Byggnation av gång- och cykelväg mellan Lillerud (Björkåsmotet) och Norsbron

Beskrivning

Beskrivning

Byggnation av gång- och cykelväg mellan Lillerud och Norsbron (för att binda ihop Karlstad och Vålberg med gång- och cykelväg hela sträckan)

En cykelväg/gångväg borde byggas därför att:
Med nya E18 skapas en gång- och cykelväg hela sträckan förutom mellan Lillerud (Björkåsmotet) och Norsbron
• Skapa en säker väg för alla ungdomar som trafikerar vägen till och från Lillerudsgymnasiet. De rör sig ofta på den vältraffikerade vägen, ofta på kvällar i mörker. Gående tvingas nu att transportera sig i dikena. Det är stundtals inte möjligt stora delar av året. Vägen är dessutom inte belyst. Det är en påtaglig säkerhetsrisk.
• Skapa goda förutsättningar och en säker resväg för de vuxna som vill kunna cykla till och från jobbet.
• Undgå att människor vistas i vägen samt vägrenen. En byggnation innebär en ökad säkerhet för såväl gående, cyklister och chaufförer.

Bilaga
Medborgarförslag – byggnation av cykelväg/gångväg på Skårevägen (området mellan Grava kyrka och Granliden)
Stodene bostadsområde och området kring Grava kyrka har de senaste åren genomgått en generationsskiftning. I områdena bor numera mestadels barnfamiljer. Alla dessa individer måste passera Skårevägen, då de ska transportera sig till förskola, skola, arbete, kyrka, strövområden mm. Längs med vägen som förbinder området kring Grava kyrka och Stodene, tvingas helt enkelt fotgängare samt cyklister att transportera sig längs med vägrenen och i dikena för att nå sina destinationer.
Sammanslaget så finns det flera risker med sträckan. En uppenbar fara är naturligtvis just att förbipasserande gång- och cykeltrafikanter måste vistas ute i vägrenen. Vägrenen har många olika funktioner. Några av dessa är att just ge utrymme för förare att ha kontroll över bilen vid en eventuell sladd. Den ska utgöra tillfällig körbana i samband med olika tillbud på vägen. Funktionen är också att skapa en god horisontell sikt för föraren i bilen. Det innebär med andra ord en stor fara för såväl fotgängare, cyklister och chaufförer att människor kontinuerligt vistas ute i vägrenen.

Under vinterhalvåret då det finns snö i dikena och vägens framkomlighet är begränsad uppstår problem. Resultatet blir då istället att fotgängare samt cyklister måste vistas ute i vägen. Eftersom att miljön dessutom inte är belyst äventyrar det färden ytterligare. Ofta tvingas därför de passerande att gå och cykla i mörker på en väg med mycket trafik. Under vår- och sommarmånaderna växer det istället sly i dikena vilket då försvårar framkomligheten.

För en hållbar framtid behöver Karlstad satsa på både miljö och medborgare i kransorterna. Medborgarna där vill kunna cykla till arbetet i Karlstad eller vise versa.

Bifogade filer

document Sträckning gång- och cykelväg.png Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/251

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Helena Danielsson, 2017-09-13 08:37:40

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Daniel Sköld 2017-06-12
2 Mattias Airiman 2017-07-07
3 Mathias Salomonsson 2017-07-07
4 Patrik Magnusson 2017-07-07
5 Cecilia Kjellström 2017-07-07
6 Geir Halvorsen 2017-07-07
7 Gun-Britt Holmström 2017-07-07
8 Anna Bejmo 2017-07-07
9 Alexandra Hansen 2017-07-07
10 Björn Jonasson 2017-07-07
11 Kerstin Nilsson 2017-07-08
12 Marie Kjellmark 2017-07-08
13 Margita Hultgren 2017-07-08
14 Caroline Eskilsson 2017-07-08
15 Ingela Andersson 2017-07-08
16 Ulrika Nyström 2017-07-09
17 Robin Nilsson 2017-07-10
18 Hasse Abrahamson 2017-07-10 Ett bra förslag som i samband med ombyggnadsarbeten vid nya E18, ger en sammanhängande cykelled mellan Vålberg och Karlstad tätort. Finns tidigare omnämnt i kommunens handling - Analys av cykelvägnät 2009.
19 Ann Elgemark 2017-07-10
20 Keld Möller 2017-07-11
21 Carl Ewensson 2017-07-16
22 Göran Pettersson 2017-07-25
23 Erika Persson 2017-08-09
24 Hans Forsgren 2017-08-10
25 Glenn Grahn 2017-08-22 Glenn Grahn
26 Tomas Söderqvist 2017-08-22
27 joacim Rangedahl 2017-08-22 En säker cykelväg behövs på den sträckningen för att knyta ihop Vålberg-Karlstad på ett miljö och trafiksäkert sätt
28 Tony Karlsson 2017-08-22
29 Robin Forsberg 2017-08-22
30 Per Bergqvist 2017-08-22
31 Pia-lena Rosenberg 2017-08-22
32 Sven Larsson 2017-08-22
33 Anna Åhs 2017-08-22
34 Selene Edqvist 2017-08-22
35 Mikael Johansson 2017-08-23
36 Carola Axelsson 2017-08-23
37 Anna Dolfei 2017-08-23
38 Per-Arne Wennergren 2017-08-23
39 Anna Asplund 2017-09-03
40 Helena Jansson 2017-09-07
41 Gunnar Gruvberger 2017-09-08
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Daniel Sköld

Startdatum

2017-06-12

Slutdatum

2017-09-12

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

41 onlineunderskrifter