Upprustning av Skåreskolans skolgård och fritidshemmets utemiljö

Beskrivning

Skåreskolans skolgård och fritidshemmets utemiljö behöver en upprustning.

Som det ser ut idag är det få variationer i utemiljön. Skolgården består av plan asfaltsyta med trasiga pingisbord, trasig motorikbana och trasiga små lekhus. Det är få variationer i topografi och gröna områden.

Skolbarnen och även lärare och övrig personal tillbringar stora delar av sin arbetsdag här och det är av stor betydelse att arbetsmiljön är bra för samtliga. En god arbetsmiljö främjar lärande, inbjuder till lek, samvaro, fysisk aktivitet och även återhämtning.

Det finns många studier gjorda som visar på vilka positiva effekter en trivsam och stimulerande utemiljö kan ge.

2014 fick Boverket i uppdrag, av regeringen, att ta fram vägledning för planering, utformning, skötsel och förvaltning av barn och ungas utemiljö, med fokus på förskole- och skolgårdar.

Det går bl.a. att läsa att Boverket ser det som angeläget att:

· det finns plats för såväl fri lek som rörelserika raster med en mångfald av aktiviteter,

· gården har inslag av natur och erbjuder möjlighet att vistas i såväl solljus som skugga,

· barn och unga, liksom deras lärare, pedagoger och övrig personal är delaktiga i processen att planera, bygga och förvalta byggnaden och utemiljön.

Skåreskolan behöver en förändring i sin utemiljö. Grönska i form av buskar och träd skulle bidra till en mer varierad lekmiljö där fantasin får utrymme och även ger möjlighet till återhämtning och skugga.

I vintras trängdes hela lågstadiet och lekte på en ca. 1,5 meters uppskottad snöhög. Måste man t.ex. ha en plan yta på hela skolområdet? En kulle är lätt att göra.

Gör barnen och personalen delaktiga i utformningen av sin utemiljö. Lyssna på vad de har att säga. Jag är ganska säker på att ett önskemål är att ha hela och inte trasiga saker på sin skolgård.

Prioritera denna förändring NU, för Skåreskolans barn, personal och framtid.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/2209

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2023-06-09 08:42:31

Inlämnad för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Thea Olsson 2023-03-08
2 Robin Johansson 2023-03-08
3 Malin Åsterud 2023-03-08 Mycket bra skrivet, håller helt och hållet med!
4 Kerstin Olsson 2023-03-08 Jättebra och angeläget förslag!
5 Anna Hontwedt 2023-03-08
6 Ola Andersson 2023-03-08
7 Millie Andersson Karlsson 2023-03-08
8 Maria Lindström 2023-03-08
9 Emma Andrée 2023-03-08
10 Anneli Hammar Vallin 2023-03-08 Kan inte annat än hålla med, mer uppmuntran till lek på gården och mer saker som ger skugga. Varje sommar har det varit tufft för både barn och lärare att vara ute på lågstadiets gård då det mesta täcks av sol.
11 Kajsa Bogren 2023-03-08
12 Helen Halvardsson 2023-03-08
13 Per Hjerdt 2023-03-08
14 Ingrid Forsgren Sandberg 2023-03-08
15 Marie Glomsten 2023-03-09
16 Thomas Johansson 2023-03-09
17 Katarina Utterström 2023-03-10 Bra formulerat!
18 Maria Tagelius 2023-03-10
19 Ulla Berglund 2023-03-11
20 Linda Ortfeldt 2023-03-11
21 Anna-Karin Hörnlund 2023-03-12
22 Anna Högman 2023-03-13
23 Hanna Bergström 2023-03-13
24 Lovisa Bohlin 2023-03-17
25 Sebastian Ekberg 2023-03-18
26 Martin Jansson 2023-03-19 Alla skolor i kommunen behöver ha kommunala fastighetsskötare som tar hand om utemiljön enligt en fastställd underhållsplan.
27 Lisa Ekman 2023-03-23
28 Henrik Zsigo 2023-03-23
29 Ketstin Östergren 2023-03-23
30 Elin Nygren 2023-03-23
31 Lena Persson 2023-03-23
32 Zuzana Samudovska 2023-03-23 Jättebra idé!
33 Mariette Barthelson 2023-03-23
34 Linda Hyensjo 2023-03-23
35 Henrik Isgren 2023-03-23
36 Jenny Selrot 2023-03-23
37 Lisa Eriksson 2023-03-23 Så viktigt med en trivsam och lekfull skolgård!
38 Marie Johansson 2023-03-23
39 Yuvia TahPersson 2023-03-24
40 Lina Bodinsson 2023-03-24
41 Emma Tideström 2023-03-24
42 Jenny Gullquist 2023-03-24
43 Carina Vikström 2023-03-24
44 Hanna Kans 2023-03-25
45 Linda Jern 2023-03-26 Skåreskolan behöver rustas upp överallt !!
Skolgården är under kritik och ser även ut som skolan förfaller.
Mina barn är egentligen skrivna på skåreskolan, men valde tuggelite först så vi får skjuts och hämta dom.
Men kände att skolan är under kritik, är inget enligt för barnen när de ska leka ute.
Maten är under kritik, och hygienen även med maten.

De måste ske en stor förändring med skolan.
46 Sanna Blomqvist 2023-03-26
47 Sarah Roos 2023-03-31
48 Fredrik Henriksson 2023-04-02
49 Therese Hamrin 2023-04-02
50 Erik Olsson 2023-04-09
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Thea Olsson

Startdatum

2023-03-08

Slutdatum

2023-06-08

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

50 onlineunderskrifter