Etablera gångväg, utan vinterunderhåll

Beskrivning

Förslagsvis så bör den väl använda och upptrampade stigen som går mellan kvarteret Vågmästaren och gång/cykel-banan längs med Strandvägen iordningställas som en grusväg utan krav på underhåll vintertid.
stigen används flitigt av boende i kvarteret Vågmästaren samt av de som promenerar runt hamnen på både lunch- och kvälls-tid.

Stigen blir ofta lerig och hal i samband med regn, dessutom så blir det en mer naturlig väg som kan användas i samband med tömning av renhållningskärl utplacerade i parken.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/vagmastarparken

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2017-10-12 09:13:09

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Christer Magnusson 2017-07-11
2 Lasse Sköld 2017-07-14 Går ofta där, så detta har jag också funderat på. Bra förslag!
3 Annicka Boström 2017-07-21
4 Håkan Lilja 2017-08-24 Håkan Lilja
5 Jens-Åke Nilsson 76 2017-08-24 Bra förslag!
6 Jonas Persson 2017-08-24
7 Carina Strömberg 2017-08-24
8 Terese André 2017-08-24
9 Bernt Karlsson 2017-08-24
10 Roger Sigrén 2017-08-25
11 Anna Asplund 2017-09-03
12 Örjan Almén 2017-09-22
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Christer Magnusson

Startdatum

2017-07-11

Slutdatum

2017-10-11

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

12 onlineunderskrifter