Belysning Liftvägens lekplats Skåreberget

Beskrivning

Liftvägens lekplats på Skåreberget används flitigt av både barnfamiljer samt fritidshemmen på Tuggeliteskolan. Under sommarhalvåret pågår leken hela dagarna, men under vinterhalvåret är det omöjligt att leka här under dagens mörkare timmar då ingen belysning finns.

Jag önskar montering av lyktstolpar på lekplatsen, både för att främja lek och rörelse men även ur ett trygghetsperspektiv.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/2143

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2022-12-22 10:22:08

Inlämnad för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Hanna Eriksson 2022-09-21
2 Gustav Gahm 2022-09-22
3 Emma Andrée 2022-09-22
4 Therese Björkman 2022-09-22
5 Madeleine Eriksson 2022-09-22
6 Katrin Risberg 2022-09-22
7 Peter Andersson 2022-09-22
8 Kajsa Bogren 2022-09-22
9 Håkan Molander 2022-09-22
10 Ingemar Forsgren 2022-09-22
11 Michaela Jansson 2022-09-23
12 Sofia Jorholm 2022-09-23
13 Veronica Hedlund Lundgren 2022-09-24
14 Eva Eriksson 2022-10-02
15 Urban Eriksson 2022-10-02
16 Martin Jansson 2022-10-18
17 Jenny Selrot 2022-10-24
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Hanna Eriksson

Startdatum

2022-09-21

Slutdatum

2022-12-21

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

17 onlineunderskrifter