Belysning, parkering vid Edsvalla IP

Beskrivning

Belysning behöver upprättas vid parkeringsplatsen intill Edsvalla IP.
Anläggningen används året runt och stora delar av året ligger parkeringsplatsen i mörker efter solens nedgång. Eftersom underlaget består av grus är det lätt att snubbla i mörkret. Platsen känns otrygg då mörkret breder ut sig.

Belysningen skulle kunna bestå av 3 stolpar av "parktyp" längs med parkeringsytan, en längd av ca 90 m längs med "Trossnäsvägen", se kartklipp. Genom att även placera 2 stolpar längs med gångvägen mellan Trossnäsvägen och Masugnsvägen kan man koppla samman nya belysningsanläggningen med befintlig belysningsanläggning vid Masugnsvägen. Total kabellängd blir då ca 160 m. (Kostnaden för detta torde landa på ca 90 000 - 120 000 kr)

Bifogade filer

document Belysning IP.pdf Ladda ner

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/397

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2018-07-24 14:00:22

Förslaget är inlämnat för vidare hantering.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Mikael Axelsson 2018-04-20
2 Stein Lundborg 2018-04-20
3 Conny Andersson 2018-05-15
4 Gun-Britt Holmström 2018-05-15
5 Caroline Sundler 2018-05-15
6 Anders Larsson 2018-05-15
7 Stefan Brodin 2018-05-15
8 Gunilla Gilleby 2018-05-15
9 Siw Johanzon 2018-05-15
10 Helena Svensson 2018-05-15
11 carina oscarsson 2018-05-15
12 Benny Eklöf 2018-05-15 Bra förslag
13 Christer Åhlin 2018-05-15
14 Ann Eklöf 2018-05-15
15 Magnus Olsson 2018-05-17
16 Patrik Abrahamsson 2018-05-17
17 Carina Janson 2018-05-19
18 Maria Jansson 2018-05-20
19 Linda Stomberg 2018-06-04
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Mikael Axelsson

Startdatum

2018-04-20

Slutdatum

2018-07-20

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

19 onlineunderskrifter