Övergångsställe Hagalundsvägen

Beskrivning

Det behövs ett övergångsställe på Hagalundsvägen till busshållplatsen Låglandsgatan mot centrum. Det är väldigt svårt och dessutom farligt att korsa den hårt trafikerade Hagalundsvägen till fots.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/381

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Helena Danielsson, 2018-06-15 16:40:00

Inlämnad för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Marianne Helliksson 2018-02-15
2 Andrrs Mikaelsson 2018-03-17
3 Gunnar Gruvberger 2018-04-22
4 Sara Lundmark 2018-04-26
5 Barbro Wikström 2018-05-09
6 Pia Frodeson 2018-05-14
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Marianne Helliksson

Startdatum

2018-02-15

Slutdatum

2018-05-15

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

6 onlineunderskrifter