Cykelväg till Molkom

Beskrivning

Väg 63 har med åren blivit hårt trafikbelastad, av den anledningen pågår just nu en välbehövlig ombyggnad. Men det går inte att, från Karlstad och inom kommunen, på ett säkert sätt cykla längre än till Vallargärdet. Särskilt farligt är det vid sträckor med vajerräcken där vingelutrymmet saknas helt.
Jag vill därför att en cykelväg byggs från Vallargärdet till Molkom, en sträcka på ca. 16 km. I den mån det går kan gamla vägsträckor användas men de bör i så fall asfalteras eller beredas så att de passar för cykling. Förutom att det skulle bli en säker cykelväg skulle det också bli en attraktion för både Karlstadsbor och turister, vägen kommer ju att gå genom de vackraste delarna av kommunen.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/377

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2018-05-25 09:05:35

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Peter Outzen 2018-02-08
2 Anna Asplund 2018-02-08
3 Johanna Svanberg 2018-02-08
4 Hans Barthelson 2018-02-08 Ett bra förslag och det är hög trafik på klarälvsbanan så det bådar ju gott även för Molkom som har hög trafikbelastning på vägen dit
5 Eva Ekelund 2018-02-09
6 Göran Ekelund 2018-02-09
7 Kristina Schönfeldt 2018-02-19
8 Lars Nordström 2018-02-22
9 Maria Åhsberg 2018-02-24
10 Gwenyth Wilson Rudström 2018-02-26 Ja skulle vilja gärna se en cyckelbana mellan Vallargärdet och Molkom. Jag bor efter 63an där det finns vajerräck. Vi kan inte cyckla där.
11 jan eric rudström 2018-02-26
12 Ingrid Lendrup 2018-02-26 Skriver under
13 Malin Håkansson 2018-02-27
14 Peter Ihl 2018-02-27 Bra förslag. Finns ju inga bra/säkra cykelmöjligheter åt Karlstadhållet i nuläget.
15 Tomas Ohlsson 2018-02-27
16 Linda Ihl 2018-02-27
17 Emma Mickelin 2018-02-27 Molkom är det ytterområde som är kvar att ansluta via säkra cykelleder, tycker det vore rimligt att prioritera detta då cykelintresset ökar och fler vill cykelpendla. Vi är två i vårt hushåll som gärna vill ha en bättre pendlingsväg för cykel, finns även många bekanta som skulle uppskatta fler cykelleder än klarälvsbanan. Många cykeltränar via klarälvsbanan och västerut, det är på tiden att vi i Molkom kopplas samman så att fler kan få ta del av vår fina del av Karlstad.
18 Yvonne Wallebom 2018-02-27
19 Lena Rhodin 2018-02-27 Bra förslag!! Lena Rohdin
20 Veronica Thörnqvist 2018-02-27
21 Annelie Gäwerth 2018-02-27
22 Harald Grytberg 2018-02-27
23 Fredrik Wikström 2018-02-27 Med den pågående utvecklingen av elcyklande möjliggörs cykelpendling på längre avstånd än tidigare. En cykelväg längs rv 63 skulle även möjliggöra kortare deldistanser, t ex från byarna längs norra Molkomssjön in till Molkom. En del äldre nedlagda delar av rv 63 skulle kunna nyttjas.
24 margareta efraimsson 2018-02-27
25 Maria Obed 2018-02-27
26 Leif Persson 2018-02-28 Det ärcomöjligt att cykla på 63:an som det är idag. Det skulle göra att jag kunde cykla till jobbet ett par dagar i veckan.
27 Morgan Lindborg 2018-03-03 Mycket bra. Har man pratat om i många många år./Morgan
28 Anton Gybrant 2018-03-06
29 Peter Bergström 2018-03-06
30 ellen andersson 2018-03-07
31 Ulla Karlsson 2018-03-07
32 Sofia Erhard 2018-03-07
33 Mikael Jansson 2018-03-07 Bästa förslaget på länge, vill cykla mycket ochatt få möjlighet att komma till molkom utan att behöva vara rädd för bilarna som kör om vore bra.
34 Anna Jansson 2018-03-08
35 Roger Sigrén 2018-03-09
36 Eva Kingsepp 2018-03-10 En utmärkt idé! Det bör satsas mer på säkra vägar för cyklister utanför tätorterna.
37 Erik Svanberg 2018-03-13 Jag tycker att detta är en superbra idé, ser möjligheten att kunna pendla vissa dagar till jobbet i Molkom med cykel om denna möjlighet fanns. Även möjligheter för ökad turism och motion i Molkom.

Med vänlig hälsning, Erik Svanberg
38 Wenche Martinsen-Larsson 2018-03-13 Vore väldigt trevligt att kunna ta cykeln till Vallargärdet vidare till Karlstad (utan att vara i vägen för trafik) samtidigt blir det säkrare för oss som cyklar. Perfekt för oss som bor Forsnäs, Svedenäs, Hasselbol, Getebol mm
39 Ulrika Sunnevik 2018-03-16 Mycket bra förslag! Det går mycket tung trafik på 63:an och att cykla norr om Vallargärdet är förenat med livsfara.

Det skulle vara en bra investering för både hälsa och miljö ☺
40 Leonid Kuzmin 2018-03-16
41 Andrrs Mikaelsson 2018-03-17
42 Ingemar Jernberg 2018-03-17 Bra förslag
Mycket farlig väg att cykla på, i princip cyklar man med livet som insats.
43 Martina Lassbo 2018-03-17
44 Magnus Helmersson 2018-03-17
45 Christian Wikman 2018-03-17
46 Eva Edholm 2018-03-17
47 Stefan Hedberg 2018-03-17
48 Rasmus Bengtsson 2018-03-17
49 Sara Tångring 2018-03-17
50 Lennart Svensson 2018-03-17
51 Anette Rydén 2018-03-17
52 Nils Allan Danielsson 2018-03-17 Gôrbra! Oändligt många fördelar både för natur/miljö och för kropp/själ!!
53 Mattias Nielsen 2018-03-17
54 Henny Örtenberg 2018-03-17
55 Björn Karlsson 2018-03-18
56 Agneta Lång 2018-03-18
57 Ulf Blomqvist 2018-03-18
58 Gunnar Gruvberger 2018-03-18
59 Heiko Bubholz 2018-03-18
60 Marie Frödén 2018-03-18
61 Sara Lindahl 2018-03-19
62 Kurt Hjelm 2018-03-19
63 Bo Magnusson 2018-03-29 Mycket bra förslag!
64 Erik Pettersson 2018-03-29
65 Niclas Tanhua 2018-03-29 Det skulle stödja användande av cykel, och ge en möjlighet för även turister att cykla genom Värmlands sköna landskap.
Cykelvägen kan liksom innan Vallagärdet gå en bit ifrån riksväg 63.
66 Tove Huldén 2018-03-29
67 Kjell Kolstad 2018-03-30 Jag har faktisk cyklat många gånger från Molkom till Karlstad, men aldrig i de mest trafikerade tiderna. Kan verkligen skriva under på att det behövs en cykelväg. Åker sällan till Karlstad på morgonen, men jag kommer ihåg en morgon då de skickade ut trafik varning på radion att 2 cyklister var observerad i vägbanan på 63:an till Karlstad! Jag tycker det också beskriver läget.
68 Håkan Nilsson 2018-03-30
69 Eva Martinsson 2018-03-31
70 Anna Eskilsson 2018-03-31
71 Frida Bengtsson 2018-03-31
72 Barbro Gustafsson 2018-04-02 Bra förslag !
73 Lena Lundqvist 2018-04-04
74 Birger Tågmark 2018-04-04 Hej! Mycket bra förslag tycker jag!
63:an är bitvis direkt farlig för fotgängare och cyklister idag. Med vänlig hälsning, Birger
75 Victor Lindell 2018-04-06
76 Malin Stegmann McCallion 2018-04-09
77 Mattias Nilsson 2018-04-10
78 Peter De vries 2018-04-11
79 Birgitta Bjerre 2018-04-14
80 Roland Olofsson 2018-04-20
81 ola sundgren 2018-04-20
82 Holger Bergqvist 2018-04-20
83 Jens Wickén 2018-04-24 Bra förslag. Som det är idag så fokuseras det otroligt mycket på hälsa och säkerhet / arbetsmiljö på de flesta arbetsplatser. Vi får hoppas att Karlstad kommun även de jobbar med dessa frågor. Så att barn och vuxna på ett säkert sätt kan främja både miljö och hälsa.
84 Liselott Larsson 2018-04-29
85 Kenneth Jansson 2018-04-29
86 Marianne Andersson 2018-04-30
87 Tina Wallström 2018-04-30
88 Sofia Engström 2018-05-01
89 Marie Werngren 2018-05-03 De cyklister som i dag väljer 63an gör det med livet som insats. Trång väg, tung trafik och ibland väldigt dålig sikt gör det till en mardröm både för cykliser och bilförare.
En cykelväg skulle dessutom göra Molkom till en perfekt helgutflykt - att cykla eller åka inlines skulle ta lagom lång tid för att sedan äta lunch, ta en fika eller bada i Molkom. Jag är övertygad om att det skulle knyta ihop Molkom med resten av kommunen på ett mycket bra och miljövänligt sätt.
90 Emma Vold 2018-05-04
91 Lars Olof Edholm 2018-05-05 Mycket bra förslag.
92 Johan Larsson 2018-05-05
93 Ingela Ekdahl 2018-05-05
94 Tomas Ekdahl 2018-05-05
95 Magnus Hakala 2018-05-05
96 Jan - Erik Gjertsen 2018-05-06
97 Madelene Strandberg 2018-05-06 Bra förslag
98 Anne-Sofie Johansson 2018-05-07
99 Caroline Andersson 2018-05-07
100 Ola Ekelund 2018-05-07
101 Hilde Hansen 2018-05-07
102 Magnus Folkesson 2018-05-07
103 Inger Outzen 2018-05-07 Mycket angeläget förslag!
104 Monica Folkesson 2018-05-07
105 Solveig Nilsson Lindberg 2018-05-08 Bra förslag!
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Peter Outzen

Startdatum

2018-02-08

Slutdatum

2018-05-08

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

105 onlineunderskrifter