Ändring av förskolans öppettider

Beskrivning

Förskolan i Karlstad kommun har i dagsläget öppet mellan 06:30 och 18:30, detta kan ställa till det för de som jobbar utanför Karlstad.
Efter kontakt med barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstad fick jag till svar att det berodde på att hålla hög pedagogisk standard och hög personaltäthet dagtid.
Detta tycker jag faller på sig självt då det bara gynnar de som jobbar "kontorstid" i Karlstad och har tillgång till bil, i andra fall blir det en stressig och ovärdig lämning av barn på förskolan för att senare stressa till arbetet.
Dessutom blir personaltätheten densamma oavsett öppettider då antalet anställda blir oförändrad.
Att istället ha förskolan öppen från 06:00 t.o.m. 18:00 Tror jag skulle förenkla vardagen för många och det skulle ge barnen mer tid.

I och med detta föreslår jag en ändring av öppettider för den kommunala förskolan i Karlstad till 06:00 - 18:00.

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/416

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Admin Karlstad, 2018-08-31 08:32:27

Förslaget är inlämnat för vidare hantering

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Kevin Welin 2018-05-29
2 Marcus Sörensson 2018-05-30
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Kevin Welin

Startdatum

2018-05-29

Slutdatum

2018-08-29

Målgrupp

Barn- och ungdomsnämden

Signaturer

2 onlineunderskrifter