Ny och bättre brygga på Västra Långholmen

Beskrivning

Västra Långholmen är mycket välbesökt av båtfolk av alla de slag.
Bryggan vid Västra Långholmen i anslutning till ”ångbåtsbryggan” börjar bli oanvänbar för medelstora och större segel- och motorbåtar. Bryggan med förtöjningsanordningar är gistna vilket är en säkerhetsrisk. Djupet vid bryggan är också för litet.
Förslag: Anlägg en ny brygga som är längre och ligger några meter längre ut från land. Som gott exempel kan nämnas den fina bryggan vid Kärrholmen.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/nybryggavlangholmen

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2022-12-07 13:59:57

Inlämnad för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Stefan Bernback 2022-09-06
2 Björn Karlsson 2022-09-06 Bra förslag
3 Åsa Magnil 2022-09-06
4 Anders Edwall 2022-09-06 En längre och bättre brygga skulle få mig att kunna lägga till med min segelbåt.
5 Matts Brolin 2022-09-06 Instämmer
6 Bo Malmberg 2022-09-06
7 Bibbi Olsson 2022-09-06
8 Gunnel Berdén 2022-09-06
9 Hans Wennerholm 2022-09-07
10 Björn Frykenljung 2022-09-07
11 Ann Sörensen 2022-09-07
12 Sten Göransson 2022-09-07
13 Ann-Marie Falkensjö 2022-09-08
14 Kenth Larsson 2022-09-08
15 Björn Hellsten 2022-09-09
16 Gert Pluto 2022-09-12
17 Nore Holmkvist 2022-10-14
18 Pernilla Södersten 2022-11-23
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Stefan Bernback

Startdatum

2022-09-06

Slutdatum

2022-12-06

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

18 onlineunderskrifter