Gång- och cykelbana på Skårebron

Beskrivning

Reservera och avskärma en del av vägbanan på Skårebron för gång- och främst cykeltrafik och sänk hastigheten till 30km/h på resterande del, tills en permanent lösning finns framme.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/41

Skriv under e-förslaget

info

Du måste vara inloggad för att skriva under ett e-förslag.

Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Hans Melcher 2016-12-15
2 Elizabeth Pettersson 2016-12-19
3 Ingrid Marklund 2016-12-21
4 Jenny Johansson 2016-12-28
5 Tomas Persson 2017-01-14
6 Anna Asplund 2017-01-16
7 Lars Karlsson 2017-01-17
8 Holger Bergqvist 2017-01-17
9 Johan Adolfsson 2017-01-17
10 Roland Andersson 2017-01-19
11 Carina Andersson 2017-01-19
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Hans Melcher

Startdatum

2016-12-15

Slutdatum

2017-03-15

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

11 onlineunderskrifter