Gång- och cykelbana på Skårebron

Beskrivning

Reservera och avskärma en del av vägbanan på Skårebron för gång- och främst cykeltrafik och sänk hastigheten till 30km/h på resterande del, tills en permanent lösning finns framme.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/41

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Ulrika Hagberg, 2017-03-15 16:46:43

TFN har fått e-förslaget för fortsatt handläggning.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Hans Melcher 2016-12-15
2 Elizabeth Pettersson 2016-12-19
3 Ingrid Marklund 2016-12-21
4 Jenny Johansson 2016-12-28
5 Tomas Persson 2017-01-14
6 Anna Asplund 2017-01-16
7 Lars Karlsson 2017-01-17
8 Holger Bergqvist 2017-01-17
9 Johan Adolfsson 2017-01-17
10 Roland Andersson 2017-01-19
11 Carina Andersson 2017-01-19
12 Jesper Clausen 2017-01-27
13 Håkan Fallqvist 2017-01-30
14 Johan Iseskär 2017-01-30 Hur man har kunna projektera denna bron, en gång i tiden, utan GC väg är helt konstigt. Här borde man ganska enkelt kunna hitta en temporär lösning, nu är det direkt olämpligt att färdas här gåenden eller cyklande. Samtidigt föredrar jag att cykla över här och inte nerströms.
15 Tony Falk 2017-01-31
16 Gunnar Gruvberger 2017-02-05 Efterlängtat!
17 Fredrik Carlen 2017-02-08
18 Anders Söderbäck 2017-02-08
19 Katrin Waller 2017-02-08
20 Catharina Smith 2017-02-08
21 Carina Östlind 2017-02-08
22 Ann-Sofie Rudsberg 2017-02-08 Detta känns som att det skulle bli bra mycket billigare än att bygga en bro vid Råtorp-Färjestad. Tycker också att det är konstigt att man inte har gjort något utrymme för varken gång- eller cykeltrafikanter när bron byggdes.
23 Kristin Persson 2017-02-08
24 Siv Axelsson 2017-02-08
25 jan grosch 2017-02-08
26 Åsa Molander 2017-02-08 Jättebra förslag!
27 Maria Möller 2017-02-08 Maria Möller

Jättebra förslag!
Cykelbana från bron o upp till Kronoparken vore också bra.
28 Maria Bodin 2017-02-08
29 Erica Broström 2017-02-08
30 Christer Hällman 2017-02-08
31 Daniel Johansson 2017-02-09
32 Bjarne Persson 2017-02-09
33 Stefan Holmkvist 2017-02-09
34 Marie Engström 2017-02-09
35 Bettina Arnott 2017-02-10
36 Ingrid Forsgren Sandberg 2017-02-10
37 Maria Nilsson 2017-02-11
38 Annika Rådström 2017-02-12
39 Hans-Åke Grass 2017-02-12 Detta skulle varit byggt för längsedan kan man tycka
40 Mats Eklind 2017-03-02
41 Jennie Dahlberg 2017-03-02
42 Andreas Wennberg 2017-03-03
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Hans Melcher

Startdatum

2016-12-15

Slutdatum

2017-03-15

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

42 onlineunderskrifter