Upprustad gångväg runt gamla flygplatsen

Beskrivning

Runt gamla flygplatsen på Jakobsberg, som numera innefattar Sommaro golfbana och i norra änden ny bebyggelse, så finns en gammal väg som genom tiden blivit allt mer övervuxen utav naturen.

Vägen har sitt ursprung i Älvgatan i höjd med Nattviolsgatan och mynnar ut vid förlängningen av Rosenborgsgatan

Mitt förslag är att åtminstone röja längs med den här vägen och på sikt kanske utrusta den med någon form av gatubelysning, för att på så vis kunna erbjuda stadens invånare en vacker gångväg längs med såväl delar av Klarälven som Sommaro golfbanan.

Området har stor potential om någon ser till att dra nytta utav det!

Bifogade filer

document Skärmavbild 2017-10-19 kl. 15.53.24.png Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/golfpromenaden

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2018-01-26 11:05:58

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Joakim Ewenson 2017-10-25
2 Pia Frodeson 2017-11-05
3 Erika Persson 2017-11-09
4 Torbjörn Wahlström 2017-11-15
5 Gunilla Hjalmarsson 2018-01-18
6 Jakob Groth 2018-01-25
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Joakim Ewenson

Startdatum

2017-10-25

Slutdatum

2018-01-25

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

6 onlineunderskrifter