Stadsbuss/Karlstadsbuss till de yttre bostadsområdena

Beskrivning

Låt Karlstadsbuss få en sträckning som tar med ytterområdena Alster och Skattkärr.
Idag så är det Värmlandstrafiks bussar som boende i dessa stadsdelar har att förlita sig på, vilket medför nedsatt service under bland annat veckosluten.
Karlstadsbuss vänder som det är idag vid Kronoparken, och bara några kilometer bort så finns två större bostadsområden som borde tas upp i Karlstadsbuss rutt precis som bostadsområdet Skåre har gjorts.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/222

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2017-08-14 08:40:04

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Stefan Gräsberg 2017-05-11
2 Linus Gustafsson 2017-05-14
3 Ingela Eriksson 2017-05-16
4 Marianne Helliksson 2017-05-16
5 Anna-Karin Kihlström 2017-05-17
6 Henrik Gustafsson 2017-05-17 Ett viktigt och självklart beslut att ta. Självklart skall Skattkärr med >2000 hushåll ha stadsbuss!
7 Magnus Holmgren 2017-05-17
8 Anna Johansson 2017-05-17
9 erika Rohden 2017-05-18 Hej

Gärna stadsbuss till Skattkärr
/Erika Rohden
10 Anna Stensson 2017-05-18 Borde vara en självklarhet med en sådan satsning på ett storväxande område.
11 Anette Magnusson 2017-05-18
12 Sonja Karlsson 2017-05-18
13 Lars Barse 2017-05-18 Bra förslag!
14 Maria Hjelte 2017-05-18 Maria Hjelte
15 Camilla Andrén 2017-05-18 Stadsbuss till skattkärr skulle underlätta för så många, och betydligt mer miljövänligt då fler skulle ta bussen till stan ist för bilen.
16 Jan Hufnagel 2017-05-18 Skattkärr växer med mera barnfamiljer som kommer behöva bättre kommunikationer
17 Leon Åstrand 2017-05-19
18 Johan Backman 2017-05-19
19 Jan Bergström 2017-05-19
20 Ann-Britt van Dalen 2017-05-19
21 Anna Löfgren 2017-05-19
22 Therese Bengtsson Elfstrand 2017-05-19
23 Marie Östlind 2017-05-19
24 Jonna Ahl 2017-05-19
25 Martin Yako 2017-05-19 Ja tack
26 Stefan Sonesson 2017-05-20
27 Linn Bergström 2017-05-20
28 Bethyo Yako 2017-05-20 Ja tack
29 Walite Yako 2017-05-20 Ja tack
30 Malin Edgren 2017-05-20 Skattkärr ligger inte längre bort än stodene. Borde få en busstur hit. Skulle användas ofta och jättemycket!
31 Mattias Johannesdal 2017-05-20
32 Liselott Norén 2017-05-20 Liselott Norén
33 Astrid Lejon 2017-05-20
34 Nellie Mattsson 2017-05-20 Nellie Mattsson, vore väldigt bra för oss ungdomar om vi skulle få ut stadsbussar till Skattkärr och Aster. Då skulle föräldrar slippa skjutsa. Vi tar bättre hand om vår miljö om vi låter bilen stanna hemma. Och dels skulle det bli mer regelbundna bussar under helgar och kvällar, eftersom det är då man som ungdom behöver det extra mycket.
35 Annelie Arnesson 2017-05-20 Hoppas detta blir verklighet!
36 Lina Björneholt 2017-05-20 Tycker absolut att stadsbussen bör köra även i Skattkärr.
37 Ranya Kareem 2017-05-21 Ja tack vore jätte bra för stadsdelen
38 Daniel Sjöblom 2017-05-22
Ökar möjligheter att hyra ut del av hus/ lägenhet alt fristående byggnad då närhet till Karlstad med jobb och utbildning blir mer lättillgängligt.
39 Viktor Ivan 2017-05-28
40 Karl Rudling 2017-06-16
41 Moniqa Karlsson 2017-06-18
42 Holger Bergqvist 2017-07-02
43 Mona Olsson 2017-07-03
44 Bo Persson 2017-07-04
45 Emelie Persson 2017-07-04
46 Marie Nylander-Persson 2017-07-04
47 Carl Ewensson 2017-07-16
48 Jennifer Lill 2017-07-17
49 Anna Asplund 2017-07-30
50 Charlotte Werling 2017-07-31
51 Erika Persson 2017-08-09
52 Gunnar Karlsson 2017-08-11 Som sagts i det tidigare e-förslaget om stadsbuss till Alster: ta in linje 511 och även 501 i stadsbusstrafiken. För att anpassas till trafikbehovet skulle vissa utökade turer på 501 mycket väl kunna vända vid silon, som 511 gör idag. Jämför linje 2 Mjölnartorpet/Välsviken. Ny bebyggelse och en genomgående sträckning Alster/Busterd-Lungvik-Ängtorp för 511 skulle bredda underlaget, behöver planeras snarast. Varför dröja med detta?
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Stefan Gräsberg

Startdatum

2017-05-11

Slutdatum

2017-08-11

Målgrupp

Stadsbyggnadsnämnden

Signaturer

52 onlineunderskrifter