Marknadsför att Skutberget har landets bästa motionsspår.

Beskrivning

Föreningen Skutbergets Wenner önskar att kommunen upplyser besökare, genomresande och kommuninvånare att Skutberget har landets bästa motionsspår. Detta bör ske på de digitala evenemangsskyltarna som hälsar besökare och förbipasserande välkomna till Karlstad längs med E18.

Bakgrund:
Två löpexperter genomförde en seriös, gedigen och grundlig undersökning som fick stor medial uppmärksamhet och detta bör kommunen upplysa besökare, genomresande och kommuninvånare om. 65 000 motionärer är det som årligen använder spåren på Skutberget, enl Karlstad kommuns egna siffror. Kommunen har själva den 15:e juni haft med en blänkare på facebook.

Motivering:
Det ligger i linje med kommunens mål, som bland annat ”landets sjunde bästa miljökommun enl. tidningen Aktuell Hållbarhet miljöarbetet i Sveriges kommuner” samt har ”utsetts till årets främsta idrottskommun av tidningen Sport & Affärer”.

Motiveringen för löpexperterna löd:
Nr 1 Skutberget, Karlstad kommun. Visst är det otippat att Sveriges häftigaste tallskog ligger i Karlstad? Skutbergets motionscentral skapades redan på 30-talet i anslutning till naturreservatet Sörmon vid Vänerns norra ände. Samtliga spår inleder längs Vänern med vågorna skvalpande mot berghällarna och domineras sedan av gles tallskog som inte kan beskrivas med andra ord än magnifik och storslagen. Även de längre spåren är välskötta och naturligt lättlöpta. Spår, natur, bad och camping av högsta klass gör att Skutbergets motionscentral inte kan hamna annat än i topp!

Intervju:
- Spåren som placerade sig i topp hade alla någon form av mäktig naturupplevelse i anslutning till spåret men Skutberget hade lite av allt. Mäktig tallskog, mysig blandskog, klippor vid strandkanten, ett stort och varierat utbud av spår och så en fantastisk anläggning i anslutning till spåren. Löpkänslan jag hade där var fantastisk, säger Oskar.

Ett axplock av källor:
Expressen: http://www.expressen.se/gt/har-finns-sveriges-basta-motionsspar
SVT: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/varmland/spartestarnas-dom-basta-loprundan-i-karlstad
Svenska Dagbladet: https://www.svd.se/testarnas-dom-har-finns-sveriges-basta-loprunda

Sveriges bästa motionsspår, http://motionsspar.blogspot.se/2016/08/best-of-varmland.html
Philip Persson, 0708-442460 & Oskar Jensen, 0725-061658 | E-post: motionsspar@gmail.com


Med vänlig hälsning
Skutbergets Wenner genom Anders Lindhe
http://skutbergetswenner.se/om-foreningen/

Bifogade filer

document Marknadsför att Skutberget har landets bästa motionsspår.pdf Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/Skutbergetsmotionsspar

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2017-11-13 10:37:10

Förslaget är inlämnat för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anders Lindhe 2017-08-11
2 Pia Frodeson 2017-08-11
3 Ingrid Skålén 2017-08-13
4 Ulla-Karin Wallin 2017-08-14
5 Lars-Olof Ferm 2017-08-14
6 Marie Wilhelmsson 2017-08-14
7 Glenn Appel 2017-08-15
8 Jenny Sjöblom 2017-08-15
9 Mariana Dahlstedt 2017-08-17
10 peter andersson 2017-08-17
11 Marianne Helliksson 2017-08-18
12 Anders Halvarsson 2017-08-20
13 Hans Linnman 2017-08-21
14 Elizabeth Pettersson 2017-08-22
15 Susanne Pettersson 2017-08-22
16 Andrrs Mikaelsson 2017-08-22
17 joacim Rangedahl 2017-08-22
18 Sören Bergström 2017-08-22
19 Inga Fredzell 2017-08-22
20 Mikael Nilsson 2017-08-22
21 Britt Inger Larsson 2017-08-22
22 Tommy Holmén 2017-08-22
23 Sven Larsson 2017-08-22
24 Gunilla Näsman 2017-08-22
25 Lena Wahlgren 2017-08-22 Skutberget har landets bästa motionspår och låt det så förbli.
26 Victoria Lindblom 2017-08-23
27 Benny Nilsson 2017-08-23
28 Hans Johansson 2017-08-23 Satsa på att utveckla Skutberget för friskvård.
"Fram för ett friskare Karlstad"
29 Lisa Elvborn 2017-08-23
30 Thorbjôrn Belenos 2017-08-23
31 Mattias Sundholm 2017-08-23
32 Ingela Arpi 2017-08-23
33 Rebecca Johnson 2017-08-23
34 Maria Johnsson 2017-08-23
35 Sofia Håkansson 2017-08-23
36 Stefan Pettersson 2017-08-23
37 Anna Jansson 2017-08-23
38 Linnea Veileby 2017-08-23
39 carina ek 2017-08-23
40 Henrik Eriksson 2017-08-23
41 Yvonne Karlsson 2017-08-23 Bra förslag.
42 Hans Andersson 2017-08-23
43 Birgitta Hansson 2017-08-23 Mycket olämpligt att bygga en muminvärld på Skutberget. Måste finnas ett ställe som är lämpligt !
44 Gunilla Sjöö 2017-08-23
45 Lizz Åden 2017-08-23
46 Anette Rydén 2017-08-23
47 Robin Steen 2017-08-23
48 Ulf Jonsson 2017-08-23 Bra förslag.
Karlstad är värd att uppmärksammas för possitiva utmärkelser.
Sveriges bästa motionsspår i Karlstad, fantastiskt hedrande.
49 Kristina Andersson 2017-08-23
50 Olga Alfyorova 2017-08-23
51 Lina Sundén 2017-08-23
52 Håkan Sandberg 2017-08-23
53 Eva-Lotta Trüschel 2017-08-23
54 Gun Olsson 2017-08-23
55 Per Björkegren 2017-08-23
56 Stefan Eriksson 2017-08-23
57 Leif Lövström 2017-08-23
58 Lina Lindmark 2017-08-23
59 Sebastian Gustafsson 2017-08-23
60 Liselott Fosselius 2017-08-23
61 Marie-Louise Hardin 2017-08-23 Rätt väg
62 Siv Axelsson 2017-08-23
63 Ulla-Britt Nordström 2017-08-23
64 Annika Hedelin 2017-08-23
65 Cecilia Kjellström 2017-08-23
66 Marie Lindgren 2017-08-23 Värna Skutberget!
67 Göran Eriksson 2017-08-23
68 Anders Sköld 2017-08-23
69 Dan Vendel 2017-08-23
70 Peer Larson 2017-08-23
71 Carl Lindmark 2017-08-23 Även andra marknadsföringskanaler vore intressant: t.ex. på Karlstad kommuns webbsidor och en informationsskylt på Skutbergsområdet.
72 Berit Löved 2017-08-23
73 Anne Ellström 2017-08-23 Värna Skutberget som friluftsområde.
Tänk om tänk rätt. Bort med Muminflrslaget.
74 Annika Bergström 2017-08-23
75 Rolf Jacobsson 2017-08-23 Helt rätt
76 Inger-Christine Claesson 2017-08-23
77 Jenni Lindén 2017-08-23
78 Marie Morén 2017-08-23
79 Staffan Jansson 2017-08-23
80 Sannah Frick 2017-08-23
81 Tomas Lagus 2017-08-23
82 Björn Eriksson 2017-08-23
83 Gunilla Westerlind Ericsson 2017-08-23
84 Mia Hernell Blomqvist 2017-08-23
85 Jennie Dahlén 2017-08-23
86 Anna Kraatz 2017-08-23 Mysiga spår med omväxling - gött med bad efter!
87 Jan Larsson 2017-08-23
88 Maria Sandqvist Butler 2017-08-23
89 Simone Saul 2017-08-23 Ta ett förnuft till fånga och släpp orealistiska drömmar och prestige!
90 Eva Edholm 2017-08-23 Jättebra förslag!
91 Fredrik Weileby 2017-08-23
92 Lennart Myhlback 2017-08-23
93 Birgitta Karlsson 2017-08-23
94 Magnus Forsmark 2017-08-23
95 Karl-Johan Fridholm 2017-08-23 Bra förslag att upplysa om de fantastiska spåren som ligger på skutberget och bra att värna om friskvård som är gratis, tjänar kommunen indirekt pengar på om fler kommunbor tar hand om sin kropp och knopp
96 Ingalill Barthelson 2017-08-23 Bevara Skutbergets natur orörd som den är i dag.Satsa på det som hela området är ämnat för, friskvård, motion, lek och bad.Låt oss "bara få vara" och stressa av med det vi känner för och i vår egen takt. Med bättre underhåll och marknadsföring kommer hela området att blomstra,det behövs ju arbetskraft även inom det området.
97 Per-Arne Wennergren 2017-08-23
98 Sören Persson 2017-08-23
99 Elisabeth Andersson 2017-08-23
100 jan jangsell 2017-08-23
101 Monica Larsson 2017-08-23
102 birgitta eberfors 2017-08-23
103 Kjell Nygren 2017-08-23
104 Ann Zander 2017-08-23 Strålande förslag
105 Anders Olsson 2017-08-23
106 Susanne Fridholm 2017-08-23
107 Björn Larsson 2017-08-23
108 Owe Nordling 2017-08-23
109 Håkan Johansson 2017-08-23
110 Susanne Boman 2017-08-23 Vackraste värdefullast friluftsområde vi har
111 Johanna Sälgeback 2017-08-23
112 Inga-Lill Fjällsby 2017-08-23
113 Lisbeth Andersson Norling 2017-08-23
114 Sussie Bofeldt 2017-08-23
115 Birgitta Sundström 2017-08-23
116 Christina Åhlman 2017-08-23 I frågan om Skutbergets vara eller icke vara är för mig svaret väldigt enkelt: Låt naturen segra! Det vinner vi alla på...
117 Heidi Ekström 2017-08-23
118 Peter Sörensen 2017-08-23 Instämmer 100%. Utnämningen fick stor nationell spridning och att inte nyttja dess potential vore att medvetet gå miste om 100.000-tals kronor i marknadsföringsvärde. "Sveriges bästa motionsspår" borde annonseras både på motorvägsskyltarna, på kommunens webbplats och på plats ute på Skutberget typ "Testa Sveriges bästa motionsspår" och "Här börjar Sveriges bästa motionsspår".
119 Inger Lindahl 2017-08-23
120 Ida Höjskeld 2017-08-23
121 Leif Skymberg 2017-08-23 Skutberget en pärla som måste vårdas, utvecklas med varsamhet och hållas öppen för alla!
122 Annelie Arnesson 2017-08-23
123 Anna-Karin Tollin 2017-08-23
124 Åsa Jansson 2017-08-23
125 Henrik Eldh 2017-08-23
126 Alma Kennedy 2017-08-23
127 Maria Trangärd 2017-08-23
128 Torbjörn Andersson 2017-08-23
129 Fredrik Kjellman 2017-08-23
130 Joakim Beckman 2017-08-23
131 Hans Albringer 2017-08-23
132 Pertti Palokangas 2017-08-23
133 Christer Lundqvist 2017-08-23
134 Therez Blomberg 2017-08-23
135 Kerstin Wallménius 2017-08-23 Heja Skutberget
136 Jenny Gladh 2017-08-23
137 Larsa Erlandsson 2017-08-23
138 Ann Ericsson 2017-08-23
139 Simon Sachs Ståhl 2017-08-23 Jag älskar skutberget!
140 Karin Bared 2017-08-23
141 Lizette Gårdh 2017-08-23
142 Silja Trenkler 2017-08-23
143 Victoria Mårtensson 2017-08-23
144 annika haglind 2017-08-23 Håller med E-förslaget till 100%
145 Marita Ambjörnsdon 2017-08-23 Marita Ambjörnsson
146 Kerstin Samuelsson 2017-08-23
147 Niklas Modin 2017-08-23 Det vore tjänstefel att inte marknadsföra Skutberget.
148 Klara Uusitalo 2017-08-23
149 Lars Erik Jönsson 2017-08-23 Ett mycket vettigt förslag. Det är märkligt att kommunen inte har reagerat på denna positiva kritik och försökt dra nytta av den.
150 Linda Höglund 2017-08-23
151 Flingan Flink 2017-08-23
152 Johan Höwler 2017-08-23
153 Jenny Möckelind 2017-08-23
154 Therese Carlson 2017-08-23
155 Lotta Harju 2017-08-23
156 Gunilla Steen 2017-08-23
157 Ann-May Brodén 2017-08-23
158 Oscar Engdahl 2017-08-23
159 Erika Persson 2017-08-23
160 Kristina Hasslevall 2017-08-23
161 Monica Eriksson 2017-08-23
162 Göran Risberg 2017-08-23
163 Jonas H Persson 2017-08-23
164 Carina Käck 2017-08-23
165 Gerd Bäckman 2017-08-23
166 Anders Wiklund 2017-08-23
167 Bengt Epperlein 2017-08-23
168 Anna Nylöv 2017-08-23
169 Solveig Granath 2017-08-23
170 Carina Petersson 2017-08-23
171 Bengt Andrén 2017-08-23
172 Kicki Nilsson 2017-08-23 Människor i dagens stressade och datoriserade samhälle behöver närhet till naturens läkande och helande kraft. Det är där återhämtning sker och således ett måste för att vi ska orka jobba och bidra till samhällets försörjning! Vi behöver inte mer konstgjorda förströelser som gynnar enstaka företag. Vi ska använda kommunens pengar på ett smart sätt så det kommer alla till gagn för det blir en vinst för kommunen på sikt! Bort med ogenomtänkta och kortsiktiga temaparker som förstör redan befintliga pärlor!
173 Pär Eklund 2017-08-23
174 Sara Sjungargård 2017-08-23
175 Johan Käll 2017-08-23
176 Erika Strömdal Eriksson 2017-08-23
177 Ljubica Jasic Modin 2017-08-23
178 Helena Andersson 2017-08-23
179 Birgit Svensson 2017-08-23 Birgit Svensson
180 Elisabeth Åstrand 2017-08-23
181 Ulla Bark 2017-08-23
182 Magnus Berglund 2017-08-23
183 Anna Vestman 2017-08-23 Briljant förslag!
184 Anders Andersson 2017-08-23
185 Richard Nordblad 2017-08-23
186 Thomas Rosevall 2017-08-24
187 Gun Dahlbom 2017-08-24
188 Bert Nyström 2017-08-24
189 Per-Anders Eriksson 2017-08-24
190 Jonas Johansson 2017-08-24 Bästa förslaget. Snälla sluta att förstöra skutberget mer era planer.
191 Lotta Petersson 2017-08-24
192 Susanne Kring 2017-08-24
193 Claes Lindblom 2017-08-24
194 Ann-Sofie Rudsberg 2017-08-24
195 kenneth jansson 2017-08-24
196 Jennifer Magnusson 2017-08-24
197 Jenny Persson 2017-08-24
198 Karin Vangstad 2017-08-24
199 Glenn Grahn 2017-08-24
200 Glenn Johansson 2017-08-24
201 Erika Andersson 2017-08-24
202 Per Höglund 2017-08-24
203 Jan Nilsson 2017-08-24
204 Paula Gustafsson 2017-08-24
205 Katrin Waller 2017-08-24
206 Jan Ekelöf 2017-08-24 Toppenförslag!
207 Mats Åstrand 2017-08-24
208 Olle Nilsson 2017-08-24 Det är mer än självklart. Öppet mål för kommunen att marknadsföra Karlstad som en frisk och hälsofrämjande stad.
209 Ulrika Sunnevik 2017-08-24
210 Linda Melin Eklund 2017-08-24 Inget Muminland på vårt vackra Skutis!
211 Ulf Borg 2017-08-24
212 Lars Järner 2017-08-24
213 Hans Söderquist 2017-08-24
214 Astrid Birgitta Svanemark 2017-08-24
215 Christina Mitander 2017-08-24
216 Mattias Frick 2017-08-24
217 Catherine Sonesson 2017-08-24 Bra förslag.
218 Susanne Pettersson 2017-08-24 Ta inte bort denna UNDERBARA natur <3
219 Tove Huldén 2017-08-24
220 Joel Lee Antman 2017-08-24
221 Lotta Strandberg 2017-08-24
222 Jonas Harjula 2017-08-24
223 Sebastian Edvardsson 2017-08-24
224 Gunilla Herlufsén 2017-08-24
225 Ann-Margreth Öhman 2017-08-24
226 Mattias Jasic Modin 2017-08-24
227 Tony Karlsson 2017-08-24
228 Nathalie Jansson 2017-08-24
229 Thomas Johansson 2017-08-24
230 Damir Francišković 2017-08-24
231 Jonas Holmström 2017-08-24
232 Viveca Wiendl 2017-08-24 Såklart att man ska marknadsföra Skutbergets förnämliga motionsspår och orörda område
233 Thomas Edgren 2017-08-24
234 Anders Karlsson 2017-08-24
235 lenah södergren 2017-08-24
236 Jacob Widing 2017-08-24
237 Pia Särnehed 2017-08-24
238 Anette Askstrand 2017-08-24 Bevara Skutberget som den oas det är! Kan inte förstå varför man ska förstöra något som är så bra! Försök att förstå VARFÖR vi ÄLSKAR detta område!
239 Johan Valentin 2017-08-24 Låt skutberget vara. Utveckla grönytor och Fotboll, mm. Löpspåren och motioncentralen.
240 Anders Fernqvist 2017-08-24
241 Marianne Fröding 2017-08-24 Låt Skutberget vara en oas för rekreation och kontemplation utan vinstintresse
242 Magnus Johansson 2017-08-24 Mycket bra förslag. Jag motionerar gärna på Skutberget för att njuta av den fina miljön och naturen.
243 Kim Zimmerl 2017-08-25
244 simon berglund 2017-08-25
245 Gunilla Egemark 2017-08-25
246 Thommy Schützer 2017-08-25
247 Ronnie Olsson 2017-08-25
248 Thomas Martinsson 2017-08-25 Suveräna spår och en kanonbra motionscentral, som är väl värd att bevaras och utvecklas till det den var tänkt. Nämligen att bidra till att Karlstads kommun skulle bli den friskaste kommunen i Sverige!
249 Liz Hjalmarsson 2017-08-25 Utmärkt förslag!
250 Kenneth Larsson 2017-08-26 Kenneth larsson
251 Catharina Widlund 2017-08-26 Marknadsför Skutberget som den fantastiska plats det är! Satsa på tillgänglighet för alla och utveckla platsen som friluftsområde med utegym, "wildkidsbana" mm. Utmärkt idé att låta kommunens besökare bli varse att Skutbergets motionsspår uppmärksammats som bäst i Sverige!!
252 Janolof Elander 2017-08-26
253 Alice Hedelin 2017-08-26
254 ewa wikström 2017-08-26
255 Charlotta Sachs Ståhl 2017-08-27
256 Christel Nilsson 2017-08-27
257 Jan Hedberg 2017-08-27
258 Ankie Mitander 2017-08-27 Sveriges bästa motionsspår
259 Karin Stenström 2017-08-27
260 Hans Bredberg 2017-08-28
261 Ulla Wästlund 2017-08-28
262 Yvonne Andersén 2017-08-28
263 Karl-Åke Ilberg 2017-08-28
264 Rolf Eriksson 2017-08-29 Skutberget är Karlstads bästa plats! Den måste få bevara
det naturnära och friluftsvänliga ,utan störande kommersiella inslag ! Inget Muminland där !
265 Holger Bergqvist 2017-08-29 Tänk om SLOTTSSKOGEN i GÖTEBORG skulle säljas ut till Muminland. Vilket ramaskri det skulle bli på Göteboragarna.
Förstör inte den FINA område och miljö på Skutberget.
Nej till utförsäljning till MUMINLAND och andra intressenter.
Rusta upp Motionsanläggningen och behåll den i kommunalregi.
266 Henric Andreasson 2017-08-30 Behåll skuteberget som det är
267 Jörgen Hedman 2017-08-30
268 Birthe Ripa 2017-08-31
269 Stefan Bjuréus 2017-08-31
270 Hans-Olof Åström 2017-09-01
271 Mats Eklind 2017-09-01
272 Anders Larsson 2017-09-03
273 Martin Nilsson 2017-09-03
274 Monica Carlsson 2017-09-04 Monica Carlsson
275 Thorbjörn Pettersson 2017-09-06
276 Karin Gustavsson 2017-09-10
277 Anna Erixon 2017-09-11
278 Jessica Gilbert 2017-09-12
279 Torbjörn Sjöholm 2017-09-12
280 Marcus Pettersson 2017-09-12
281 Susanna Melin 2017-09-13
282 Petra Brattström 2017-09-13
283 Elisabet Johansson 2017-09-16 Elisabet Johansson
284 Anna Stensson 2017-09-21
285 Sofi o Arvid Romanov 2017-09-22
286 Kristian Petrov 2017-09-26
287 Magnus Swahn 2017-09-26
288 Bjarne Persson 2017-09-26
289 Karina Asker 2017-09-26 Instämmer till fullo sådant ska man inte missa i marknadsföringen
290 Lotta Karnlind 2017-09-27
291 Per Karlsson 2017-10-01
292 Martha Jansson 2017-10-02
293 Göran Jansson 2017-10-02
294 Madeleine Grünewald 2017-10-11
295 Gunnel Ericsson 2017-10-15
296 Johannes Arkbro 2017-10-16
297 Anders Bergwall 2017-10-25
298 Agneta Lång 2017-10-26
299 Anders Johannesson 2017-10-28 Mycket fint varierande och nära motionsspår så stolt vi har de i Karlstad.
300 Göran Pettersson 2017-11-06
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Anders Lindhe

Startdatum

2017-08-11

Slutdatum

2017-11-11

Målgrupp

Kultur- och fritidsnämnden

Signaturer

300 onlineunderskrifter