Transparens behövs i Almen

Beskrivning

Se till att det snarast ges ett särskilt uppdrag till kommunrevisorerna alternativt till en annan utomstående revisionsfirma att ingående granska alla turer kring försäljningen av fd stadshuset (Almen 19) samt efterföljande händelser med förslag till ombyggnation samt ändring detaljplan för Almen 21.
För många oklarheter finns och för att behålla förtroendet måste kommunen se till att det blir en transparens avseende handläggningen samt besluten.

Försäljningen av Almen 19 skedde med motivet att ett IT-företag behövde lokal för utveckling av en ny produkt som skulle ge många arbetstillfällen. Sen hände ingenting förrän ett förslag kommer till en stor ombyggnation av fastigheten och då visar det sig att det är ett fastighetsbolag som äger fastigheten. Plötsligt handlar det om fastighetsutveckling och -förädling som inte har något att göra med det ursprungliga (offentliga kungjorde) syfte med affären.

Oklarheterna det handlar om är bland annat:
Fick kommunens innevånare rätt information i samband med försäljningen av Almen 19.
Följde kommunen vid försäljningen de rutiner som ska gälla när det handlar om att hantera offentliga medel.
Fick kommunens innevånare rätt valuta för egendomen.
Fick alla intresserade samma möjligheter till att lägga bud.
Fick alla bud samma hantering enligt de lagar och regler som gäller i offentlig verksamhet.
Undertecknad verkar inte vara den enda som är undrande vilket är anledning till detta förslag.

Hans Kleine

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/TransparensiAlmen

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2017-08-10 09:23:28

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Hans Kleine 2017-05-09
2 Bjarne Persson 2017-05-09
3 Lars Lindeberg 2017-05-09
4 Andreas Lennström 2017-05-09
5 Jonas Lagneryd 2017-05-09
6 Marja Walldén 2017-05-09
7 Marianne Helliksson 2017-05-09 Marianne Helliksson
8 Dinky Daruvala 2017-05-09
9 Per Gösta 2017-05-09
10 Lars-Olof Ferm 2017-05-09
11 Birgiitta Johansson 2017-05-09 Mycket viktigt med granskning
12 Svein Henry Mortensen 2017-05-09
13 Karl Rudling 2017-05-09
14 Kaj Branzell 2017-05-09
15 Lennart Sjöqvist 2017-05-09
16 Susanne Mellqvist 2017-05-09
17 Åsa Jansson 2017-05-09
18 Timothy Griffiths 2017-05-09
19 Carina Träskböle 2017-05-09
20 Margareta Modén 2017-05-09 Ett ovanligt moget förslag för att reda ut denna hantering! Tycker nog att vi borde kunna få gehör för detta och att samtliga demokratiska partier ställer sig bakom en sådan här hantering.
21 Leif Skymberg 2017-05-09
22 pentti karlsson 2017-05-09
23 Gunilla Bernholm 2017-05-09
24 Sven Wallin 2017-05-09
25 Sofia a Kleine 2017-05-09
26 Olof A. Myrin 2017-05-09
27 Christina Görsing 2017-05-09
28 Nil-Åke Bergqvist 2017-05-09
29 Johnny Bolund 2017-05-09
30 Lars Nilsson 2017-05-09
31 Irja Wigforss 2017-05-09
32 Lars Eriksson 2017-05-10
33 Ulla-Karin Wallin 2017-05-10
34 Elida Kleine 2017-05-10
35 Kjell Eriksson 2017-05-10
36 Niclas Haag 2017-05-11
37 Charlotte Svensson 2017-05-11
38 Christian Winslow 2017-05-11
39 Leif Stenberg 2017-05-11 Instämmer med Hans Kleine. Upplever att det finns en del okända fakta i affären.
40 Johan Höwler 2017-05-11
41 Benny Nilsson 2017-05-11
42 Anders Schyman 2017-05-11
43 Olof Malmlöf 2017-05-11 En startup som Zynapp behöver aldrig en fastighet. Förmodligen är appen inte konkurrenskrafig och då blir man fastighetsägare istället - med extralågt ingångsvärde. Mutor? Hållhakar?
44 Kerstin Lindvall 2017-05-12
45 Anders Thorsell 2017-05-14
46 Mats Jansson 2017-05-16 Så länge Stadshuset ägdes av kommunen så fungerade det som ett skydd mot exploatering av kvarteret Almen. Innan eller i samband med försäljningen av stadshuset borde starka krav på skydd av de kulturhistoriska värdena i stadshuset och kv. Almen ställts för att säkra bevarandet av hela den gamla stadsmiljön. Området "Det gamla Karlstad" ska inte naggas i kanten eller störas av ev. ny närliggande bebyggelse. Kortsiktiga vinster eller spekulation ska inte få styra bebyggelseutvecklingen av Karlstad! Skydda Karlstads identitet och värna dess integritet!
47 Viveca Wiendl 2017-05-23 Affären behövs granskas av någon utomstående som inte har kopplingar till Karlstad kommun. Här känns det verkligen som det inte gått riktigt rätt till. Om det fanns högre anbud varför antogs inte dessa? Och vart tog arbetstillfällena som företaget utlovade vägen? Denna affär stinker.
48 Henrik Vesterberg 2017-05-25
49 Anders Melin 2017-05-26 Janne Josefsson!
50 Holger Bergqvist 2017-05-28 När det Osar brännt då hoppar KD Orförande av?
Som har varit styrande i Försäljninsuppgörelen?
Det är bra med en granskning i HÄRVAN.
Var tog arbetstillfällena vägen?
Hemlig uppgörelse Med BOSTÄDER?
Bra förslag med
Janne Josefsson.
51 Kurt Gydemo 2017-05-28 Luktar!
52 Gunilla Westerlind Ericsson 2017-06-23
53 Madeleine Grünewald 2017-07-02
54 Krister Stål 2017-08-09
55 åke larsson 2017-08-09 Bra med granskning
56 Maria Borr 2017-08-09
57 Erika Persson 2017-08-09
58 Birthe Ripa 2017-08-09
59 Astrid Birgitta Svanemark 2017-08-09 Birgitta Svanemark
60 Ingrid Skålén 2017-08-09
61 Lena Åslund 2017-08-09
62 Bo Skålén 2017-08-09
63 Claes Carling 2017-08-09
64 Anders Halvarsson 2017-08-09 Nödvändigt att behandla, speciellt de frågor som finns i sista stycket.
65 Karolina Eriksson 2017-08-09
66 Niklas Modin 2017-08-09
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Hans Kleine

Startdatum

2017-05-09

Slutdatum

2017-08-09

Målgrupp

Kommunstyrelsen

Signaturer

66 onlineunderskrifter