Cykelväg till Molkom

Beskrivning

Väg 63 har med åren blivit hårt trafikbelastad, av den anledningen pågår just nu en välbehövlig ombyggnad. Men det går inte att, från Karlstad och inom kommunen, på ett säkert sätt cykla längre än till Vallargärdet. Särskilt farligt är det vid sträckor med vajerräcken där vingelutrymmet saknas helt.
Jag vill därför att en cykelväg byggs från Vallargärdet till Molkom, en sträcka på ca. 16 km. I den mån det går kan gamla vägsträckor användas men de bör i så fall asfalteras eller beredas så att de passar för cykling. Förutom att det skulle bli en säker cykelväg skulle det också bli en attraktion för både Karlstadsbor och turister, vägen kommer ju att gå genom de vackraste delarna av kommunen.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/377

Skriv under e-förslaget

info

Du måste vara inloggad för att skriva under ett e-förslag.

Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Peter Outzen 2018-02-08
2 Anna Asplund 2018-02-08
3 Johanna Svanberg 2018-02-08
4 Hans Barthelson 2018-02-08 Ett bra förslag och det är hög trafik på klarälvsbanan så det bådar ju gott även för Molkom som har hög trafikbelastning på vägen dit
5 Eva Ekelund 2018-02-09
6 Göran Ekelund 2018-02-09
7 Kristina Schönfeldt 2018-02-19
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Peter Outzen

Startdatum

2018-02-08

Slutdatum

2018-05-08

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

7 onlineunderskrifter