Cykelväg karlstad-Molkom

Beskrivning

Bygg en cykelväg parallellt med 63:an mellan avfarten Rud till Molkom.

• Säkrare väg för mopeder och cyklister då den nuvarande vägrenen är obefintlig.
• Då finns det möjlighet att arbetspendla med cykel eller moped för dem som bor norr om Ulvsby mot Molkom och arbetar I cenrum.
• Karlstadsuniversitet blir mer tillgänglig via cykel för dem som bor norr om Vallargärdet.
• Killstadbadet, den kommunala badplatsen blir tillgänglig med cykel. Och blir på så sätt mer utnyttjad.
• Karlstads invånare kan ta cykeln till golfbanan för att spela eller för att äta lunch.
• kanske förlänga cykelvägen ända till Mangenbadet som också är kommunal badplats med vandringsleder.

Karlstadskommun är mer än centrum, och vi är många som bor utanför och detta skulle främja invånarnas hälsa och äventyrslusta då det blir en ytterligare del av våran kommun som kan utforskas via cykel. Det är i linje med kommunens vilja, få en frisk miljö, friska invånare och en öka turistnäringen. Vi får ytterligare en lång härlig cykelled så som klarälvsbanan är I dag.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/302

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2017-11-13 10:01:12

Förslaget är inlämnat för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Erika Persson 2017-08-10
2 Rosie Johansson 2017-08-10
3 Jonas Larsson 2017-08-10
4 Susanne Granfors 2017-08-11
5 Wenche Martinsen-Larsson 2017-08-12 Alternativet är att göra cykel/gångväg mellan Vallargärdet och Molkom då banvallen finns upp till vallargärdet.
6 Linda Rosenblad 2017-08-16
7 Eva Edholm 2017-08-23
8 Tove Huldén 2017-08-24
9 Gunnar Gruvberger 2017-09-08
10 Örjan Almén 2017-09-22
11 Liselott Larsson 2017-09-25
12 Sussie Bofeldt 2017-09-25
13 Kenneth Jansson 2017-09-25
14 Fredrik Ekenberg 2017-09-25
15 Ann-Louise Ekenberg 2017-09-25 Vore toppen att kunna cykla från Getebol till Karlstad. Bra för miljön och friskvård.
16 Malin Hedlund 2017-09-26
17 Rebecka Westander Lekmo 2017-09-26
18 Mikael Forsberg 2017-09-27 Låter som en toppen idé
19 Jenny Palo 2017-10-16
20 Henrik Kilman 2017-10-16
21 Veronica Thörnqvist 2017-10-30
22 Jenny Söderberg Lundsholt 2017-11-01
23 Christoffer Engkvist 2017-11-01
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Erika Persson

Startdatum

2017-08-10

Slutdatum

2017-11-10

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

23 onlineunderskrifter