Allmän bastu vid sjö i något vandringsområde

Beskrivning

I mer än tio år har Norrköpings kommun drivit en allmän bastu i naturreservatet Glotternskogen några mil norr om staden. Denna bastu är otroligt populär både bland kommuninvånare och turister. Bastun är placerad utmed en av områdets vandringsleder och i närheten finns dessutom vindskydd och grillplatser.

Det borde vara en självklarhet att även Karlstads kommun med sina många naturreservat, strövområden och skogsjöar anordnar en liknande bastu.

Från början var det politisk oenighet i Norrköping hurvida en bastu ingick i det kommunala uppdraget eller inte. Nu tio år senare är alla överens. Bokningsavgiften på 150 kr för 3 timmar, har gjort att bastun numera går med vinst. Resonemanget lyder också att den är jämförbar med t.ex. en grillplats som en kommun bekostat och förser med torr ved.

Om en allmän bastu vid en skogssjö i Karlstads kommun blir verklighet är det viktigt med placeringen. För att minimera risk för skadegörelse bör den, precis som i Norrköping, placeras relativt långt bort från tätorterna. T.ex. ett par kilometer in på en vandringsled i anslutning till befintligt vindskydd/grillplats för att underlätta vedtransport och underhåll. En sådan placering uppskattas antagligen också av de flesta besökare. Antagligen vill ha lugn och ro vid bastun, vilket innebär att en placering i naturreservatens populäraste delar inte är lämpligt.

Några förslag på placeringar är: Brattforsheden (en bit från Ångsågen), Lindränkan i Segerstads naturreservat eller vid sjön Västra örten (vid Torrakberget).

Ett förbättringsförslag jämfört med bastun i Norrköping är att använda två olika bokningstyper. Detta då det snabbt blivit ett stort bokningstryck. På de populäraste dagarna, lördagar, söndagar och helgdagar får man endast boka "plats i bastun" för ca. 30 kr/person. Övriga dagar får man boka hela bastun (privat bastubad) för ca. 150 kr/sällskap. Detta blir en kompromiss som innebär att fler har möjlighet att få basta, samtidigt som de som absolut inte vill basta med främlingar har möjlighet att boka de privata tiderna.

Bifogar länkar till bastun vid sjön Glottern utanför Norrköping för er som vill veta mer.
https://www.naturkartan.se/sv/ostergotlands-lan/glotternskogen-bastu?guide_id=29
https://minasidor.norrkoping.se/oversikt/overview/818

Bifogade filer

document 261a6a6ed23e150a5108fd2209913295.jpg Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/2195

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2023-05-02 10:43:12

Inlämnad för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Bengt Nilsson 2023-02-01
2 Martin Jansson 2023-02-15 Fantastiskt förslag och väl genomtänkt.
3 Jonna Cheshire Thorsell 2023-03-07
4 Linda Hansen 2023-03-09 Kanon-idé
5 Ulla Berglund 2023-03-11
6 Åse Trondsen 2023-03-23
7 Kerstin Lindsjö 2023-03-23
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Bengt Nilsson

Startdatum

2023-02-01

Slutdatum

2023-05-01

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

7 onlineunderskrifter