Gångväg till Fogdemyrens förskola

Beskrivning

Hej, jag tycker att barn och föräldrar på Fogdemyrens förskola ska ha möjlighet att på ett säkert sätt ta sig mellan Fogdemyrsgatan och förskolans innergård med hjälp av en markerad, gärna upplyst, trottoar eller gångväg. Idag finns endast en stor, mörk och farlig bilparkering där barn och vuxna tvingas kryssa mellan backande och inkörande bilar. Stor risk för olyckor!

Jag föreslår att kommunen förlänger de befintliga trottoarerna, som så snöpligt tar slut vid infarten, och låter de löpa längs med båda skogskanterna fram till respektive grind.

Jag hoppas och tror att kommunen vill underlätta och höja säkerheten för alla som går och cyklar till förskolan. Kanske kommer även fler cykla eller gå om miljön bjuder in till det?

Med vänlig hälsning
Maria Hedin

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/369

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2018-04-05 14:09:42

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Maria Hedin 2018-01-03
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Maria Hedin

Startdatum

2018-01-03

Slutdatum

2018-04-03

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

1 onlineunderskrifter