Blinkande skylt vid övergångsställe

Beskrivning

Kommer man med bil från hammaröleden och sedan svänger ned på packhusgatan för att köra rakt i första rondellen. Rondellens utformning omöjliggör sikt genom rondellen, ingen möjlighet finns därför att i ett tidigt stadie uppmärksamma eventuella fotgängare som avser att gå över övergångsstället som ligger i direkt anslutning till övergångsstället på packhusgatan.
Mitt förslag är att en blinkande skylt som finns monterad på flera andra ställen i stan även här monteras högt placerad så att man har möjlighet att uppmärksamma fotgängare samt planera sin körning innan man kör in i rondellen.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/2180

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2023-03-29 14:19:16

Inlämnad för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Emil Ljunggren 2022-12-28
2 Monica Eriksson 2022-12-30
3 Therese Wikner 2023-01-17
4 Anna Erixon 2023-01-19
5 Ann-Christine Magnusson 2023-01-19 Speciellt skolvägen ett bra ex Sandbäcksgatan vid Brigadmuseet. Övergångsstället är planerat i mörker.
6 Tord Andersson 2023-01-31
7 Oskar Norman 2023-02-20 Mycket bra förslag. Har själv uppmärksammat att det är en farlig rondell.
8 Lars Fredell 2023-03-22
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Emil Ljunggren

Startdatum

2022-12-28

Slutdatum

2023-03-28

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

8 onlineunderskrifter