Cykelväg karlstad-Molkom

Beskrivning

Bygg en cykelväg parallellt med 63:an mellan avfarten Rud till Molkom.

• Säkrare väg för mopeder och cyklister då den nuvarande vägrenen är obefintlig.
• Då finns det möjlighet att arbetspendla med cykel eller moped för dem som bor norr om Ulvsby mot Molkom och arbetar I cenrum.
• Karlstadsuniversitet blir mer tillgänglig via cykel för dem som bor norr om Vallargärdet.
• Killstadbadet, den kommunala badplatsen blir tillgänglig med cykel. Och blir på så sätt mer utnyttjad.
• Karlstads invånare kan ta cykeln till golfbanan för att spela eller för att äta lunch.
• kanske förlänga cykelvägen ända till Mangenbadet som också är kommunal badplats med vandringsleder.

Karlstadskommun är mer än centrum, och vi är många som bor utanför och detta skulle främja invånarnas hälsa och äventyrslusta då det blir en ytterligare del av våran kommun som kan utforskas via cykel. Det är i linje med kommunens vilja, få en frisk miljö, friska invånare och en öka turistnäringen. Vi får ytterligare en lång härlig cykelled så som klarälvsbanan är I dag.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/302

Skriv under e-förslaget

info

Du måste vara inloggad för att skriva under ett e-förslag.

Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Erika Persson 2017-08-10
2 Rosie Johansson 2017-08-10
3 Jonas Larsson 2017-08-10
4 Susanne Granfors 2017-08-11
5 Wenche Martinsen-Larsson 2017-08-12 Alternativet är att göra cykel/gångväg mellan Vallargärdet och Molkom då banvallen finns upp till vallargärdet.
6 Linda Rosenblad 2017-08-16
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Erika Persson

Startdatum

2017-08-10

Slutdatum

2017-11-10

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

6 onlineunderskrifter