyltar dagen innan och talar om att sopning ska ske.
Tycker ni att jag har fel? I så fall får jag be politikerna att gå ut och tala om att biltrafik inte lämpar sig i Karlstad. Och om ni ändå vill bosätta er här, får ni göra er av med bilen. Detta klargörande bör lämnas inför nästa val, så att vi kan ta ställning till vilka vi ska rösta på.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/2130

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2022-11-21 08:45:24

Inlämnad för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Tommie Johansson 2022-08-19
2 Sylvia Lundbäck 2022-10-07
3 Lena Särén 2022-10-07
4 Bertil Wallin 2022-11-07
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Tommie Johansson

Startdatum

2022-08-19

Slutdatum

2022-11-19

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

4 onlineunderskrifter