Utred möjligheten till att utöka betesmark vid Kroppkärrs norra strand

Beskrivning

Utred möjligheten till att utöka betesmarken vid Kroppkärrsjöns norra strand. Är det möjligt att utbreda markerna runt Kroppkärrsjön till betesmarker för kor och ytor för grisar att "böka" runt i.Och om detta kan kopplas samman med koloniträdgården och växthusen för en generativ odling. Så man även har kor och grisar där under vintern. Även att då använda detta som studieobjekt för skolklasser. Har besökt sådana stadsträdgårda i London.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/2145

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2022-12-22 10:17:19

Inlämnad för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Krister Stål 2022-09-21
2 Tore Pettersson 2022-09-26
3 Mats Nylöw 2022-10-08
4 Jasemin Oktav 2022-10-13
5 Monica Eriksson 2022-10-18
6 Lilian Byström 2022-10-22
7 Malin Behm 2022-10-22
8 Märta Wennerström 2022-10-23
9 Bengt Byström 2022-10-24
10 Gun-Britt Scherp 2022-10-26
11 Hans-Åke Scherp 2022-10-26
12 Elsa Georgsson 2022-11-22
13 Gunnel Asplund 2022-12-02
14 Stefanie Erdmann 2022-12-03
15 Matilda Andersson 2022-12-07
16 Emma Sundh 2022-12-07
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Krister Stål

Startdatum

2022-09-21

Slutdatum

2022-12-21

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

16 onlineunderskrifter