Bevara Edsvallaskolan!

Beskrivning

Edsvallaskolan stängde 2013 och står för tillfället helt tomt. 2015 blev den gamla skolan ett nytt flyktingboende, men stängde därefter och än idag så står skolan tom (2018.) Edsvallaskolan blev 99 år gammal och skulle ha fyllt 100 år samma år som eleverna fick flytta till Vålbergsskolan istället. Skolan stängde på grund av fuktskador och att skolan skulle kosta mycket pengar och att det inte fanns nog mycket pengar i kommunens budget för att renovera om skolan.

Jag tycker att man borde kunna öppna en lågstadieskola i Edsvallaskolan för att man öppnade ett flyktingboende i samma lokal 2015 (utan att man renoverade byggnaden.) Om man lät några bo i byggnaden 24 timmar om dygnet, så borde man kunna öppna upp en lågstadieskola där man går ungefär 5–7 timmar per dag. Om kommunen kan öppna upp en lågstadieskola i den gamla skolan, så kommer det bli en lugnande och säkrare miljö för dom små barnen genom att barnen inte behöver åka skolbuss varje morgon och eftermiddag till Vålberg som ligger ungefär 5 km ifrån Edsvalla.

Det är inte bra att en byggnad står tom och att ingen sköter om byggnaden. Bygganden kommer tillslut förfalla om man inte underhåller den. Skolan kan även bli farlig för allmänheten om man låter den stå där under en längre period på grund av rasrisk. Skolan är ett kulturellt arv och bör därför vårdas. Det kostar mer att riva hela kåken och bygga upp något nytt på platsen än att bara renovera om och sanera byggnaden och sedan öppna upp en lågstadieskola.

Enligt migrationsverket så hade dom brist på byggnader där flyktingar kan bo, så man ändrade reglerna tillfälligt för flyktingboenden till att om inte vatten rinner rakt in i huset, så är huset beboeligt för flyktingarna. Dom reglerna kan man diskutera...Men dom flesta är nog eniga om att det inte är nån bra miljö att bo i 24 timmar om dygnet. Visst så kommer det att bli dyrt genom att anställa lärare, sanera och renovera om skolan, men man kan också se kostnader för skolbussar och nya lokaler vid Vålbergsskolan.

Men det är bättre för hela orten och det påverkar även ekonomin i Karlstad kommun om man öppnar en lågstadieskola för att efterfrågan efter lågstadieskolor i mindre orter är stor. Därför att föräldrarna tycker att det är säkrare och bättre för barnen att bo i en liten ort och sen även gå i en liten skola. Om efterfrågan på husen i Edsvalla ökar, så kommer husen att öka i värde och då påverkats även ekonomin i Karlstad kommun mycket. Kommunen får kanske flera skattebetalare. Även företag och privatpersoner i Edsvalla och omnejd kommer tjäna mer pengar, genom att det kommer flytta fler småbarnsfamiljer och dom kommer att konsumera och köpa saker och då kommer butiker och företag att tjäna mer pengar.

Om partierna i framförallt Värmlands län vill vinna röster så borde man ta upp att göra Edsvalla till en lågstadieskola i sin valrörelse 2018 för att företag och kommunen tjänar mer pengar. Bevara Edsvallakolan

Emil Lannerås, Edsvalla

Direktlänk till e-förslaget

https://karlstad.dialogportalen.se/eforslag/418

Skriv under e-förslaget

Detta eFörslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera

Vill du lägga till dig i e-förslagets e-postlista?

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Emil Lannerås 2018-06-05
2 Marie-louise Persson 2018-06-12 Låt den rustas .gammal byggnad ju .bevara kulturen
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Emil Lannerås

Startdatum

2018-06-05

Slutdatum

2018-09-05

Målgrupp

Teknik- och fastighetsnämnden

Signaturer

2 onlineunderskrifter