Krav på hastighetsbegränsning på Drottninggatan korsningen Södra Kyrkogatan.

Beskrivning

Hej!

Min son och flera andra personer med funktionshinder bor i kvarteret Monitorn på Drottninggatan. Karlstad kommun hyr också lägenheter för funktionshindrade i kvarteret och där har Karlstad kommunen också en bemannad servicelägenhet för de personer som klarar sig utan personlig assistans, men behöver stöd.

Alla de som bor i kvarteret korsar många gånger dagligen Drottninggatan på övergångsställen som finns i korsningen Drottninggatan-Södra Kyrkogatan.

Där behövs det fartdämpande åtgärder och en hastighetsbegränsning. Många kör fort här och för något år sedan blev en funktionshindrad kvinna i rullstol tillsammans med sin ssistent påkörd mitt på ett av övergångsställena när hon var på väg till sin dagliga verksamhet i Haga. Frösundas kontor ligger också i Haga och dit har många ärenden. Enligt uppgift skyllde föraren på att hon bländats av solen.
Att trafikskylten på refugen utanför Röda korset är påkörd och ersatt av tillfällig skylt är tyvärr mycket vanligt. Senast jag såg en bil på den aktuella refugen var strax innan jul. Snälla ni! Gör något åt det här innan det är för sent!
Jag vet att det finns många boende och personal som tycker precis som jag.

Så en helt annan sak. Det handlar om snöröjningen. (Alltså inget superakut en sån här vinter.)
Eftersom färdtjänstbolaget ofta hämtar och lämna vid lastzonen på Drottninggatan 3 b, samtidigt som varubilar ska lämna varor till butiker i närheten så är det ofta en ganska rörig trafiksituation på den här delen av gatan.
Inte minst under vintrar med snö. Underentreprenörerna lägger upp en snövall där de funktionshindrade ska gå av och i färdtjänstbussarna, de innebär att färdtjänsten måste lämna och hämta sina passagerare på övergångsstället i hörnet mittemot Folktandvården. Jag har sett flera farliga situationer i såna lägen. Jag har också pratat med entreprenörer och betonat att det är viktigt att det inte läggs upp en snövall utanför Drottninggatan 3 b. De tackar vanligt för informationen och säger att de inte har en aning om att det bor funktionshindrade i kvarteret. Det vore fantastiskt bra om alla entreprenörer fick den här informationen.
Tacksam för snabb reaktion,
vänliga hälsningar
Inger Karlsson
Mamma och av Tingsrätten utsedd god man.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/368

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2018-04-05 14:01:49

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Inger Karlsson 2018-01-02
2 Pia Frodeson 2018-02-27
3 Maria Åhsberg 2018-03-19
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Inger Karlsson

Startdatum

2018-01-02

Slutdatum

2018-04-02

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

3 onlineunderskrifter