Gångstig i Molkom

Beskrivning

Detta gäller gångvägen från Skogsbacken i Molkom och upp emot elljusspåret. Innan avverkningen av skog förra året så hade vi 2 st ganska bra gångstigar upp till elljusbanan.När alla skogsmaskiner hade gjort sitt där uppe så finns inga stigar kvar. kommunen hade lovat oss boende att det skulle återställas i bra skick, det har gjorts en smal o dålig stig ,men den är ju helt omöjlig att gå på med tex. barnvagn. Går ju inte heller att ta sig fram med rullstol o dyligt.Detta är ju så synd för alla barnfamiljer bla. annat.
Elljusbanan i sig är ju jättebra att promenera på för alla o lätt att gå med barnvagn.
Hoppas nu att kommunen återställer en bra fungerande stig dit, det är ju inte bara vi på Skogsbacken som använder denna passage upp till elljusbanan, utan många andra kommer denna väg..
hoppas ni lyssnar på detta!

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/2147

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2022-12-16 08:51:11

Inlämnad för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Lou-Lou Grützelius 2022-09-15
2 Henrik Grützelius 2022-09-18 Det har varit en väldigt väl använd gångstråk för både gamla och barnfamiljer ifrån hela Molkom. Men det har nu minskat för att de tycker att det har blivit så svårt att ta sig fram. Och skogsbacken är under en föryngring med fler och fler barn på gatan, så det vore trevligt att lätt kunna ta sig upp till elljusspåret.
3 Morgan Lindborg 2022-09-19 Mycket bra förslag, det ska vara lätt att ta sig till elljusbanan för alla, och det är ju en kort stig som verkligen gör skillnad från denna del av Molkom.
4 Tomas Ohlsson 2022-09-19
5 Anneli Sjögren 2022-09-19
6 Lars Grützelius 2022-09-19 Vill gärna att gång stigen görs iordning, dåligt att det inte återställts ännu.
7 Per Strandberg 2022-09-22
8 Sofia Engström 2022-10-07
9 Martin Jansson 2022-10-18
10 Malina Arp 2022-10-25 Bra förslag! Klart dem ska återställa när dem nu tagit bort så mycket skog.
11 peter andersson 2022-11-09
12 Alexander Caletka 2022-11-18
13 jonna liv dragstedt 2022-11-18 Här handlar det om ansvar från kommunens sida: förstör man något återställer man det. Ger man ett löfte, håller man det. Och precis som sägs i förslaget är elljusspåren breda och tillgängliga för alla, det bör rimligtvis stigarna dit också vara, annars är det ju ingen vits...
14 Ulrika Lindborg 2022-11-18 Denna stig behöver verkligen ordnas till. Även 7.5 km mellan elljusspåret och ängsbacka behöver en rejäl uppfräschning.
15 Terese Carlevi 2022-11-18
16 Andreas Cider 2022-11-18 Behövs en bra stig att gå på!
17 Annie Bergman 2022-11-19
18 Ulrika Svanström 2022-12-02
19 Annica Karlsson 2022-12-12
20 Per Lundin 2022-12-12 Jättebra förslag, som skulle betyda mycket för de som bor i Molkom, och som vill kunna ta sig in i skogen
21 Magnus Johansson 2022-12-13
22 Magnus Skånberg 2022-12-14
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Lou-Lou Grützelius

Startdatum

2022-09-15

Slutdatum

2022-12-15

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

22 onlineunderskrifter