Förbättra cykel/gångvägen mellan Alster och Välsviken/Heden!

Beskrivning

Ta bort vassa stenar som sticker upp, gör diken (dränera) så vattnet från skogen inte lägger sig i stora leriga pölar på vägen. På våren får man åka slalom eller hoppa på tuvor för att inte bli blöt. Vägen från Välsviken till Heden är förenad med fara då det är en nerförsbacke med rullgrus och därefter ett parti med ett gammalt traktorspår där mittspåret är smalt och lätt att "spåra ur" om man skulle råka vingla till.
Det finns ingen skyltning där cykelvägen delar sig och går över järnvägen vid Välsviken. Kommer man från centrum kanske man åker rakt där och sen väljer att gå över järnvägsspåret där grusvägen slutar, mitt emot Alsters Herrgård. Farligt! Tryggheten kan även förbättras om cykelvägen får ökad synlighet och belysning.

Det finns ju cykelkartor där det är utmärkta leder t ex Kulturcykel/Alstersturen. Det ska väl vara väl underhållna cykelbanor om ni ska hänvisa karlstadsbor och tillfälliga besökare till dessa?

Jag läser lite delar från Kommunens Cykelplan från 2014:

”-Det ska vara enkelt att ta cykeln
-Få fler att sadla om
-Snabbt, gent och enkelt
-Framkomligt, tryggt och säkert”

Läser också i programplanen för Välsviken från 2011:

”Frödingleden i södra delen av programområdet används främst sommarhalvåret som vanliga gång- och cykelbanor. Det finns behov av att förbättra vägen.
Fler gång och cykelbanor ska utvecklas i området. I dagsläget finns behov av att kunna ta sig ex från Skattkärr och Alster genom Välsviken och vidare mot centrum.”

Underhåll och förbättra cykelvägen mellan Alster och Heden!

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/414

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2018-08-16 08:19:14

Förslaget är inlämnat för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Ingela Eriksson 2018-05-15
2 Gun-Britt Scherp 2018-05-16 Gun-Britt Scherp
3 Lars Jansson 2018-05-16
4 Madelén Björk 2018-05-16
5 Daniel Persson Svärdh 2018-05-16
6 Simon Hörnström 2018-05-16
7 Jessica Dimming 2018-05-16
8 Anna Huss 2018-05-16 Belysning snälla!
9 Jan Larsson 2018-05-16 Jan Larsson
10 Eleonor Svärdh 2018-05-16
11 Ulf Zakrisson 2018-05-16
12 Tommy Karlsson 2018-05-16 Hej
Verkligen stort behov av förbättring av cykelvägen som bitvis har farliga stenar som sticker upp och kan innebära fall med cykeln.
13 Moniqa Karlsson 2018-05-16 Bra förslag om förbättring av cykelvägen mellan Alster och Heden
14 turid svensson 2018-05-16
15 Joachim Åhs 2018-05-16
16 Magnus Skog 2018-05-16
17 Mari-Linn Ahrèn 2018-05-16
18 Michelle Riemslag 2018-05-16
19 Ida Hasselroth 2018-05-16
20 Fredrik Nykvist 2018-05-16
21 Ola Reimhult 2018-05-16 Verkligen dags att kommunen gör en upprustning av denna cykelväg.
22 Gun Sporre 2018-05-16
23 Kim Riemslag 2018-05-16
24 Carina Lagerberg 2018-05-16 Bra förslag!
25 Claes Göran Ekeberg 2018-05-16
26 Lena Weiderstrand 2018-05-16 Bra att Ingela lämnar förslaget så att hon och hennes grannar kan cykla till stan/jobbet :)
27 Marcus Vilhelmsson 2018-05-16
28 AnnKristin Olsson 2018-05-16
29 Johanna Mollstedt 2018-05-16
30 Linda Fredriksson 2018-05-16
31 Suzanne Hellerstedt Lundberg 2018-05-16
32 Joachim Skistad 2018-05-16 Just nu pågår skogsavverkningar i anslutning till vägen, vilket medför körning med (tunga) fordon på vägen.
Behovet av upprustning har med andra ord ökat och kommer antagligen att bli mer akut efter att allt timmer har transporterats ut från området.
33 Magnus Wallgren 2018-05-16
34 Mikael Nilsson 2018-05-16 Bra skrivet och bra förslag !
35 Mariann Skogum Ivarsson 2018-05-16
36 Kerstin Reimhult 2018-05-16 Efterlängtad förbättring.
37 Sara Lundmark 2018-05-16
38 Erika Stener 2018-05-16
39 Madelen Heggen 2018-05-16
40 Magnus Jarneman 2018-05-16 Hoppas den snart görs i ordning o gärna asfalteras så fler kan cykla till jobb och skola
41 Daniel McCaslin 2018-05-16
42 Maria Kihlstrand 2018-05-16
43 Yvonne Röstlund 2018-05-16
44 Fredrik Röstlund 2018-05-16
45 Frida Mollstedt 2018-05-16
46 Kent Olsson 2018-05-16
47 Birgitta Landgren 2018-05-16 Ett bra förslag som jag önskat i flera år.
Birgitta Landgren
48 Daniel Sjöblom 2018-05-16
49 Jenny Nyberg 2018-05-16 Jag skriver under förslaget
50 Gunilla Larnemark 2018-05-16 Välbehövligt med ett ökat antal cyklister senaste åren.
51 Holger Bergqvist 2018-05-17 När jag lämnade förslag på cykelväg Alster - Heden på -80 talet som byggdes. Sassner på kommunen lovade asfalt men blev inte så.
Från Heden - Alsters herrgård är det 2400m dålig grusväg.
Det är på tiden att cykelvägen asfalteras efter 35års slitage.
52 Anna Hernström 2018-05-17 Anna Hernström
53 Ingegerd Persson 2018-05-17
54 Bengt Bjuur 2018-05-17 Bra förslag . blir fint med cykelväg även till Välsvikens köpcenter
55 Johan Siggesson 2018-05-17
56 Anna-Karin Larsson 2018-05-17
57 Magnus Alsterstrand 2018-05-18
58 Henrik Sporre 2018-05-18 Pendlare från både Skattkärr och Alster som cyklar till centrum och jobbet kommer den vägen och har gjort så i många år. Obeslutsamheten från kommunen med hänvisning till "framtida planer" för området blir rätt frustrerande för oss som i nutid ofta cyklar istället för att ta bilen in till stan. Ingen belysning gör att man ogärna cyklar i mörker och inget vinterunderhåll gör att man inte kan cykla på vinterhalvåret. Dags för handling, bästa Karlstad Kommun!
59 Gunnar Gruvberger 2018-05-18
60 Mikael Nyberg 2018-05-19
61 Inger Rådegran Forslund 2018-05-22
62 Elisabet Boijebrink 2018-05-22 Vore fantastiskt bra!
63 Thomas Boman 2018-05-24
64 Ulrika Lang 2018-05-24
65 Lena Strutz 2018-05-28
66 Peter Fredriksson 2018-05-29
67 Christer Andersson 2018-06-03 Å
68 Anders Richert 2018-06-06
69 Liselott Norén 2018-06-06
70 Pertti Palokangas 2018-06-09
71 Stefan Wennberg 2018-06-24
72 Kristina Eng 2018-06-25
73 Ellie Berggren 2018-06-26
74 Ulla-Karin Wallin 2018-06-27
75 Annica Sonemalm 2018-07-03
76 Anna-Lena Vikström 2018-07-10
77 Elin Henrikson 2018-07-15
78 Bitte Westman Nordberh 2018-07-24 Jag tycker att cykelvägen mellan alster-heden-välsviken ska asfalteras då den används av både alster och skattkärrsbor.
79 Anne-Lie Bjurenhed 2018-08-09
80 Marcus Östlund 2018-08-09
81 Ehlenor Olsson 2018-08-12
82 Annelie Arnesson 2018-08-14
83 Gunnar Karlsson 2018-08-15 Utmärkt. Den kortaste och topografiskt klart mest cykelvänliga sträckningen: Alster via gamla järnvägsbron-Välsviken-Heden-Centrum. Alster-Heden via Välsviksleden är inget alternativ. Anslutningen Heden-Välsviksleden är en planeringsmässig katastrof, av exakt samma slag som den vid Borgmästarbron, som nu har byggts bort för ett antal miljoner. Inte sällan genas det på bilavfarten mot färdriktningen för att komma upp på Välsviksleden!
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Ingela Eriksson

Startdatum

2018-05-15

Slutdatum

2018-08-15

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

83 onlineunderskrifter