Lätt muddring av utfartsränna för båtar Skutberget

Beskrivning

Lätt muddring av en fåra för enklare ut- och infart för båtar från båtrampen på Skutberget. 2 m bred och 40 cm djup.

När Vänern som nu hålls på en extremt låg nivå är det mycket svårt att ta sig ut och in från båtrampen vid Dkutberget.

Åtgärden skulle samtidigt förbättra botten precis vid strandkanten, där det idag är väldigt mycket vassa stenar som gör det svårt till och med för hundar att bada vid hundbadet.

Bifogade filer

document image.jpg Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/2139

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2023-01-05 09:30:52

Inlämnad för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Jim Hofverberg 2022-10-04
2 Martin Jansson 2022-10-18
3 Leif Persson 2022-10-31
4 Pernilla Södersten 2022-11-23
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Jim Hofverberg

Startdatum

2022-10-04

Slutdatum

2023-01-04

Målgrupp

Kultur- och fritidsnämnden

Signaturer

4 onlineunderskrifter